Wyszukiwarka do cytowań
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Autor rozdziału/monografiiTytuł rozdziału/monografiisłowa kluczowe j. polskisłowa kluczowe j. angielskiStrony rozdziału/monografiiTytuł monografiiRedaktorzy naukowiISBNRok wydaniaMiejsce wydania
Wydawnictwo
gotowa formuła do zacytowania (format APA)
2
1Grzegorz R. WinogrodzkiOrganizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwaorganizacje pozarządowe, organizacje non profit, CD-radio, stowarzyszenia kultury fizycznej, ogólnopolski system bezpieczeństwa, ratownictwo specjalistycznenon-governmental organisations, non-profit organisations, physical culture associations, Polish national safety system, specialised rescue1-176
978-83-62753-81-9
2017JózefówWSGE
3
2Tadeusz GracaPsychospołeczne uwarunkowania edukacji całożyciowejedukacja, edukacja ustawiczna, motywacja, formy edukacjieducation, lifelong learning, motivation, forms of education157-170Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagiTadeusz Graca, Dorota Łażewska
978-83-62753-83-3
2017JózefówWSGE
4
3Magdalena SitekThe human rights to communicate in the light of the development of IT technology at the turn of the XX and XXI centuriesprawa człowieka, potrzeba komunikacji, cyberbezpieczeństwo, prawo dotyczące Internetu, przestęczość internetowahuman rights, the need to communicate, cybersecurity, the Internet law, the Internet crimes257-270Human rights between needs and possibilitiesMagdalena Sitek, Antonio Felice Uricchio, Iwona Florek
978-83-62753-85-7
2017JózefówWSGE
5
4Małgorzata ChodźkoMuzeum i skansen w kształceniu i wychowaniu. Edukacja humanistyczna i cywilizacja techniczna w kontekście pedagogicznym.pedagogika muzealna, skansen, muzeum, cywilizacja techniczna, wartościMuseum education, open-air museum, museum, technical civilization, value171-188Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagiTadeusz Graca, Dorota Łażewska
978-83-62753-83-3
2017JózefówWSGE
6
5Małgorzata Such-PyrgielRodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematykirodzina, jakość życia, dobrostan, współczesne społeczeństwo polskiefamily, quality of life, welfare, contemporary Polish society, modern Polish society13-33Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarneMagdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek
978-83-62753-62-8
2012JózefówWSGE
7
6Artur Michał BanaszakKatolicka nauka społeczna odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa społecznego w XXI wiekubezpieczeństwo społeczne, katolicka nauka społeczna, godność osoby ludzkiej, wzrost gospodarczy, jakość życiasocial security, catholic social teaching, the human person's dignity, economic growth, life quality35-54Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarneMagdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek
978-83-62753-62-8
2012JózefówWSGE
8
7Bronisław SitekBezpieczeństwo państwa wobec konfliktu interesów i praw Skarbu Państwa z interesami i prawami jednostki. Konflikt wartości?prawa człowieka, bezpieczeństwo, system wartości, wartości wspólnehuman rights, safety, value system, common values79-92Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarneMagdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek
978-83-62753-62-8
2012JózefówWSGE
9
8Magdalena SitekPrawa i finansowe ramy polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej do 2020 rokuprawo europejskie, polityka bezpieczeństwa, misje humanitarne, misje wojskowe, prawo traktatoweEuropean law, security policy, humanitarian missons, military mission, treaty law181-194Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarneMagdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek
978-83-62753-62-8
2012JózefówWSGE
10
9Magdalena SitekRespecting the human rights - the rights of immigrants. Between needs and capabilities of the countries hosting the immigrantsprawa człowieka, imigranci, prawo do życia, prawa do przyzwoitych warunków życia, tożsamość kulturowahuman rights, immigrants, the right to life, the right to decent living conditions, the cultural identity55-65The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international communityMagdalena Sitek, Stanisław Stadniczeńko
978-83-62753-73-4
2016JózefówWSGE
11
10Artur Michał BanaszakThe problem of refugees and immigrants in the teaching of the Catholic Churchnauka Kościoła Katolickiego, imigranci, uchodźcy, Katolicka Nauka Społecznathe Catholic Church's teaching, immigrants, refugees, Catholic social teaching195-214The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international communityMagdalena Sitek, Stanisław Stadniczeńko
