รายชื่อ G-Camp 25 R.2 (11 สิงหาคม 2562)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
รายชื่อน้อง ๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 25 รอบ 2 (11 สิงหาคม 2562)
2
หลังจากแจ้งโอนแล้ว จะอัพเดทรายชื่อไม่เกิน 7 วันหลังจากแจ้งโอน
3
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลชื่อเล่น
4
1นางสาววริศราบัวบุตรชมพู่เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
5
2นางสาววิษาณัชพงษ์เจริญฟ้าใสเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
6
3นายปณิธิธรรมวรดุสิตเฟิร์สเซนต์โยเซฟเมืองเอก
7
4นางสาวพรรณพรรคษรทิพย์อักษรเนปมารีย์วิทยานครราชสีมา
8
5นางสาวพัชราวรรณหน่อแก้วนิ้งหัวตะพานวิทยาคม
9
6นางสาวสุณิสา
ตระกูลจันทร์ศิริ
มีนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
10
7นางสาวสุริษา
ตระกูลจันทร์ศิริ
มายด์ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
11
8นายทิฐินันท์บุญนำเบสท์สระบุรีวิทยาคม
12
9นายภาคินกมุทหมูเเดงอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
13
10นางสาววนัสนันท์ปาละหล้าคลีนระยองวิทยาคม
14
11นายวรฉัตรแก้วคีรีกัสสกลวิทยา
15
12นางสาวสุภัสภรณ์ทองคำออมวิสุทธรังษี
16
13นางสาวรตาไชยโยควีนเตรียมอุดมศึกษา
17
14นางสาวนานา
เจริญชัยนนท์
นานาเตรียมอุดมศึกษา
18
15นายพีรพัฒน์
พิทักษ์สหภูมิ
กันต์บดิทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
19
16นางสาวพิมพ์นาราพันธุศักดิ์ดีไซน์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
20
17นางสาวพิมพ์ณดา
โชตินนท์พันธ์
นิหน่าวัดไร่ขิงวิทยา
21
18นายภูบดีแก้วควรชุมภูวัดไร่ขิงวิทยา
22
19นายพุทธ​คุณ​แก้วสีใสต้นกล้า​สวน​กุหลาบ​วิทยาลัย​
23
20นายณฐภณ
โรจนประดิษฐ์
ณัฐ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24
21นางสาวเปรมณัฏฐาอินชายเขาเปรมอุตรดิตถ์ดรุณี
25
22นางสาวภัทราวดีซิวชื่นไพ่ตองนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
26
23นายณัฏฐชัย
ติยะเกษตรวนิชย์
กัสโต้สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
27
24นางสาวนัทธมนนาคนุชมะนาวรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
28
25นายธิติวุฒิปั้นจาดไอซ์กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
29
26นายพิทวัสบุญสงค์ดอลล่าร์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
30
27นายฉตราวัฒน์หมอโอสถเต้กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
31
28นายปรัชญา​กร​
เตชะ​วิ​ศ​ิ​ษ​ฐ​์​พงษ์​
ทีก้ากรุงเทพคริสเตียน​วิทยาลัย​
32
29นายณัชพล
สิริเหมือนพงศ์
พอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
33
30นางสาวWorrawalan
Akaracharoenrat
ProSt.Francis Xavier School
34
31นายฐณาภพ
ภัทรคุณากรสกุล
ยูนิฟกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
35
32นายพศนพนันทธาตรีการ์ตูนระยองวิทยาคม
36
33นายธนกฤตฮะประสารชามินสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
37
34นางสาวภัทรพรอรัญรัตน์แบมระยองวิทยาคม
38
35นางสาวประวีณ์นุชกันหานนท์เมย์อัสสัมระยอง
39
36นางสาวอักร์สร พิศภาพั้นช์อัสสัมชัญระยอง
40
37นางสาวนงนภัสวีระบรรเจิดพลอยระยองวิทยาคม
41
38นายก่อขวัญมงคลธรรมกัปตันกรุงเทพคริสเตียน
42
39นายศุภกร
นุชนาทเจริญสุข
อัฒฑ์บอสโกพิทักษ์
43
40นายศุภัทรรัตนจันทร์ป้างบอสโกพิทักษ์
44
41นางสาวอรุณลักษณ์เกิดมีพิมพ์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
