ENMAK 2030/2050 Energiaressursid
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ENMAK 2030/2050 Energiakandjad/Energia muundamiseks kasutatavad ressursid
2
Eestis olemasolevad ja imporditavad teoreetilised ja tehnilis-majanduslikult kasutatavad ressursid energia muundamiseks
3
Eesmärk
4
Käesolevas andmestikus on kirjeldatud energia muundamiseks olemasolevad teoreetilised ja tehnilis-majanduslikult kasutatavad (otstarbekad) energiakandjad (ressursid). Iga energiakandja kohta on koostatud aegrida ajavahemiku 2000-2050 kohta, mis kuni 2011 (sõltuvalt andmete kättesaadavusest ka 2010. või varem) põhinevad reaalsetel andmetel ressursside kasutamise kohta ja tulevaste aastate kohta on koostatud prognoos kasutades kodu- ja välismaised allikaid. Andmete kogumiseks on kasutatud avalikke allikaid ning piiratud kasutusega allikaid (eelkõige mitteavalikke teadusinfo andmebaase.
5
6
Lisaks teoreetilise ja otstarbeka ressursi mahtude kirjaldamise minevikus ja energiaressursside mahtude ja kättesaadavuse prognoosimisele tulevikus, on iga energiakandja kohta koostatud tema kasutuspiirangute ja hindade prognoos aastani 2030 visiooniga aastani 2050. Iga energiaressursi prognoosi juures kirjeldatakse eeldused ja tuuakse vastavad arvutused.
7
8
Prognoosi ajaline horisont on ENMAKi poolt vaadeldav ajavahemik aastani 2030 visiooniga aastani 2050.
9
10
Käesoleva töö raames ei viidud läbi eraldi uuringuid, vaid täiendavat uurimist vajavad küsimused defineeriti eraldi tulevikus lahendamiseks.
11
12
Käesolevas andmestikus on iga ressursi jaoks koostatud oma andmeleht. Muudetavad eeldused on värvitud siniseks. Loodud tabelitest ja graafikutest on tehtud link ENMAK koostamise Eneregiatalgute wikileheküljele ning siin andmete, eelduste, prognooside muutmisel muutuvad vastavad graafikud nii siin kui wikikeskkonnas.
13
14
15
16
Analüüsitud ressursid on järgmised:
17
2. Ressursid energia muundamiseks
18
Taastuvad2.1 Biomass
19
2.1.1 Mets
20
2.1.2 Jäätmed
21
2.1.3 Maaressurss
22
2.1.4 Energeetilised taimed ja ressurss
23
2.2 Biogaas
24
2.3 Päike
25
2.4 Tuul
26
2.5 Hüdroenergia
27
2.6 Geotermaalenergia
28
2.7 Turvas
29
2.8 Muud energiakandjad
30
Taastumatud2.9 Põlevkivi, sh põlevkiviõli?
31
2.10 Imporditavad vedelkütused
32
2.11 Maagaas, kildagaas ja LNG
33
2.12 Import/eksportelekter
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Loading...