978-83-62753-73-4
2016JózefówWSGE
12
11Bronisław SitekThe right to a fair trial and the (dys-)functionality of justice systemprawa człowieka, system wymiaru sprawiedliwości, Europejski Trybunał Praw Człowieka, prawo do sprawiedliwego procesu, nieprawidłowości w funkcjonowaniu sąduhuman rights, justice system, the European Court of Human Rights, the right to fair trial, irregularities in the functioning of the court9do24The selected contemporary aspects of human rightsBronisław Sitek, Łukasz Roman
978-83-62753-74-1
2016JózefówWSGE
13
12Paweł ChodakThe influence of the antiterrorist act onto the Poland's security and citizens' rightsbezpieczeństwo, terroryzm, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), służby specjalne, koordynacja, kooperacjasecurity, terrorism, the Internal Security Agency (ABW), special services, cooperation, coordination207-220The selected contemporary aspects of human rightsBronisław Sitek, Łukasz Roman
978-83-62753-74-1
2016JózefówWSGE
14
13Bronisław SitekMała ustawa reprywatyzacyjna. Rozważania między polityką a potrzebami społecznymireprywatyzacja, nacjonalizacja, mała ustawa reprywatyzacyjna, odkodowania majątkowe, dekret Bierutareprivatisation, nationalization, small property restitution law, the compensation to property, Bierut Decree39-54Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnegoMagdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus
978-83-62753-77-2
2017JózefówWSGE
15
14Paweł ChodakOchrona danych osobowych w świetle uprawnień Koordynatora Służb Specjalnych i zapisów ustawy antyterrorystycznejbezpieczeństwo, dane osobowe, terroryzm, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służby specjalne, współdziałanie, koordynacja, Koordynator Służb Specjalnychsecurity, personal data, terrorism, Internal Security Agency, special services, cooperation, coordinating, coordinator of Special Services95-110Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnegoMagdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus
978-83-62753-77-2
2017JózefówWSGE
16
15Barbara MrózRola i zadania organów administracji samorządowej w systemie bezpieczeństwa publicznegobezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, samorząd, administracja samorządowapublic security, public order, municipal Government, local govenment administration111-124Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnegoMagdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus
978-83-62753-77-2
2017JózefówWSGE
17
16Tadeusz GracaWczesna interwencja logopedyczna u dzieci urodzonych z ciąż wysokiego ryzykarozwój mowy, ciąża, logopedia, wczesna interwencja, trudnościspeech development, pregnancy, speech therapy, early intervention, difficulty245-254Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłychBożena Muchacka, Małgorzata Such-Pyrgiel, Dorota Łażewska
978-83-62753-71-0
2016JózefówWSGE
18
17Łukasz Roman, Grzegorz WinogrodzkiSłużby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwasłużby specjalne, służby bezpieczeństwa państwa, transformacja systemowa WP, Zarząd II Sztabu Generalnego WPspecial service, State security bodies, system transformation of Polish Army, Board II of the Polish Army General Staff1-214
978-83-62753-75-8
2016JózefówWSGE
19
18Robert DębińskiNadużycia prawa do wolności słowa i swobodnego wyrażania opinii - zagrożeniem dla bezpieczeństwa religijnego, narodowego i osobistegoprawo międzynarodowe, każdy człowiek, wolność sumienia, prawo do wolności myśli, prawa człowieka, ograniczenie prawainternational law, every human being, freedom of conscience, right to the freedom of thought, human rights, restriction of the right9do26Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwaBronisław Sitek, Piotr Knap, Stanisław Sagan, Łukasz Roman
978-83-62753-78-9
2016JózefówWSGE
20
19Bronisław SitekZasady etyczne stosowane w cyberprzestrzenitechnologie informatyczne, sieci informatyczne, prawo internetowe, etyka, cyberprzestrzeńinformation,technology, networks, Internet law, ethics, cyberspace71-84Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwaBronisław Sitek, Piotr Knap, Stanisław Sagan, Łukasz Roman
978-83-62753-78-9
2016JózefówWSGE
21
20Magdalena SitekPrawo do prywatności w dobie permanentnej inwigilacji wspieranej technikami elektronicznymiprywatność, konstytucja RP, prawo europejskie, globalizacja, media, konsumentprivacy, the Constitution of the Republic of Poland, European law, globalization, media, consumer233-248Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwaBronisław Sitek, Piotr Knap, Stanisław Sagan, Łukasz Roman