45
42นางสาวภาวินีขุนคตโอชินพัทลุง
46
43นางสาวทรัพย์สิริชูช่วยน้ำพัทลุง
47
44นายภูรินทร์บุญทวีโชคต้าร์กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
48
45นายพีรวัส
บุญประสงค์ทัน
โอมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
49
46นางสาวณัฐกฤตาดิษฐบรรจงนาเดียระยองวิทยาคม
50
47นางสาวชนิกานต์คงสวัสดิ์แพรระยองวิทยาคม
51
48นายธีรดนย์อ่อนน้อมเจนครสวรรค์
52
49นายรัชชานนท์ แป้นแก้วโดมแกลง“วิทยสถาวร”
53
50นายสาริศ ฟุ้งสถาพรเต๋อราชวินิตบางแก้ว
54
51นางสาวชญาดาโลเจริญกุลกุ๊กอำนวยศิลป์
55
52นางสาวกิ่งแก้ว สียางนอกนางชลกันยานุกูล
56
53นางสาวนางสาว วิภามาเห็มพลอยชลกันยานุกูล
57
54นายศุภณัฐพืมขุนทดปอนสตรีสมุทรปราการ
58
55นางสาวณัชชาก่อกิจโรจน์เนยเซนต์โยเซฟคอนเวนตื
59
56นางสาวพิมพ์ลดา
วริศโชติเกียรติ
ฟ้าใสเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
60
57นางสาวพิชากร
จันทราภาสกุล
เบลเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
61
58นางสาวณัฐณิชาศรีคงอุ้มสตรีวิทยา
62
59นางสาวศิรดาทบวงษ์แป้งหอวัง
63
60นางสาวนันทินีโพดาพลจ้าสตรีวิทยา2
64
61นายกนกพลใจจุนกาย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
65
62นายฮวนมานูเอล
กอนซาเลสทองคำ
ฮวนเทคนิคลำปาง
66
63นางสาวศศิวิมลน้อยบาทหนิงเซนต์โยเซฟบางนา
67
64นางสาวกัญญานัฐวงษ์พรมมาพลอยอัสสัมชัญระยอง
68
65นางสาวฐิติมญชุ์ชมภูนุชบีมสตรีวิทยา
69
66นางสาวชลธิชาบัวแก้วอันอันจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
70
67นายฉัตรบัณฑ์ วุฒฑิปรีชาพลอำนวยศิลป์
71
68นายเอกสิทธิ์ศรีเมืองชินจังยอแซฟอุปถัมภ์
72
69นายกิตติกรแตงจุ้ยต้าร์เซนต์คาเบรียล
73
70นางสาวทรรศน์กมลเหน็บบัวแพนด้าพัทลุง
74
71นางสาวเสาวภาธรรมรัตน์ใยไหมสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
75
72นางสาวฐิติรัตน์เรือนงามจีนมัธยมวัดสิงห์
76
73นายพลพิทักษ์พลแสนพลมัธยมวัดสิงห์
77
74นายฐิติวัฒน์แสนทวีฟร้องซ์สารสิทธิ์พิทยาลัย
78
75นายดนุภัทรภิรมย์นาอ๋องศึกษานารีวิทยา
79
76นางสาวปัณฑารีย์ จันทร์กล้าปันปันราชินีบน
80
77นางสาวพัทธ์ดาวหิรัณยเลขาปัณญ่าราชินีบน
81
78นายอัศม์เดชนันตาสไปทร์สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
82
79นายอนุสิทธิ์
เกียรติเจริญพร
ดิวแสงอรุณ
83
80นายสุอัษฎ์กิมาคมอัษฎ์บุญวาทย์วิทยาลัย
84
81นายกฤษฎาวรกิตติคุณกฤษเซนต์คาเบรียล
85
82นางสาวภณิดาไชยครามจอยแกลง''วิทยสถาวร''
86
83นางสาวจีรนันท์จูงศิริดาวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
87
84นายคณิศรจุ้ยนิยมท็อปพรตพิทยพยัต
88
85นางสาวปัณณพร
พรชัยวัฒนากร
ปันเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
89
86นางสาวนภัสชลลิ้มประสงค์ม่อนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
90
87นางสาวธัญลักษณ์ณ นครเจอร์รี่ชลประทานวิทยา
91
88นายธนกรทองสิมากรสวนกุหลาบวิทยาลัย
92
89นางสาวณัฐวรินทองคำมีนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
93
90นายเนติธร
บัณฑิตโกวิทย์
ก้องเบญจมราชูทิศราชบุรี
94
91นางสาวศรวณีย์เทศกิ่มป้อนมารีย์วิทยา
95
92นายธารา​ฑ​ั​ย​
ธรร​มโสภณ​สกุล​
Matiกรุงเทพ​คริสเตียน​วิทยาลัย​
96
93นางสาวอธิชาพลพิทักษ์รถเมล์บางละมุง
97
94นางสาวอรวรรณกันพูลฟ้าชลประทานวิทยา
98
95นายธีรภัทรตาบ้านดู่บุ๋นขอนแก่นวิทยายน
99
96นางสาววนัสนันท์แซ่แต้มินต์ชลราษฎรอำรุง
100
97นางสาวณัฐกฤตา เลิศล้ำไอซ์นิคมวิทยา
Loading...