ศูนย์14.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
NOศูนย์รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนห้องสอบเลขที่ชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพศประเภทเด็กพิเศษ1. บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง3. อาชีพของผู้ปกครอง4. รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง5. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียนใน 1 วัน6. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียน ใน 1 สัปดาห์ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียง (50)ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (30)ฉบับที่ 3 การเขียน (20)คะแนนรวมรวมอ่านออกเสียง รวมอ่าน รู้เรื่องรวมการเขียนแปลผลรวมแปลผลออกเสียงแปลผลอ่านรู้เรื่องแปลผลการเขียน
3
คำ (10)ประโยค (15)ข้อความ (25)คำ (10)ประโยค (12)ข้อความ (8)คำ (5)ประโยค (5)อิสระ (10)
4
1141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล11เด็กชายไผท บุญมี14099038197101992231251014221012845893463017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
5
2141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล12เด็กชายศิริวุฒิ ศิริปรุ12097025347511992111251014231012855895473018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
6
3141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล13เด็กชายชานนท์ สูงแข็ง140990381211119922211391220810844782412615ดีมากดีมากดีมากดีมาก
7
4141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล14เด็กชายภัทรดนัย ประยูรเนตร140760004548119913511381118710733673372412ดีดีดีมากดี
8
5141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล15เด็กชายปิยะพัฒน์ สาลี14076000442801991221138111878733671372212ดีดีดีดี
9
6141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล16เด็กชายเจษฎา โสบุญมา140990382050419922211381118810843676372613ดีมากดีดีมากดี
10
7141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล17เด็กชายชัยวัฒน์ จันทะอ่อน140990382988919923511391322912844889442916ดีมากดีมากดีมากดีมาก
11
8141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล18เด็กหญิงสุพิชา ค้าแหวน14099037866322992321251014231012854995473018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
12
9141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล19เด็กหญิงฝากขวัญ บุญมี140990381969729922312510142510128551099493020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
13
10141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล110เด็กหญิงอภิชญา พรมเจริญ140750003683829912411310142510128551099493020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
14
11141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล111เด็กหญิงสุพัตรา ปินะโต1409903770183299234125101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
15
12141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล112เด็กหญิงจันทิมา ศรีโคตร์14076000420582991111131014231012844994473017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
16
13141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล113เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายสุขุม14076000443442991241138111878733671372212ดีดีดีดี
17
14141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล114เด็กหญิงจิติรัตน์ เอี่ยมยิ้ม110020202462529912211391322910843886442715ดีมากดีมากดีมากดีมาก
18
15141040050689บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล115เด็กหญิงอริษา ตาก้อง104005068900129911111381118810733674372512ดีดีดีมากดี
19
16141040050691บ้านโนนคุต11เด็กชายจิรภัทร กาเจริญ14099038298591991121175111568634664312013ดีดีดีดี
20
17141040050691บ้านโนนคุต12เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขุมดินพิทักษ์140990385028729924122710152510126551098502820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
21
18141040050691บ้านโนนคุต13เด็กหญิงพิมพ์วิไล เสโส14076000437602992121271015251086551094502420ดีมากดีมากดีมากดีมาก
22
19141040050691บ้านโนนคุต14เด็กหญิงรติมา คำโพน140760004274229922212710152510126551098502820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
23
20141040050691บ้านโนนคุต15เด็กหญิงสุภาญาณี สีพันดอน14099038624952992442279152510106551095492620ดีมากดีมากดีมากดีมาก
24
21141040050691บ้านโนนคุต16เด็กชายอนุชา บัวเนตร1100902575532199112127512161012634674332813ดีดีดีมากดี
25
22141040050691บ้านโนนคุต17เด็กชายภานุชิต เรืองรุก1809902589279199212127914221012633685452812ดีมากดีมากดีมากดี
26
23141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์11เด็กชายพงษ์ศธร สุนาโท140990384020319923212281322912634784432714ดีมากดีมากดีมากดี
27
24141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์12เด็กชายพงศกร จุตาทิศ1409903836672199232122101323912825890462915ดีมากดีมากดีมากดีมาก
28
25141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์13เด็กชายวีระพงค์ คำเก่า14099038501361992321225615912815970262915ดีดีดีมากดีมาก
29
26141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์14เด็กชายปฏิภาค พิมพ์บูลย์11032001914461992321221015251012815995503015ดีมากดีมากดีมากดีมาก
30
27141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์15เด็กหญิงปาริชาด ปานเหลือ140760004306229923212210152510128351098503018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
31
28141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์16เด็กหญิงปุณยาพร อุบลหล้า1409903827380299232122992310128351089413018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
32
29141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์17เด็กหญิงภูริสา โต๊ะทราย140990375876129923212210152510128451099503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
33
30141040050692โนนสวางวิทยาสรรค์18เด็กหญิงอังคณา นาเหล็ก14076000420072992321224608128151054102816ดี
ปรับปรุง
ดีมากดีมาก
34
31141040050693โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)11เด็กชายกิตติพงษ์ นามวงค์14076000462401992321227122079633673392212ดีดีมากดีดี