978-83-62753-78-9
2016JózefówWSGE
22
21Dorota Łażewska"Drogi mistrz" czy "mistrz drogi"? Autorytet pedagogiczny w czasach postmodernyprawda, dekonstrukcja, pluralizm, kłącze, myśl słabatruth, deconstruction, pluralism, rhizome, thought poor58-75Autorytet w wychowaniu i edukacjiDorota Łażewska
978-83-62753-32-1
2013JózefówWSGE
23
22Aleksandra SzejniukAudyt personalny determinantem przedsiębiorczościaudyt, audyt personalny, przedsiębiorczość, innowacjaaudit, personnel audit, innovation, entrepreneurship, 98-110Społeczny wymiar innowacji i przedsiębiorczościZdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik
978-83-64927-37-9
2015
Wyższa Szkoła Biznesu
24
23Barbara AntczakAutorytet i jego budowanie i ocena w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnychautorytet, szacunek, zaufanie, szczerość, nauczycielauthority, respect, confidence, honesty, teacher125-138Autorytet w wychowaniu i edukacjiDorota Łażewska
978-83-62753-32-1
2013JózefówWSGE
25
24Małgorzata Such-PyrgielBezpieczeństwo demograficzne społeczeństwa polskiego w kontekście zjawiska singli. Zarys problematykibezpieczeństwo demograficzne, społeczeństwo, singiel, polskie społeczeństwo, socjologiademographic security, society, single, the Polish society, sociology33-52Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarneMałgorzata Such-Pyrgiel
978-83-62753-62-8
2013JózefówWSGE
26
25Marta WójcickaBezpieczeństwo energetyczne Polski w obliczu wyzwańbezpieczeństwo energetyczne, Unia Europejska, sektor energetyczny, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna.energy security, the European Union, energy, renewable energy sources, energy policy.47-61Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecnyKateryna Novikova, Sylwia Ćmiel
978-83-62753-40-6
2013JózefówWSGE
27
26Grzegorz R. WinogrodzkiBezpieczeństwo i prawo. Środek represji komunistów w Polsceprawo, bezpieczeństwo, władza, komunizm, społeczeństwo, kara, akty prawnelaw, security, power, Communism, society, punishments, legal acts127-150Współczesne konteksty bezpieczeństwaŁukasz Roman, Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki
978-83-62753-69-7
2016JózefówWSGE
28
27Iwona NiedziółkaBezpieczeństwo konsumentów w aspekcie społecznymbezpieczeństwo społeczne, korupcja, poczucie bezpieczeństwa, UOKIK, ochrona konsumenta, edukacja, dostęp do informacjisocial security, corruption, sense of security, Office of Competition and Consumer Protection, consumer protection, education, access to information193-203Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujeciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniuMałgorzata Such-Pyrgiel
978-83-62753-37-6
2013JózefówWSGE
29
28Aleksandra SzejniukBezpieczeństwo personelu w organizacjiaudyt, audyt personalny, audyt bezpieczeństwa, audyt bezpieczeństwa pracy, audyt bezpieczeństwa danychaudit, personnel audit, safety audit, security data audit243-261Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujeciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniuMałgorzata Such-Pyrgiel
978-83-62753-37-6
2013JózefówWSGE
30
29Paweł ChodakCzy korupcja zagraża jednostce? Wpływ i ocena przestępczości korupcyjnej na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Polski i jej obywatelikorupcja, przestępczość korupcyjna, badania, badania korupcji, społeczeństwo, rząd, skala korupcji, zagrożenia rozwoju państwa i jego obywateli, organizacje pozarządowe zajmujące się korupcją, policja ds. walki z korupcją corruption, corruption offenses, surveys, studies of corruption, society, government, the scale of corruption, the threat of development of the state and citizens, non-governmental organizations dealing with the phenomenon of corruption, police fighting corruption91-117Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej PolskiejPaweł Chodak
978-83-62753-34-5
2013JózefówWSGE
31
30Sławomir Zaręba, Małgorzata Such-PyrgielDoświadczenia religijne w życiu codziennym – kultura religijna mieszkańców Bydgoszczy
rozdział 6
Społeczna dusza Bydgoszczy: Ludzie i instytucjeSławomir Zaręba, Rafał Wiśniewski, Tomasz Marcysiak
978-83-62793-06-8
2013
Warszawa
KONTRAST Bogusław Spurgjasz
Zaręba, S., & Such-Pyrgiel, M. (2013). Doświadczenie religijne w życiu codziennym - kultura religijna mieszkańców Bydgoszczy. In S. Zaręba, R. Wiśniewski, & T. Marcysiak (Eds.), Społeczna dusza Bydgoszczy: ludzie i instytucje. Warszawa: KONTRAST Bogusław Spurgjasz.
