รายชื่อโรงเรียนตาม พรบ.งบ62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐตามรายการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.
2
สังกัดรหัสชื่อโรงเรียนจังหวัด รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ห้องวิทยาศาสตร์) รายการครุภัณฑ์ (ห้องวิทยาศาสตร์)รวม
3
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1050130990
กาวิละอนุกูล
เชียงใหม่
360,000.00 200,000.00 560,000.00
4
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1050131025
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
เชียงใหม่
- 200,000.00 200,000.00
5
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1030201367
นครราชสีมาปัญญานุกูล
นครราชสีมา
- 200,000.00 200,000.00
6
สพม.เขต 1
1010720078
มัธยมวัดดาวคนอง
กรุงเทพมหานคร
360,900.00 200,000.00 560,900.00
7
สพม.เขต 2
1010720056
พุทธจักรวิทยา
กรุงเทพมหานคร
373,000.00 200,000.00 573,000.00
8
สพม.เขต 3
1014310404
ท่าหลวงวิทยานุกูล
พระนครศรีอยุธยา
298,000.00 200,000.00 498,000.00
9
สพม.เขต 5
1016490396
ดงตาลวิทยาลพบุรี - 200,000.00 200,000.00
10
สพม.เขต 7
1025290287
วัดพรหมประสิทธิ์
ปราจีนบุรี
- 200,000.00 200,000.00
11
สพม.เขต 8
1071020465
หนองขาวโกวิทพิทยาคม
กาญจนบุรี
- 200,000.00 200,000.00
12
สพม.เขต 8
1071020467
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
- 200,000.00 200,000.00
13
สพม.เขต 8
1070480371
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ราชบุรี - 200,000.00 200,000.00
14
สพม.เขต 9
1073180277
บ้านหลวงวิทยานครปฐม 360,000.00 200,000.00 560,000.00
15
สพม.เขต 9
1073180280
สถาพรวิทยานครปฐม 360,000.00 200,000.00 560,000.00
16
สพม.เขต 9
1073180271
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
นครปฐม 248,000.00 200,000.00 448,000.00
17
สพม.เขต 9
1072630450
ตลิ่งชันวิทยา
สุพรรณบุรี
360,000.00 200,000.00 560,000.00
18
สพม.เขต 9
1072630456
บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
สุพรรณบุรี
280,000.00 200,000.00 480,000.00
19
สพม.เขต 9
1072630477
สระยายโสมวิทยา
สุพรรณบุรี
370,000.00 200,000.00 570,000.00
20
สพม.เขต 10
1077280251
เมืองปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
303,000.00 200,000.00 503,000.00
21
สพม.เขต 10
1077280248
ชัยเกษมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
310,000.00 200,000.00 510,000.00
22
สพม.เขต 10
1077280244
ทับสะแกวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
323,000.00 200,000.00 523,000.00
23
สพม.เขต 10
1077280247
ธงชัยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
241,000.00 200,000.00 441,000.00
24
สพม.เขต 10
1077280250
บางสะพานน้อยวิทยาคม
ประจวบคีรีขันธ์
360,000.00 200,000.00 560,000.00
25
สพม.เขต 10
1077280252
ปากน้ำปราณวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
230,000.00 200,000.00 430,000.00
26
สพม.เขต 10
1077280257
หนองพลับวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
131,000.00 200,000.00 331,000.00
27
สพม.เขต 10
1077280245
ห้วยยางวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
360,000.00 200,000.00 560,000.00
28
สพม.เขต 10
1077280256
หัวหินวิทยาคม
ประจวบคีรีขันธ์
187,000.00 200,000.00 387,000.00
29
สพม.เขต 10
1077280240
อ่าวน้อยวิทยานิคม
