สรุปประเมินยังยืนรายภาค ปี 2559.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคกลาง ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2559
2
รวม
3
ลำดับ
สพป/สพม.โรงเรียนตำบลจังหวัด
วันเดือนปีที่ประเมิน
ผล290
ประธานการประเมิน
ผู้แจ้ง
4
1
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านห้วยเสือ
ชะแล
กาญจนบุรี
8 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
5
2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านบ้องตี้
บ้องตี้
กาญจนบุรี
7 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
6
3
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านกองม่องทะ
ไล่โว่
กาญจนบุรี
7 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
7
4
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
วัดปรังกาสี
ท่าขนุน
กาญจนบุรี
7 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
8
5
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านวังสิงห์
สิงห์
กาญจนบุรี
27 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
9
6
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านดินโส
สหกรณ์นิคม
กาญจนบุรี
6 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
10
7
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านท่าดินแดง
ปรังเผล
กาญจนบุรี
4 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้่าย
ศึกษานิเทศก์
11
8
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สมามคมไทย-ออสเตรเลียน
ศรีมงคล
กาญจนบุรี
4 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
12
9
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านหินดาด
หินดาด
กาญจนบุรี
6 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
13
10
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านห้วยมาลัย
หนองลู
กาญจนบุรี
8 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
14
11
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
พุทธวิมุติวิทยา
ท่าเสา
กาญจนบุรี
6 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
15
12
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ห้วยเขย่ง
กาญจนบุรี
6 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
16
13
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านเขาสามชั้น
ลุ่มสุ่ม
กาญจนบุรี
6 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
17
14
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้ายกุยแหย่
ลิ่นถิ่น
กาญจนบุรี
7 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
18
15
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านเขาช้าง
วังกระแจะ
กาญจนบุรี
7 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
19
16
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)
ปิล็อก
กาญจนบุรี
5 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
20
17
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านทุ่งก้างย่าง
ไทรโยค
กาญจนบุรี
5 กรกฎาคม 2559
ผ่าน1
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
21
18สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดดักคะนน
ธรรมามูล
ชัยนาท
๑ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
22
19สพป.ชัยนาทวัดนางลือนางลือชัยนาท
๒ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมเกียรติ แก้วทอง
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
23
20สพป.ชัยนาทวัดฝางชัยนาทชัยนาท
๑ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
24
21สพป.ชัยนาทพระยาตาก
บ้านกล้วย
ชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
25
22สพป.ชัยนาทวัดโรงวัว
เสือโฮก
ชัยนาท
๗ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
26
23สพป.ชัยนาท
อนุบาลมโนรมย์
คุ้งสำเภา
ชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
27
24สพป.ชัยนาทวัดใหญ่
ท่าฉนวน
ชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
28
25สพป.ชัยนาทวัดโคกแจงวัดโคกชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
29
26สพป.ชัยนาท
วัดธรรมขันธ์
ศิลาดาน
ชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
30
27สพป.ชัยนาท
ชุมชนบ้านหางนำ้สาคร
หางนำ้สาคร
ชัยนาท
๒ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
31
28สพป.ชัยนาท
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
อู่ตะเภา
ชัยนาท
๗ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายสมควร ทองฤทธิ์
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
32
29สพป.ชัยนาท
วัดวังหมัน
วังหมัน
ชัยนาท
19 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายสมเกียรติ แก้วทอง
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
33
30สพป.ชัยนาทวัดดอนตาล
หนองน้อบ
ชัยนาท
21 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายสมเกียรติ แก้วทอง
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
34
31สพป.ชัยนาท
วัดคลองบุญ
มะขามเฒ่า
ชัยนาท
21 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายสมเกียรติ แก้วทอง
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
35
32สพป.ชัยนาท