32
31Magdalena SitekExecutive Agencies: Searching the governance tools to solve recent financial problems of the European Union80-90Dimenzie občianstva Európskej únieMartina Bolečeková
978-80-557-0651-1
2013Banská BystricaVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela
33
32Dorota ŁażewskaGodność osoby ludzkiej czyli ontyczna jakość człowieka a dekonstrukcja. Szkic do pedagogiki godnościosoba ludzka, godność osoby ludzkiej, człowiek, ontyczna jakość człowieka, pedagogikaa person, human dignity, human, ontic human well-being, education31-44Edyta Stein. Godność człowiekaJerzy Machnacz
978-83-63642-51-8
2016
Wrocław
Wydawnictwa Papieskiego Fakultetu Teologicznego
34
33Bronisław SitekHuman rights towards a state’s normative omnipotenceprawo rzymskie, prawa człowieka, państwo, imperium, dominiumroman law, human rights, state, empire, dominium206-215Human rights between war and peaceMagdalena Sitek, Gaetano Dammacco, Marta Wójcicka
978-83-62383-54-2
2014OlsztynFaculty of Law and Administration , University of Warmia and Mazury
35
34Artur Michał BanaszakInstytucje edukacyjne a ochrona danych osobowychinstytucja oświatowa, edukacja, dane osobowe, ochrona danych osobowych, zapewnienie bezpieczeństwaeducational institution, personal data, pesonal data protection, security47-66Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo - prawo - społeczeństwoIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-44-4
2014JózefówWSGE
36
35Kateryna NovikovaIzomorfizm: imitacja jako źródło zmiany instytucjonalnejnaśladowanie, efektywność, sieci społecznościowe, Internet, neoinstytucjonalizm.emulation, productivity, social networking, Internet, neoinstitutionalism105-115Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecnyKateryna Novikova, Sylwia Ćmiel
978-83-62753-40-6
2013JózefówWSGE
37
36Magdalena SitekKomitet Regionów. Udział samorządów terytorialnych poprzez agendy unijne w procesie integracji europejskiejprawo europejskie, polityka regionalna, Komitet Regionów, prawo traktatowe, Komisja EuropejskaEuropean law, regional policy, the European Committee of the Regions, treaty law, thr European Commission221-234Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w PolsceStanisław Sagan, Magdalena Sitek
978-83-62753-64-2
2016JózefówWSGE
38
37Paweł ChodakKomputeryzacja administracji - zalety i wadykomputeryzacja, osobisty, nowoczesne rozwiązania, nowoczesne technologie informacyjne, administracja, komputeryzacja w administracji, rząd, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, cyfryzacjacomputerization, personal, modern solutions, modern information technology, administration, computerization in government, the government, the ministry of administration and digitization, digitization.78-92Dilemmas of contemporary public administrationWacław Brzęk, Kateryna Novikova, Sylwia Ćmiel
978-83-62753-39-0
2013JózefówWSGE
39
38Anna KrajewskaKryzys autorytetu w wychowaniukryzys, autorytet, wychowawca, bezpieczeństwo, adolescencjacrisis, authority, tutor, safety and adolescence112-124Autorytet w wychowaniu i edukacjiDorota Łażewska
978-83-62753-32-1
2013JózefówWSGE
40
39Robert DębińskiKryzys gospodarczy zagrożeniem bezpieczeństwa religijnego światadomniemanie niewinności, chrześcijanie, dyskryminacja, prześladowanie, pedofiliapresumption of innocence, Christians, discrimination, persecution, pedophilia131-146Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysuWincenty Bednarek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-36-9
2013JózefówWSGE
41
40Łukasz RomanNowe formy konfliktów zbrojnych - relacje i kontekst polemologicznykonflikt zbrojny, polemologia, bezpieczeństwo, obronnośćthe armed conflict, peace and conflict studies, security, defence445-456Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Współczesne środowisko bezpieczeństwa, t.1Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA
978-83-65096-31-9
2016PoznańWydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
42
41Wincenty Bednarek, Bronisław SitekOchrona interesów państwa (Skarbu Państwa) w dobie kryzysuSkarb Państwa, kryzys, mienie Skarbu Państwa, prawna ochrona mienia państwowegostate, crisis, property of the State Treasury, legal protection of the state property129-142Prawne gwarancje bezpieczeństwaMagdalena Sitek
