RPH 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
1. Minggu/ Hari / Tarikh 31 / ISNIN 3 SEPT 201831 / ISNIN 3 SEPT 2018
2
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran4 LAVENDER / 8.50 - 9.50 / BAHASA MELAYU3 Lavender / 10.10 - 11.10/ Bahasa Melayu
3
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranTANGGUNGJAWAB SEORANG MURID MS 125MINGGU PATRIOTIK MS 127
4
4. Objektif3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang
5
terancang.terancang.
6
7
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca dan mengenal pasti maklumat dalam teks.1. Murid meneliti gambar dan melengkapkan dialog dalam gambar
8
2. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan jawapan.2. Murid membaca ayat dalam perenggan
9
3. Murid mencari maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan
3. Murid menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan gambar dalam satu perenggan
10
dengan menggunakan kamus.
11
4. Murid menulis makna perkataan dalam buku tulis
12
5. Murid membina ayat daripada perkataan berimbuhan
13
14
15
Saringan Linus , Membaca
16
17
6. Pengisian KurikulumTMK : TMK :
18
6.1: Ilmu/ NilaiKerjasamaKreativiti dan Inovasi
19
6.2: EMK / KB / BCB· EMK – Pendidikan Alam Sekitar , -Verbal linguistik · EMK – Pendidikan Alam Sekitar ,
20
7. Bahan Bnatu MengajarFROG VLE (ASSIGNMENT) / FROG VLE (ASSIGNMENT)
21
8. PenilaianKehadiran : / 34 murid Menguasai : / 34 muridKehadiran : / 35 murid Menguasai : / 35 murid
22
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
23
24
BELUM PRINTBELUM PRINT
25
26
1. Minggu/ Hari / Tarikh 31 SELASA 04 SEPT 201831 SELASA 04 SEPT 2018
27
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran4 RAFFLESIA / 9.20 - 10.20 / TMK3 Lavender / 11.40 - 12.40/ Bahasa Melayu
28
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranMenggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimediaMESRA ALAM (MS 132)
29
4. Objektif
3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasil dan menyunting video
3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.
30
video dalam format *.avi, *.wmv atau *.mpeg.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat
31
32
5. Aktiviti PDP :
1.Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting imej, audio dan video.
1. Murid meneliti gambar dan melengkapkan dialog dalam gambar
33
2.Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi penyunting grafik, audio dan video.
2. Murid membaca ayat dalam perenggan
34
3.Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi penyunting grafik, audio dan video
3. Murid menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan gambar dalam satu perenggan
35
untuk menghasilkan perubahan kepada imej, audio dan video.
36
4.Menyunting imej, audio dan video menggunakan fitur-fitur asas dalam
37
aplikasi penyunting mengikut kriteria output yang ditetapkan.
38
5.Menilai dan menambahbaik kualiti imej, audio dan video menggunakan fitur-fitur
39
asas dalam aplikasi penyunting.
40
Saringan Linus , Membaca
41
42
6. Pengisian KurikulumTMK :
43
6.1: Ilmu/ NilaiBertanggungjawabKreativiti dan Inovasi
44
6.2: EMK / KB / BCBKreativiti dan Inovasi, - Menjana idea· EMK – Pendidikan Alam Sekitar ,
45
7. Bahan Bnatu MengajarFROG VLE (ASSIGNMENT) / FROG VLE (ASSIGNMENT)
46
8. PenilaianKehadiran : / 34 murid Menguasai : / 34 muridKehadiran : / 35 murid Menguasai : / 35 murid
47
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
48
49
50
51
1. Minggu/ Hari / Tarikh 31 SELASA 04 SEPT 201831 / Rabu 05 SEPT 2018
52
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran4 LAVENDER / 12.40 - 1.40 / BAHASA MELAYU3 Lavender / 7.50 - 8.50 / Bahasa Melayu
53
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranCINTA AKAN NEGARA (MS 127)BAJA KOMPOS (MS 133)
54
4. Objektif
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang
2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan
55
dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal
songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
56
secara bertatasusila.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.
57
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca dan memahami teks
58
2. Murid mengenal pasti kata imbuhan akhiran dan apitan pada kata kerja
1. Murid membaca teks secara kumpulan
59
3. Murid membina ayat daripada kata imbuhan akhiran dan apitan 2. Murid membaca teks secara rawak
60
4. Murid membina dan menulis ayat dalam buku / laman web yang disediakan
3. Murid mengenal pasti ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang
61
4. Murid mencatat maklumat mengikut susunan dan menulisnya dalam buku tulis.
62
63
64
65
66
67
6. Pengisian KurikulumTMK : TMK :
68
6.1: Ilmu/ NilaiKerjasamaKreativiti dan Inovasi
69
6.2: EMK / KB / BCB· EMK – Pendidikan Alam Sekitar , -Verbal linguistik · EMK – Pendidikan Alam Sekitar ,
70
7. Bahan Bnatu Mengajar / Chromebook / Chromebook /FROG VLE (ASSIGNMENT)
71
8. PenilaianKehadiran : / 34 murid Menguasai : / 34 muridKehadiran : / 35 murid Menguasai : / 35 murid
72
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
73
74
75
76
1. Minggu/ Hari / Tarikh 31 / Rabu 05 SEPT 201831 / KHAMIS 6 SEPT 2018
77
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran4 LAVENDER / 11.40 - 12.40 / BAHASA MELAYU3 Lavender / 8.20 - 9.50/ Bahasa Melayu
78
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranTOKOK BUDAYA MELAYU (MS 128)AKTIVITI MESRA ALAM (MS 134)
79
4. Objektif1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa,
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu
80
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa
perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
81
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
82
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca dan memahami tekssesuai bagi memupuk minat membaca.
83
2. Murid menulis catatan dengan betul1. Murid membaca teks secara kumpulan
84
3. Murid mencari maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan
2. Murid membaca teks secara rawak
85
dengan menggunakan kamus.3. Murid menyebut kata berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran
86
4. Murid menulis makna perkataan dalam buku tulis4. Murid menulis dalam buku kata berimbuhan
87
5. Murid membina ayat daripada perkataan berimbuhan
5. Murid membuat ayat mudah dengan menggunakan kata berimbuhan
88
89
90
91
92
6. Pengisian KurikulumTMK : TMK :
93
6.1: Ilmu/ NilaiKerjasamaKreativiti dan Inovasi
94
6.2: EMK / KB / BCB· EMK – Pendidikan Alam Sekitar , -Verbal linguistik · EMK – Pendidikan Alam Sekitar ,
95
7. Bahan Bnatu Mengajar / CD LAGU / FROG VLE (ASSIGNMENT) / Chromebook /FROG VLE (ASSIGNMENT)
96
8. PenilaianKehadiran : / 34 murid Menguasai : / 34 muridKehadiran : / 35 murid Menguasai : / 35 murid
97
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
98
99
BELUM PRINTBELUM PRINT
100
Loading...
 
 
 
sept 2018
OGOS 2018
jul 2018
jun 2018
Mei 2018
Apr 2018
MAC 2018
FEB 2018
jan 2018
Form Responses 1
 
 
Main menu