เขื่อนเจ้าพระยา
บางหลวง
ชัยนาท
1 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
36
33สพป.ชัยนาท
วัดศรีมงคล
หาดอาษา
ชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
37
34สพป.ชัยนาทวัดมะปราง
โพนางดำออก
ชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
38
35สพป.ชัยนาทวัดนมโฑ
เขาแก้ว
ชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
39
36สพป.ชัยนาท
วัดอินทาราม
ตลุกชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
40
37สพป.ชัยนาทเทพรัตน์ดงคอนชัยนาท
7 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
41
38สพป.ชัยนาท
วัดท่ากระแส
เที่ยงแท้
ชัยนาท
7 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
42
39สพป.ชัยนาท
วัดกำแพง (สรรคบุรี)
แพรกศรีราชา
ชัยนาท
7 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
43
40สพป.ชัยนาท
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
โพงามชัยนาท
7 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายอโณทัย ศุภภะ
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
44
41สพป.ชัยนาท
วัดบำเพ็ญบุญ
ห้วยกรด
ชัยนาท
7 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
45
42สพป.ชัยนาท
วัดประชุมธรรม
บ้านเชี่ยน
ชัยนาท
๒ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
46
43สพป.ชัยนาท
ชุมชนคลองจันทน์
ห้วยงูชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
47
44สพป.ชัยนาทดอนสีนวน
หนองแซง
ชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
48
45สพป.ชัยนาท
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
เด่นใหญ่
ชัยนาท
๑ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
49
46สพป.ชัยนาท
บ้านหนองอ้ายสาม
ไพรนกยูง
ชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
50
47สพป.ชัยนาท
ท่าบ้านหลวง
วังไก่เถื่อน
ชัยนาท
๒ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
51
48สพป.ชัยนาท
วัดวงเดือน
สามง่ามท่าโบสถ์
ชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
52
49สพป.ชัยนาท
บ้านหนองต่อ
หันคาชัยนาท
๑ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายวินัย ตะปะสา
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
53
50สพป.ชัยนาท
บ้านหนองตะขบ
หนองมะโมง
ชัยนาท
๒ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
54
51สพป.ชัยนาท
บ้านวังตะเคียน
วังตะเคียน
ชัยนาท
๑ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
55
52สพป.ชัยนาท
วัดศรีสโมสร
กุดจอกชัยนาท
๑ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
56
53สพป.ชัยนาท
บ้านหนองยาง
สุขเดือนห้า
ชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
57
54สพป.ชัยนาทบ้านเก่า
กะบกเตี้ย
ชัยนาท
๕ กัยยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
58
55สพป.ชัยนาท
อนุบาลเนินขาม
เนินขาม
ชัยนาท
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ผ่าน1
นายกัมปนาท อ่วมพรหม
นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์
59
56
สพป.นครปฐม เขต 1
อนุบาลกำแพงแสน
กำแพงแสน
นครปฐม
15 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
60
57
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหุบรัก
โพรงมะเดื่อ
นครปฐม
16 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
61
58
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองงูเหลือม
หนองงูเหลือม
นครปฐม
20 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
62
59
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสระสี่มุม
กระตีบนครปฐม
21 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
63
60
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองกระโดน
บ้านยาง
นครปฐม
22 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
64
61
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดตะโกสูง
สามง่าม
นครปฐม
27 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
65
62
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทะเลบกกระตีบนครปฐม
28 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
66
63
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสะสี่เหลี่ยม
ดอนรวกนครปฐม
29 มิถุนายน 2559
ผ่าน1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
67
64
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านบางประแดง
บ้านใหม่
นครปฐม
29 /06 /2559
ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
68
65
สพป.นครปฐม เขต 2
ไทยรัฐวิทยา 4
บางระกำ
นครปฐม30/06/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
69
66
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางหลวง
บางหลวง
นครปฐม11/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
70
67
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเชิงเลน
บางช้าง
นครปฐม11/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
71
68
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางหลวง
บางหลวง
นครปฐม30/06/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
72
69
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดดอนหวาย
บางระทึก
