ตารางนัดไต่สวนคดีจัดการมรดกทาง Video Call
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ตารางนัดไต่สวนจัดการมรดกทางระบบ Video Call
2
3
ลำดับ
(No.)
เลขคดีศาล
(Case No.)
เวลา
(Time)
นัดไต่สวนวันที่
(Date)
คู่ความ (Partner)หมายเหตุ
(Couse)
4
ผู้ร้องผู้ตาย
5
1พ1887/256213.3018-มิ.ย.-62
นางสาววิชชุดา ปริญญาพล
นายสมสิทธิ์ ปริญญาพลตรวจเอกสารแล้ว
6
2พ2626/256209.0024-มิ.ย.-62
นางสุภาริณีย์ สายแสงทอง
นางบุญสม คุ้มเกตุรอตรวจเอกสาร
7
3พ1976/256209.0025-มิ.ย.-62
นางสาวภัณฑิรา กังเจริญ
นางอนงค์นาถ แซ่คู
ตรวจเอกสารแล้ว
(ไต่จากต่างประเทศ)
8
4พ2656/256210.0025-มิ.ย.-62นางละออง จันทร์เจริญนายสนอง จันทร์เจริญตรวจเอกสารแล้ว
9
5พ2881/256210.0022-ก.ค.-62นายธรา วารีวงศ์นางพรพันธุ์ บุนนาครอตรวจเอกสาร
10
6พ3028/256209.0023-ก.ค.-62
นางสาวชนิษฎา ไทยภักดี
นายจันทร์ศรี ไทยภักดีรอตรวจเอกสาร
11
7พ3026/256209.0030-ก.ค.-62นายโกมล บุญฤทธิ์นายพันธ์ บุญฤทธิ์รอตรวจเอกสาร
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...