ประจวบคีรีขันธ์
356,500.00 200,000.00 556,500.00
30
สพม.เขต 10
1076370257
โตนดหลวงวิทยาเพชรบุรี 360,000.00 200,000.00 560,000.00
31
สพม.เขต 10
1076370254
โยธินบูรณะ เพชรบุรีเพชรบุรี 86,900.00 200,000.00 286,900.00
32
สพม.เขต 10
1076370252
ดอนยางวิทยาเพชรบุรี 314,000.00 200,000.00 514,000.00
33
สพม.เขต 10
1076370263
หนองจอกวิทยาเพชรบุรี 360,000.00 200,000.00 560,000.00
34
สพม.เขต 10
1076370255
หนองหญ้าปล้องวิทยาเพชรบุรี 360,000.00 200,000.00 560,000.00
35
สพม.เขต 10
1076370258
ห้วยทรายประชาสรรค์เพชรบุรี 360,000.00 200,000.00 560,000.00
36
สพม.เขต 10
1075580103
เทพสุวรรณชาญวิทยา
สมุทรสงคราม
360,000.00 200,000.00 560,000.00
37
สพม.เขต 10
1074590117
กุศลวิทยา
สมุทรสาคร
195,000.00 200,000.00 395,000.00
38
สพม.เขต 10
1074590121
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
สมุทรสาคร
360,000.00 200,000.00 560,000.00
39
สพม.เขต 10
1074590120
หลักสองส่งเสริมวิทยา
สมุทรสาคร
264,300.00 200,000.00 464,300.00
40
สพม.เขต 11
1086110287
ทุ่งคาพิทยาคารชุมพร - 200,000.00 200,000.00
41
สพม.เขต 11
1086110286
ปากน้ำชุมพรวิทยาชุมพร - 200,000.00 200,000.00
42
สพม.เขต 11
1084640548
ท่าอุแทพิทยา
สุราษฎร์ธานี
376,000.00 200,000.00 576,000.00
43
สพม.เขต 11
1084640580
น้ำรอบวิทยา
สุราษฎร์ธานี
364,000.00 200,000.00 564,000.00
44
สพม.เขต 11
1084640582
บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
- 200,000.00 200,000.00
45
สพม.เขต 12
1080210839
วังหินวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
- 200,000.00 200,000.00
46
สพม.เขต 12
1093340268
ชะรัดชนูปถัมภ์พัทลุง - 200,000.00 200,000.00
47
สพม.เขต 14
1082330186
ทุ่งมะพร้าววิทยาพังงา 360,000.00 200,000.00 560,000.00
48
สพม.เขต 14
1083400063
เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์'
ภูเก็ต - 200,000.00 200,000.00
49
สพม.เขต 14
1085460096
ละอุ่นวิทยาคารระนอง 360,000.00 200,000.00 560,000.00
50
สพม.เขต 15
1094300336
ท่าข้ามวิทยาคารปัตตานี 359,000.00 200,000.00 559,000.00
51
สพม.เขต 17
1022060238
มัธยมวัดเขาสุกิมจันทบุรี 336,000.00 200,000.00 536,000.00
52
สพม.เขต 18
1021470231
ห้วยยางศึกษาระยอง 360,000.00 200,000.00 560,000.00
53
สพม.เขต 19
1042520462
เขาแก้ววิทยาสรรพ์เลย 360,000.00 200,000.00 560,000.00
54
สพม.เขต 19
1039760340
กุงแก้ววิทยาคาร
หนองบัวลำภู
- 200,000.00 200,000.00
55
สพม.เขต 20
1041680825
นิคมสงเคราะห์วิทยาอุดรธานี - 200,000.00 200,000.00
56
สพม.เขต 20
1041680893
สามพาดพิทยาคารอุดรธานี - 200,000.00 200,000.00
57
สพม.เขต 20
1041680843
หนองยางชุมพิทยาคมอุดรธานี - 200,000.00 200,000.00
58
สพม.เขต 22
1048190467
โคกสว่างประชาสรรค์นครพนม 338,500.00 200,000.00 538,500.00
59
สพม.เขต 22
1048190482
กุดฉิมวิทยาคมนครพนม 400,000.00 200,000.00 600,000.00
60
สพม.เขต 22
1048190457
คำเตยอุปถัมภ์นครพนม - 200,000.00 200,000.00
61
สพม.เขต 22
1048190460
บ้านผึ้งวิทยาคมนครพนม 400,000.00 200,000.00 600,000.00
62
สพม.เขต 22
1048190468
มหาชัยวิทยาคมนครพนม 324,000.00 200,000.00 524,000.00
63
สพม.เขต 22
1049730273
เหล่าประชาอุทิศมุกดาหาร 329,000.00 200,000.00 529,000.00
64
สพม.เขต 22
1049730262
แวงใหญ่พิทยาสรรค์มุกดาหาร 360,000.00 200,000.00 560,000.00
65
สพม.เขต 22
1049730271
