ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rozvrh dištančného štúdia na KTK PF UMB, ZS 2021
2
3
Roč./miest.8.30 - 9.5010.00 - 11.20
OBED
12.00 - 13.2013.30 - 14.50
4
12345678
5
24.9.I./DEK11d-TPR-811Procházka1d-TPR-811Procházka1d-CID-811Hanes1d-ZNB-811Šoltésová
6
Teologická propedeutika
Teologická propedeutika
Cirkevné dejiny 1
online
Znalosť Biblie 1
úvodné info
7
II./DEK21d-HEB-811Patterson
1d-HEB-811
Patterson
8
Hebrejčina 1
Hebrejčina 1
9
III./DEK41d-TEE-811Hanes1d-STE-811Hanes
1d-HOM-811
Masarik
10
Teologická etika
Systematická teológia
Homiletika
11
IV./DEK3
2d-HBK-811
Masarik
2d-HBK-811
Masarik2d-HBL-811Hanes2d-DOG-811Hanes
12
Homiletika - Bohosluž. kázne
Homiletika - Bohosluž. kázne
Exegéza HB - legisl. texty
Dogmatika
13
V.
14
15
16
17
18
19
20
21
Nasledovné predmety sa nerozvrhujú. Kontaktujte vyučujúceho na určenie spôsobu absolvovania:
22
23
2d-PRK-811Šoltésová2d-RBP-811Masarik
24
Profesijné kompetencie 1
Teologická reflexia BP 1
25
26
2d-SOP-811Šoltésová2d-RBP-813Masarik
27
Súvislá odborná prax
Teologická reflexia BP 3
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100