רשימת רופאים ומרפאות סקינבוסטרס - רסטילן ישראל : מרכז