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์มุกดาหาร 360,000.00 200,000.00 560,000.00
66
สพม.เขต 22
1049730252
ดงเย็นวิทยาคมมุกดาหาร - 200,000.00 200,000.00
67
สพม.เขต 22
1049730256
ดงมอนวิทยาคมมุกดาหาร 360,000.00 200,000.00 560,000.00
68
สพม.เขต 22
1049730276
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์มุกดาหาร 304,000.00 200,000.00 504,000.00
69
สพม.เขต 22
1049730260
อุดมวิทย์มุกดาหาร 315,700.00 200,000.00 515,700.00
70
สพม.เขต 23
1047540627
ดงมะไฟวิทยาสกลนคร - 200,000.00 200,000.00
71
สพม.เขต 23
1047540630
ท่าแร่ศึกษาสกลนคร - 200,000.00 200,000.00
72
สพม.เขต 23
1047540648
วาริชวิทยาสกลนคร - 200,000.00 200,000.00
73
สพม.เขต 25
1040051162
ก้านเหลืองวิทยาคมขอนแก่น 360,000.00 200,000.00 560,000.00
74
สพม.เขต 25
1040051101
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
ขอนแก่น 360,000.00 200,000.00 560,000.00
75
สพม.เขต 25
1040051148
บ้านไผ่ศึกษาขอนแก่น 360,000.00 200,000.00 560,000.00
76
สพม.เขต 25
1040051132
พังทุยพัฒนศึกษาขอนแก่น 360,000.00 200,000.00 560,000.00
77
สพม.เขต 25
1040051137
ลำน้ำพองขอนแก่น 360,000.00 200,000.00 560,000.00
78
สพม.เขต 25
1040051121
หนองเสาเล้าวิทยาคารขอนแก่น 360,000.00 200,000.00 560,000.00
79
สพม.เขต 26
1044410590
เขื่อนพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
- 200,000.00 200,000.00
80
สพม.เขต 26
1044410584
มหาชัยพิทยาคาร
มหาสารคาม
- 200,000.00 200,000.00
81
สพม.เขต 27
1045450813
เหล่าหลวงประชานุสรณ์ร้อยเอ็ด 360,000.00 200,000.00 560,000.00
82
สพม.เขต 27
1045450858
โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์'
ร้อยเอ็ด 346,000.00 200,000.00 546,000.00
83
สพม.เขต 27
1045450820
ธงธานีร้อยเอ็ด - 200,000.00 200,000.00
84
สพม.เขต 27
1045450810
หนองผึ้งวิทยาคารร้อยเอ็ด 360,000.00 200,000.00 560,000.00
85
สพม.เขต 28
1035430398
ศิลาทองพิทยาสรรค์ยโสธร 280,000.00 200,000.00 480,000.00
86
สพม.เขต 28
1033530971
โนนเพ็กวิทยาคมศรีสะเกษ 350,000.00 200,000.00 550,000.00
87
สพม.เขต 28
1033530940
ไผ่งามพิทยาคมศรีสะเกษ 93,000.00 200,000.00 293,000.00
88
สพม.เขต 28
1033530961
บัวเจริญวิทยาศรีสะเกษ 27,900.00 200,000.00 227,900.00
89
สพม.เขต 28
1033530891
มัธยมโพนค้อศรีสะเกษ 350,000.00 200,000.00 550,000.00
90
สพม.เขต 28
1033530934
มัธยมบักดองวิทยาศรีสะเกษ 350,000.00 200,000.00 550,000.00
91
สพม.เขต 28
1033530896
ลิ้นฟ้าพิทยาคมศรีสะเกษ - 200,000.00 200,000.00
92
สพม.เขต 28
1033530889
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
ศรีสะเกษ 350,000.00 200,000.00 550,000.00
93
สพม.เขต 29
1037750268
นายมวิทยาคาร
อำนาจเจริญ
- 200,000.00 200,000.00
94
สพม.เขต 29
1037750266
นาวังวิทยา
อำนาจเจริญ
350,000.00 200,000.00 550,000.00
95
สพม.เขต 29
1037750275
ลือวิทยาคม
อำนาจเจริญ
- 200,000.00 200,000.00
96
สพม.เขต 29
1037750269
สร้างนกทาวิทยาคม
อำนาจเจริญ
293,000.00 200,000.00 493,000.00
97
สพม.เขต 29
1034711115
เสียมทองพิทยาคม
อุบลราชธานี
- 200,000.00 200,000.00
98
สพม.เขต 30
1036100760
กุดตุ้มวิทยาชัยภูมิ 213,000.00 200,000.00 413,000.00
99
สพม.เขต 30
1036100765
ภูพระวิทยาคมชัยภูมิ 197,000.00 200,000.00 397,000.00
100
สพม.เขต 31
1030201415
พิมายดำรงวิทยาคม
นครราชสีมา
- 200,000.00 200,000.00
Loading...