Definice pro státní zkoušky
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Algebrabinární operace
2
Algebramnožina uzavřená na binární operaci
3
Algebrazobrazení z A do B slučitelné s operacemi * a kolečko
4
Algebrarelace na množině A
5
Algebrarelace slučitelná s operací *
6
AlgebraEulerova funkce
7
AlgebraZ(n)
8
Algebrarozšířený Eukleidův algoritmus
9
Algebraneutrální prvek
10
Algebrabinární operace
11
Algebrainvertibiliní prvek
12
Algebrainverzní prvek k prvku s a operaci * na množině A
13
Algebragrupoid
14
Algebrapologrupa
15
Algebramonoid
16
Algebragrupa
17
Algebrakomutativní (Abelova) grupa
18
Algebraslovní monoid
19
Algebratransformační monoid
20
Algebragrupa invertibilních prvků
21
Algebrapodgrupa grupy G
22
Algebranormální podgrupa
23
Algebra(pro dvě podmnožiny grupy G: HK, gH, Hg)
24
Algebrarelace
25
Algebraopačná relace
26
Algebratranzitivní obal
27
Algebrafaktor množiny A podle ekvivalence R
28
Algebrarozkladová třída množiny podle ekvivalence
29
Algebrarelace rmod H (lomd H)
30
Algebraindex podgrupy H v grupě G
31
Algebratriviální podgrupa
32
Algebragrupový homomorfismus (izomorfismus)
33
Algebrapřirozená projekce na faktorovou množinu
34
Algebrafaktorová grupa
35
AlgebraKer f
36
Algebraker f
37
Algebrajádro homomorfismu
38
Algebra<X>
39
Algebra<g>
40
Algebracyklická grupa
41
Algebraa^0
42
Algebraa^n pro n kladná a záporná indukcí
43
AlgebrakZ
44
AlgebrakZn
45
Algebransn
46
AlgebraNSD
47
AlgebraRSA
48
Algebran-ární operace na množině A
49
Algebraarita
50
Algebračetnost
51
Algebratyp
52
Algebraalgebra typu Omega
53
Algebraunární (binární, ternární, nulární) operace
54
Algebrapodmnožina uzavřená na operaci alfa
55
Algebrapodalgebra algebry
56
Algebrazobrazení slučitelné s operací alfa
57
Algebrahomomorfismus mezi dvěma algebrami stejného typu
58
Algebraizomorfismus algeber
59
Algebraekvivalence slučitelná s operací
60
Algebrakongruence
61
Algebrajádro zobrazení
62
Algebrauzávěrový systém nad množinou
63
Algebrauzávěrový operátor
64
Algebrapodalgebra generovaná množinou X
65
Algebrauspořádání
66
Algebrauspořádaná množina
67
Algebraprvek b pokrývá prvek a
68
AlgebraHasseův diagram uspořádané množiny
69
Algebranejmenší (největší) prvek množiny A
70
Algebrasupremum (infimum) množiny A
71
Algebrasvaz jako uspořádaná množina
72
Algebraspojení
73
Algebraprůsek
74
Algebrasvaz definovaný axiomaticky
75
Algebraopačný svaz
76
Algebraúplný svaz
77
Algebradistributivní svaz
78
Algebramodulární svaz?
79
Algebrahomomorfimus (izomorfismus) svazů
80
Algebramonotónní zobrazení
81
Algebrapodsvaz svazu A
82
Algebraatom
83
Algebrakoatom
84
Algebrakomplement
85
AlgebraBooleova algebra
86
Algebrahomomorfismus (izomorfismus) Booleových algeber
87
Algebraatomická algebra?
88
Algebraokruh
89
Algebrakomutativní okruh
90
Algebranetriviální okruh
91
Algebrapravý (levý) ideál okruhu
92
Algebraideál okruhu
93
Algebrahomomorfismus (izomorfismus) okruhů
94
Algebrahlavní pravý (hlavní levý) ideál
95
Algebrainvertibilní prvek okruhu
96
Algebratěleso
97
Algebramaximální ideál
98
Algoritmy a datové struktury 1počítač RAM
99
Algoritmy a datové struktury 1algoritmus
100
Algoritmy a datové struktury 1časová (paměťová) složitost
Loading...
Main menu