แบบรายงานการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการวัสดุในชุมชน แบบที่ 2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงาน
2
การจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการวัสดุในชุมชน
3
สำนักงาน กศน.จังหวัด......ลำพูน...
4
ที่ชื่อ กศน.ตำบล/ แขวงอำเภอ/ เขตชื่อกลุ่มจำนวนสมาชิกกิจกรรมภายในกลุ่มเงินทุน
ผลที่ได้รับจากการ
หมายเหตุ
5
ในกลุ่ม (คน)มีไม่มีจัดตั้งกลุ่ม
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ชื่อ-สกุล................................ผู้รายงาน
16
หมายเลขโทรศัทพย์เคลื่อนที่....................................
17
วันที่รายงาน..............เดือน.....................พ.ศ. .............
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อ.เมืองลำพูน
อ.ป่าซาง
อ.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านธิ
อ.แม่ทา
อ.เวียงหนองล่อง
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.ลี้