978-83-62753-35-2
2013JózefówWSGE
43
42Bronisław SitekOgraniczenie liczby kadencji w samorządzie lokalnym? Rys historyczno-porównawczy problematykisamorząd terytorialny, prawo samorządowe, kadencyjność, patologie w samorządzie, prawo rzymskielocal government, local government law, tenure, pathologies in the local government, the Roman law95-109Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w PolsceStanisław Sagan, Magdalena Sitek
978-83-62753-64-2
2016JózefówWSGE
44
43Artur Michał BanaszakOświata i edukacja a bezpieczeństwo społecznebezpieczeństwo społeczne, potrzeba samorealizacji, edukacja, oświata, polityka społeczna, kwestia oświatowa, finansowanie oświatysocial safety, need for self-realization, education, school system, social policy, educational issue, financung of education139-158Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujeciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniuMałgorzata Such-Pyrgiel
978-83-62753-37-6
2013JózefówWSGE
45
44Małgorzata Such-PyrgielPartnership market and partner's finding strategies. Matrimonial and procreational plans of singles in the light of economic theory of human behavior by Gary Stanley Becker79-115Singlehood from Individual and Social PerspectivesKatarzyna Adamczyk
978-83-65148-69-8
2016KrakówWydawnictwo LIBRON – Filip Lohner
46
45Robert DębińskiPaństwo Islamskie zagrożeniem dla podstawowych wolności człowiekamniejszość religijna, wolność religijna, prawa czlowieka, uchodźcy, imigranci, każdy człowiekreligious minority, religious freedom, human rights, refugees, immigrants, each person45-64Współczesne konteksty bezpieczeństwaŁukasz Roman, Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki
978-83-62753-69-7
2016JózefówWSGE
47
46Łukasz RomanPaństwo Islamskie – zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwazagrożenia bezpieczeństwa, Państwo Islamskie, wojna z terroryzmem, fundamentalizm islamski, terroryzm islamski, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo europejskie, bezpieczeństwo międzynarodowesecurity threats, the Islamic State, waron terror, islamic fundamentalism, islamic terrorism, national security, european security, international security65-78Współczesne konteksty bezpieczeństwaŁukasz Roman, Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki
978-83-62753-69-7
2016JózefówWSGE
48
47Aleksandra SzejniukPotrzeba stosowania audytu bezpieczeństwa informacji w organizacjachinformacja, luka informacyjna, audyt, audyt bezpieczeństwa informacji, ryzyko, bezpieczeństwoinformation, information gap, audit, information security audit risk, security65-82Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesuIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-45-1
2014JózefówWSGE
49
48Magdalena SitekPrawa człowieka wobec nowych technik zabijania – wojna robotówprawo międzynarodowe, odpowiedzialność za operacje wojskowe, dowodzenie w wojsku, nowe technologie, dronythe international law, the responsibility for military operations, command in the army, new technologies, drones29-43Współczesne konteksty bezpieczeństwaŁukasz Roman, Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki
978-83-62753-69-7
2016JózefówWSGE
50
49Marta Wójcicka, Michał ŁęskiPrawo do informacji w kontekście ochrony prawnej konsumenta energii elektrycznejkonsument, konsument energii elektrycznej, energia elektryczna, rynek energii elektrycznej, prawo do informacjiconsumer, the consumer of electricity, electricity, electricity market, the right to information167-181Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo - prawo - społeczeństwoIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-44-4
2014JózefówWSGE
51
50Robert DębińskiPrawo Kościołów i innych związków wyznaniowych do posiadania oraz rozpowszechniania informacji wyrazem gwarancji bezpieczeństwa religijnego w Polscekażdy człowiek, wolność religijna, sumienie, swoboda wyrażania opinii, wolność słowaeach human, freedom of religion, conscience, right to free expession, freedom of speech135-149Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo - prawo - społeczeństwoIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-44-4
2014JózefówWSGE
52
