โครงการวิจัยทั้งหมดในแต่ละปี พ.ศ.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับ
เลขที่สัญญาเรื่องวิจัยผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยคณะยอดเงินแหล่งทุน
2
1มรภ.13/2557
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในบทเพลงสุนทราภรณ์ ประเภทรำวงด้วยชุดการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
ผศ.ประโมทย์ พ่อค้า-คณะครุศาสตร์158,730มรภ.
3
2มรภ.01/2558
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยผ่านโปรแกรม PBL-Geology
นายธนวิทย์ ทองใหม่-คณะครุศาสตร์98,500มรภ.
4
3
มรภ.(ภน)05/2557
สารวจข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
นายมานพ ชาชิโยและคณะ
-คณะครุศาสตร์1,325,000
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Loading...