ข้อมูลส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในสถานบริการเชิงประจักษ์ทั้ง 28 แห่ง ผ่านเกณฑ์ HAS 16 ข้อ + Green+ ASEAN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHI
1
รพ.สต.เกณฑ์HASGREENอุปกรณ์หมายเหตุ
2
รหัสสถานบริการผ่านเกณฑ์
HAS(ข้อ)
ข้อที่
ตกเกณฑ์
แยก/กำจัดขยะมีน้ำหมักชีวภาพล้างส้วมภูมิทัศน์ร่มรื่นเขียวเย็นสบายตาผักปลอดสาร/หรือสมุนไพรอย่างน้อย 4 ชนิดป้าย + อุปกรณ์อำนวยความสะดวกลิงก์อัลบั้มภาพเชิงประจักษ์ว่าด้วยส้วมสาธารณะ
3
109301610111
4
033481611111
5
033491610.5111
6
033501601101
7
033511530.51111
8
033521313,15,160.500.500.5
9
033531300111
10
033541501111
11
03355111,3,900100
12
033561611111
13
03357121,6,100.50111
14
03358121,6,100.50111
15
033591510.50.50.50.51
16
03360141,20.51111
17
03361120.50.50.501
18
03362110.500.50.50.5
19
03363143,150.50.5111
20
03364151,310.5111
21
033651611111
22
03366111,3,9,1010.50.500.5
23
033671610.5111
24
033681611111
25
03369121,3,9,10000.511
26
03370160.50.50.511
27
03371141,100.50111
28
033721510.50.5111
29
03373160.51111
30
033741510.50.50.51
31