51Bronisław SitekProfessio mensoria. Rzymskie korzenie zawodu geodetyprawo rzymskie, agrimensor, geodeta, najstarsze zawody, etyka zawodowa, edukacja geodetówRoman law, agrimensor, surveyor, the oldest professions, professional ethics, surveyors education173-185Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecnyKateryna Novikova, Sylwia Ćmiel
978-83-62753-40-6
2013JózefówWSGE
53
52Marta Wójcicka, Michał ŁęskiRenewable energy as the example of executing sustainable development policyodnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, protokół z Kioto, konwencja z Rio de Janeiro, poskie mieszanki energetyczneRenewable Energy Sources, sustainable development, Kyoto Protocol, Rio Convention, Poland's energy mix215-226Opportunities for cooperation between Europe and AsiaMagdalena Sitek, Michał Łęski
978-83-62753-58-1
2015JózefówWSGE
54
53Magdalena SitekRight of society to the good administration (good governance) and democracyprawa człowieka, dobry rząd, korupcja, prawo do informacji, ochrona godności osoby ludzkiejhuman rights, good governance, corruption, the right to information, human dignity197-207Collective human rights in the firs half of the 21st centuryMagdalena Sitek, Marta Wójcicka
978-83-62753-57-4
2015JózefówWSGE
55
54Zygmunt DomańskiRola i znaczenie wiedzydane, informacje, mądrość, kapitał intelektualny, transfer, dominacja, niewyczerpalność, symultaniczność, nieliniowość, niematerialność, zmienność, rozwój, ciągłośćdata, informatiom, wisdom, intellect, transfer, domination, endless, simultaneity, non linear development, non material, changeability, development, continuity27-44Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesuIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-45-1
2014JózefówWSGE
56
55Zygmunt DomańskiRola i znaczenie wiedzy w nowoczesnej organizacji337-351Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania.Stanisław Jaczyński, Jerzy Kunikowski
978-83-70517-95-3
2016SiedlceWydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
57
56Iwona NiedziółkaSafety of consumers in the light of The Directive on Consumer Rights (2011/83/EC)handel transgraniczny, umowa zawierana na odległość, harmonizacja, rynek wewnętrzny, wymóg informowaniacross-border trade, distance contract, off-premises contract, harmonization, internal market, information requirement59-68Consumer Protection - selected issues of the information safetyIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-46-8
2014JózefówWSGE
58
57Aleksandra SzejniukSpołeczna odpowiedzialność biznesu a administracja państwowaregulacja, gospodarka, lobbing, komitety wyborcze, działalność filantropijnaregulation, economy, lobbying, election committees, philanthropy116-132Dilemmas of contemporary public administrationWacław Brzęk, Kateryna Novikova, Sylwia Ćmiel
978-83-62753-39-0
2013JózefówWSGE
59
58Aleksandra SzejniukSpołeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem budowania autorytetu organizacji wśród społeczności lokalnejspołeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, CC, CA, SA, etyka biznesu, misja organizacji, autorytetCorporate Social Responsibility, CSR, CC, CA, SA, business ethics, the mission of the organization, organizational culture, authority253-272Autorytet w wychowaniu i edukacjiDorota Łażewska
978-83-62753-32-1
2013JózefówWSGE
60
59Barbara MrózStraż Graniczna i jej zadania w zarządzaniu kryzysowymStraż Graniczna, kryzys, zarządanie kryzysoweThe Border Guard Service, crisis, crisis management436-454Organy administracji publicznej i instytucji w zarządzaniu kryzysowymGrzegorz Sobolewski, Dariusz Majchrzak, Zenon Sobejko
978-83-7523-469-5
2016
Warszawa
Akademia Obrony Narodowej
61
60Artur Michał BanaszakThe Christian concept of peace in terms of the Catholic Church teachingprawa człowieka, pokój, chrześcijańskie pojęcia pokoju, nauka Kościoła Katolickiego, Katolicka Nauka Społecznahuman rights, peace, Christian concept of peace, the Catholic Church teaching, Catholic social teaching405-416Collective human rights in the firs half of the 21st centuryMagdalena Sitek, Marta Wójcicka
978-83-62753-57-4
2015JózefówWSGE
62
61Marta Wójcicka, Michał ŁęskiThe concept of sustainable development in the UN activity

zrównoważony rozwój, Narody Zjednoczone, Milenijne Cele Rozwoju, sprawozdanie Brundtland, "Szczyt Ziemi", ochrona środowiskasustainable development, United Nations, Millenium Development Goals, Brundtland Report, Earth Summit, enviromental protection341-354Collective human rights in the firs half of the 21st centuryMagdalena Sitek, Marta Wójcicka
