ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ลำดับ
ลำดับ
ประทับเวลาวันที่ฝ่าย/หน่วยงานหน่วยงานอื่นๆๆรายการตรวจสอบเอกสาร
สืบราคา(ขอใบเสนอราคา)
เสนอ หัวหน้าพัสดุเสนอผู้อำนวนการสั่งซื้อ/จ้างรอส่งมอบของตรวจรับ
2
1115/1/2016, 15:36:34งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากตรวจสอบแล้ว15/1/201630 วัน15022559
3
129/4/2016, 9:26:53งานห้องยาแพทย์แผนไทย
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 44000 BTU จำนวน 2 เครื่อง
ตรวจสอบแล้วอยู่หว่างส่งมอบของ
4
217/5/2016, 9:45:254/5, 13:30งานห้องยาแพทย์แผนไทย
เครื่องชั่งพลาสติก 2 กก. จำนวน 1 เครื่อง
ตรวจสอบแล้ว4 พ.ค.255910 พ.ค.255910 พ.ค.255912/5/201630 วัน
5
317/5/2016, 9:59:124/5, 13:00งานห้องยางานแพทย์แผนไทยบิ๊กเกอร์ชนิดแก้ว 1000 mlตรวจสอบแล้ว4 พ.ค 5910 พ
6
317/5/2016, 9:59:204/5, 13:00งานห้องยางานแพทย์แผนไทยบิ๊กเกอร์ชนิดแก้ว 1000 mlตรวจสอบแล้ว4 พ.ค 5910 พ
7
317/5/2016, 9:59:264/5, 13:00งานห้องยางานแพทย์แผนไทยบิ๊กเกอร์ชนิดแก้ว 1000 mlตรวจสอบแล้ว4 พ.ค 5910 พ
8
317/5/2016, 10:06:274/5, 13:00งานห้องยางานแพทย์แผนไทยบิ๊กเกอร์ชนิดแก้ว 1000 ml 1 ใบตรวจสอบแล้ว4 พ.ค 5910 พ.ค 5910 พ.ค 5912/5/2016ภายใน 30 วัน
9
517/5/2016, 10:08:254/5, 13:00งานห้องยางานแพทย์แผนไทยอับสำลี 2 กระปุกตรวจสอบแล้ว4 พ.ค 5910 พ.ค 5910 พ.ค 5912/5/2016ภายใน 30 วัน
10
517/5/2016, 10:12:0510/5, 13:00งานห้องยาเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอลตรวจสอบแล้ว10 พ.ค 5910 พ.ค 5910 พ.ค 5916/5/2016ภายใน 30 วัน
11
617/5/2016, 10:13:1916/5, 11:00งานห้องยาInventory cardตรวจสอบแล้ว16 พ.ค 5911
12
115/1/2016, 15:31:21งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากตรวจสอบแล้ว15/1/201630 วัน
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100