DS coi thi tuan 53 nam 2017-2018 lien thong.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753D.1.11
3
7
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753D.1.21
4
7KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753D.1.31
5
7QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753D.2.11
6
7
KhuyenXN
Lê Thị Vỹ Khuyên
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753D.2.21
7
7ChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753D.2.31
8
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753C.1.11
9
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753C.1.21
10
7PhatDTNguyễn Tấn Phát
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753C.1.31
11
7NoKTLê Thị NởKhảo thí
S3,D3,H3
HS1Sáng22/9/2018753C.2.11
12
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753D.1.11
13
7
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753D.1.21
14
7KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753D.1.31
15
7QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753D.2.11
16
7
KhuyenXN
Lê Thị Vỹ Khuyên
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753D.2.21
17
7ChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753D.2.31
18
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753C.1.11
19
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753C.1.21
20
7PhatDTNguyễn Tấn Phát
Xét nghiệm
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753C.1.31
21
7NoKTLê Thị NởKhảo thí
S3,D3,H3
HS2Sáng22/9/2018753C.1.31
22
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S2PCD3Sáng22/9/2018753D.1.11
23
7
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S2PCD3Sáng22/9/2018753D.1.21
24
7KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
S2PCD3Sáng22/9/2018753D.1.31
25
7QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
S2PCD3Sáng22/9/2018753D.2.11
26
7
KhuyenXN
Lê Thị Vỹ Khuyên
Xét nghiệm
S2PCD3Sáng22/9/2018753D.2.21
27
7ChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
S2PCD3Sáng22/9/2018753D.2.31
28
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753D.1.11
29
7ThinCDNguyễn Thị ThìnYHCĐH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753D.1.21
30
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753D.1.31
31
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753D.2.11
32
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753D.2.21
33
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753D.2.31
34
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753C.1.11
35
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753C.1.21
36
7NoKTLê Thị NởKhảo thíH2,S2NCKH6Chiều22/9/2018753C.1.31
37
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐH2,S2NCKH7Chiều22/9/2018753D.1.11
38
7ThinCDNguyễn Thị ThìnYHCĐH2,S2NCKH7Chiều22/9/2018753D.1.21
39
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐH2,S2NCKH7Chiều22/9/2018753D.1.31
40
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVH2,S2NCKH7Chiều22/9/2018753D.2.11
41
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH2,S2NCKH7Chiều22/9/2018753D.2.21
42
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịH3SADE7Chiều22/9/2018753D.2.31
43
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiH3SADE7Chiều22/9/2018753C.1.11
44
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhH3SADE7Chiều22/9/2018753C.1.21
45
7NoKTLê Thị NởKhảo thíH3SADE7Chiều22/9/2018753C.1.31
46
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD3SLB1Sáng23/9/2018CN53PM41PM
47
CNNghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhD3SLB1Sáng23/9/2018CN53PM41PM
48
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSVD3SLB1Sáng23/9/2018CN53PM41PM
49
CNNoKTLê Thị NởKhảo thíD3SLB1Sáng23/9/2018CN53PM41PM
50
CNHuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3SOSINH1Sáng23/9/2018CN53PM31PM
51
CNHungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiH3SOSINH1Sáng23/9/2018CN53PM31PM
52
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD3SLB2Sáng23/9/2018CN53PM41PM
53
CNNghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhD3SLB2Sáng23/9/2018CN53PM41PM
54
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSVD3SLB2Sáng23/9/2018CN53PM41PM
55
CNNoKTLê Thị NởKhảo thíD3SLB2Sáng23/9/2018CN53PM41PM
56
CNHuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3SOSINH2Sáng23/9/2018CN53PM31PM
57
CNHungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiH3SOSINH2Sáng23/9/2018CN53PM31PM
58
CNTienDuocPhan Tấn TiếnDượcS2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.1.11
59
CNNamDuocThái Hoàng NamDượcS2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.1.21
60
CNThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.1.31
61
CNDungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
S2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.2.11
62
CNUyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
S2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.2.21
63
CNVanSanLê Thị Thanh VânSảnS2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.2.31
64
CNPhucSanNguyễn Thị PhúcSảnS2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.3.11
65
CN
PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnS2,S3KTD1Sáng23/9/2018CN53D.3.21
66
CNTienDuocPhan Tấn TiếnDượcS2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.1.11
67
CNNamDuocThái Hoàng NamDượcS2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.1.21
68
CNThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.1.31
69
CNDungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
S2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.2.11
70
CNUyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
S2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.2.21
71
CNVanSanLê Thị Thanh VânSảnS2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.2.31
72
CNPhucSanNguyễn Thị PhúcSảnS2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.3.11
73
CN
PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnS2,S3KTD2Sáng23/9/2018CN53D.3.21
74
CNNoKTLê Thị NởKhảo thíS2QTKDD6Chiều23/9/2018CN53D.1.11
75
CNThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS2QTKDD6Chiều23/9/2018CN53D.1.21
76
CNNamDuocThái Hoàng NamDượcS2QTKDD6Chiều23/9/2018CN53D.1.31
77
CNTienDuocPhan Tấn TiếnDượcS2QTKDD6Chiều23/9/2018CN53D.2.11
78
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS2QTKDD6Chiều23/9/2018CN53D.2.21
79
CNThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS2QTKDD6Chiều23/9/2018CN53D.2.31
Loading...