แบบรายงานการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการวัสดุในชุมชน แบบที่ 2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงาน
2
การจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการวัสดุในชุมชน
3
สำนักงาน กศน.จังหวัด......ลำพูน...
4
ที่ชื่อ กศน.ตำบล/ แขวงอำเภอ/ เขตชื่อกลุ่มจำนวนสมาชิกกิจกรรมภายในกลุ่มเงินทุน
ผลที่ได้รับจากการ
หมายเหตุ
5
ในกลุ่ม (คน)มีไม่มีจัดตั้งกลุ่ม
6
1อุโมงค์เมืองธนาคารขยะหมู่บ้าน20คัดแยกขยะ/
ขยะในชุมชนลดลง ทำให้บริเวณชุมชนสะอาด
7
2หนองช้างคืนเมืองธนาคารขยะหมู่บ้าน50คัดแยกขยะ/
ขยะในชุมชนลดลง ทำให้บริเวณชุมชนสะอาด
8
3มะเขือแจ้เมืองอสม.30คัดแยกขยะ/
ขยะในชุมชนลดลง ทำให้บริเวณชุมชนสะอาด
9
4หนองหนามเมืองโครงการชุมชนสะอาดไร้ขยะ230คัดแยกขยะ/
ขยะในชุมชนลดลง ทำให้บริเวณชุมชนสะอาด
10
5ต้นธงเมือง
โครงการอบรมสร้างพลังชุมชนขจัดขยะ
30คัดแยกขยะ/
ขยะในชุมชนลดลง ทำให้บริเวณชุมชนสะอาด
11
12
13
14
15
ชื่อ-สกุล......นางอุทัย สุวรรณา........ผู้รายงาน
16
หมายเลขโทรศัทพย์เคลื่อนที่....................................
17
วันที่รายงาน..............เดือน.....................พ.ศ. 2562
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อ.เมืองลำพูน
อ.ป่าซาง
อ.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านธิ
อ.แม่ทา
อ.เวียงหนองล่อง
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.ลี้