นครปฐม11/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
73
70
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดพุทธธรรมรังษี
ลานตากฟ้า
นครปฐม21/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
74
71
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านลานแหลม
วัดละมุด
นครปฐม21/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
75
72
สพป.นครปฐม เขต 2
บุญยศรีสวัสดิ์
คลองโยง
นครปฐม22/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
76
73
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองโยง
มหาสวัสดิ์
นครปฐม22/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
77
74
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดลานคา
ดอนตูม
นครปฐม25/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
78
75
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางภาษี
คลองนกกระทุง
นครปฐม25/07/2559ผ่าน1
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
79
76
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านบางประแดง
ต.บางช้าง
นครปฐม22/06/2559ผ่าน1
นายพิศิษธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
80
77
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านบางประแดง
บ้านใหม่
นครปฐม22/06/2559ผ่าน1
นายพิศิษธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
81
78
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดบางระโหง
บางกร่าง
นนทบุรี
28 กันยายน 2559
ผ่าน1
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1
น.ส.นุตอนงค์ ทัดบัวขำ
ศึกษานิเทศก์
82
79
สพป.นนทบุรี เขต 1
อนุบาลบางกรวย
ปลายบาง
นนทบุรี
26 กันยายน 2559
ผ่าน1
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1
น.ส.นุตอนงค์ ทัดบัวขำ
ศึกษานิเทศก์
83
80
สพป.นนทบุรี เขต 1
ประชาอุปถัมภ์
ท่าทราย
นนทบุรี
4 ตุลาคม 2559
ผ่าน1
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1
น.ส.นุตอนงค์ ทัดบัวขำ
ศึกษานิเทศก์
84
81
สพป.นนทบุรี เขต 1
นุ่มประสงค์วิทยา
ศาลากลาง
นนทบุรี
26 กันยายน 2559
ผ่าน1
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1
น.ส.นุตอนงค์ ทัดบัวขำ
ศึกษานิเทศก์
85
82
สพป.นนทบุรี เขต 1
ป่าไม้อุทิศ 9
บางรักน้อย
นนทบุรี
28 กันยายน 2559
ผ่าน1
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1
น.ส.นุตอนงค์ ทัดบัวขำ
ศึกษานิเทศก์
86
83
สพป.ปทุมธานี เขต 1
บางชวดอนุสรณ์
คลองหลวง
ปทุมธานี
5 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
87
84
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดท้ายเกาะ
ท้ายเกาะ
ปทุมธานี
16 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
88
85
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดสามัคคิยาราม
คลองควาย
ปทุมธานี
17 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
89
86
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดเนกขัมมาราม
หน้าไม้
ปทุมธานี
17 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
90
87
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดจันทาราม
คูบางหลวง
ปทุมธานี
29 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
91
88
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดบ่อทอง
คูขวาง
ปทุมธานี
1 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
92
89
สพป.ปทุมธานี เขต 1
คลองพระอุดม
คลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
29 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
93
90
สพป.ปทุมธานี เขต 1
ขจรทรัพย์อำรุง
บ้านใหม่
ปทุมธานี
25 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
94
91
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดโพธิ์เลื่อน
บ้านกระแซง
ปทุมธานี
17 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประุมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
95
92
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
บางหลวง
ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประุมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
96
93
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดบางกุฎีทอง
บางกะดี
ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประุมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
97
94
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดอู่ข้าว
คลองเจ็ด
ปทุมธานี
1 กันยายน 2559
ผ่าน1
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
98
95
สพป.ปทุมธานี เขต 1
ชุมชนวัดไก่เตี้ย
กระแซง
ปทุมธานี
16 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
99
96
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดเปรมประชากร
บางพูน
ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
100
97
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดกล้าชอุ่ม
คลองสอง
ปทุมธานี
26 สิงหาคม 2559
ผ่าน1
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสุรัสวดี จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์
Loading...
 
 
 
ภาคกลาง
ตะวันออก
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
 
Main menu