35
32141040050693โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)12เด็กชายธราดล ชายตะคุ14076000419311992321221015231011855996482919ดีมากดีมากดีมากดีมาก
36
33141040050693โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)13เด็กชายศิุภณัฐ ผางแพ่ง14076000436231992321228122079744778402315ดีมากดีมากดีมากดีมาก
37
34141040050693โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)14เด็กหญิงนั้ำทิพย์ น้อยหา140760004173619923212271320710644677402314ดีมากดีมากดีมากดี
38
35141040050693โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)15เด็กหญิงสุพรรณวดี นามวงค์14076000459102992321228132179644779422215ดีมากดีมากดีดีมาก
39
36141040050695หนองหญ้าปล้องวิทยา11เด็กชายธนาธิป วงสุ่ย1219901266960199112123101525101260.541092.5502814.5ดีมากดีมากดีมากดี
40
37141040050695หนองหญ้าปล้องวิทยา12เด็กชายธนภูมิ โปร่งจิต1409903811653199112123101525101261.55892.5502814.5ดีมากดีมากดีมากดี
41
38141040050695หนองหญ้าปล้องวิทยา13เด็หญิงรัมภาพร กองหล้า140830003933829911212310152510126451097502819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
42
39141040050695หนองหญ้าปล้องวิทยา14เด็กหญิงสุมิตรา รุ่งวงศ์1470801443967299212123101525101263.551096.5502818.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
43
40141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา11ด.ช.ปราณเทพ พิลาวงษ์1409903774014199112117810181012835983363017ดีมากดีดีมากดีมาก
44
41141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา12ด.ช.ศิรสิทธิ์ พลเยี่ยม1459100070755199222127713201012845685403015ดีมากดีมากดีมากดีมาก
45
42141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา13ด.ช.ชนกันต์ พรมสา1368400105325199112127912201012455986412619ดีมากดีมากดีมากดีมาก
46
43141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา14ด.ช.นวพล ชูเชิด1407600044476199221127911191012855786393017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
47
44141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา15ด.ช.นวมินทร์ เกื้อกูล1407600044581199221127810171012834678353013ดีมากดีดีมากดี
48
45141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา16ด.ช.พิชญตม์ ป้องบุญจันทร์140990382655319911212789181012845983353018ดีมากดีดีมากดีมาก
49
46141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา17ด.ช.สหรัฐ ดำสีนิล1209601638390199112127811191012744883382916ดีมากดีมากดีมากดีมาก
50
47141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา18ด.ช.อนันดา รักษาภักดี14199026049561991121171012181012645885402817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
51
48141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา19ด.ช.อดิเทพ เนตรภักดี1438300041227199122117910191012845885383017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
52
49141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา110ด.ญ.ศิรประภา พลเยี่ยม145910007076329912211710152210128451096473019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
53
50141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา111ด.ญ.วริศรา บุษบา1409903808512299222127810181012844882363016ดีมากดีดีมากดีมาก
54
51141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา112ด.ญ.ธิดารัตน์ สุขจันทร์1100401479169299112127810191012845884373017ดีมากดีดีมากดีมาก
55
52141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา113ด.ญ.ธันยวีร์ คงแหลม1100202014417299112117910211012834784403014ดีมากดีมากดีมากดี
56
53141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา114ด.ญ.กรกมล วงษ์สุวรรณ140760004511129922212789181012834779353014ดีมากดีดีมากดี
57
54141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา115ด.ญ.พิมลวรรณ ดวงจันทร์ดี14099038559052991121279111910128451088393019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
58
55141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา116ด.ญ.แตงโม จำนงค์ศรี14076000453162121111270000000000000
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
59
56141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา117ด.ญ.มณีรัตน์ คำเก่า140760004396829922212789191012845681363015ดีมากดีดีมากดีมาก
60
57141040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา118ด.ญ.บุญญานุช เสโส140760004494829922212788151012835877313016ดีมากดีดีมากดีมาก
61
58141040050697บ้านห้วยฮวก11เด็กชายจันทกานต์ เรืองแสง11299021595811991122218121984625670391813ดีดีมากดีดี
62
59141040050697บ้านห้วยฮวก12เด็กหญิงวชิราภรณ์ พรสุข14495000316682991111211015251012855898503018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
63
60141040050697บ้านห้วยฮวก13เด็กหญิงสิรินดา เสนาฤทธิ์14076000429702992152210152510884.55994.5502618.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
64
61141040050697บ้านห้วยฮวก14เด็กหญิงนันทิชา คะอังกุ11020041197022992232221015251012845796503016ดีมากดีมากดีมากดีมาก
65
62141040050697บ้านห้วยฮวก15เด็กหญิงณัฐชา สีขุลี140760003964229911222210152510883.551094.5502618.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
66
63141040050694โพนเพ็กพัฒนวิทยา11เด็กชายพิสวัส หมวกชา140760004631219922212591022101264.551088.5412819.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
67
64141040050694โพนเพ็กพัฒนวิทยา12ด็กชายสุรศักดิ์ จันทร์ส่อง1209000503406199212111101323101083.55991.5462817.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
68
65141040050694โพนเพ็กพัฒนวิทยา13ด็กชายภาณุวัฒน์ ภูพองตา14076000472711992121259152010663.54982.5442216.5ดีมากดีมากดีดีมาก
69
66141040050694โพนเพ็กพัฒนวิทยา14เด็กชายฉัตรมงคล เทศสีหา140990388728519933311570010122102347243พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ปรับปรุง
70
67141040050694โพนเพ็กพัฒนวิทยา15เด็กหญิงธิดารัตน์ ปัดภัย140990385131129933112710101991284.55885.5392917.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...