978-83-62753-57-4
2015JózefówWSGE
63
62Artur Michał BanaszakThe educational systems in Poland, Turkey and Japanedukacja, polski system edukacji, japoński system edukacji, turecki system edukacji, prawo do naukieducation, the Polish educational system, the Japanese educational system, the Turkish educational system, the right to education177-191Opportunities for cooperation between Europe and AsiaMagdalena Sitek, Michał Łęski
978-83-62753-58-1
2015JózefówWSGE
64
63Magdalena SitekThe European Institute for Innovation and Technology (EIT). The integration of the knowledge triangle (higher education, researches and innovation)edukacja, instytucje Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej, finansowanie działalności badawczej education, EU institutions, research, EU law, funding of research9do23Consumer Protection - selected issues of the information safetyIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-46-8
2014JózefówWSGE
65
64Kateryna NovikovaTwórczość a odtwórczość: problem "Piractwa internetowego" w edukacjikreatywność zbiorowa, sieć, informacja, innowacyjność, otwartość, media, Web 2.0co-creativity, network, information, innovativeness, openness, media, Web 2.0100-114Bezpieczna szkoła - założenia i realiaTadeusz Graca
978-83-62753-38-3
2013JózefówWSGE
66
65Miroslav GejdosTypology. Types of teachers and their style of integrationnauczyciel, uczeń, interakcja, osobowość, edukacjateacher, pupil, interaction, personality, education95-111Autorytet w wychowaniu i edukacjiDorota Łażewska
978-83-62753-32-1
2013JózefówWSGE
67
66Małgorzata Such-PyrgielW parach czy pojedynczo? Społeczna dyskryminacja singli na przykładzie Stanów Zjednoczonych Amerykisinglizm, dyskryminacja, Stany Zjednoczone Ameryki, wzory zachowań discrimination, The United States of America, behavioural patterns157-169Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecieKatarzyna Kuklińska
978-83-7436-318-1
2013Wydawnictwo TRIO
68
67Paweł ChodakWpływ zagrożenia przestępczością zorganizowaną na bezpieczeństwo Polskiprzestępczość zorganizowana, zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, przestępczość, policja, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Centralne Biuro śledczeorganized crime, a threat to national security, threats to international security, crime, police, National Security Agency, organized crime groups, the Central Bureau of Investigation, the preventive measures to combat35-49Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysuWincenty Bednarek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-36-9
2013JózefówWSGE
69
68Barbara MrózWspółpraca transgraniczna w zarządzaniu kryzysowymzarządzanie kryzysowe, współpraca transgraniczna, granica państwacrisis management, cross-border cooperation, the national border231-243Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednichBarbara Kaczmarczyk
978-83-65422-36-1
2017
Wrocław
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
70
69Magdalena SitekWybrane instytucje nowego zarządzania publicznego w UE. Agencje wykonawcze - cz. IIagencje wykonawcze, prawo europejskie, zarządzanie, badania naukowe, ochrona zdrowiaexecutive agencies, European law, management, scientific research, health care213-231Prawne gwarancje bezpieczeństwaMagdalena Sitek
978-83-62753-35-2
2013JózefówWSGE
71
70Paweł ChodakWymiana informacji w ramach Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego gwarancją bezpieczeństwa strefy SchengenSystem Informacyjny Schengen, Wizowy System Informacyjny, Strefa Schengen, wymiana informacji w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo Unii Europejskiejthe Schengen Information System, the Visa Information System, the Schengen area, the exchange of information in the European Union, the security of the European Union151-166Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo - prawo - społeczeństwoIwona Niedziółka, Magdalena Sitek, Aleksandra Ukleja
978-83-62753-44-4
2014JózefówWSGE
72
71Anna KrajewskaZagrożenia rodziny w dobie kryzysutransformacja, kryzys gospodarczy, zagrożenia rodziny, pomoc, bezpieczeństwotransformation, economic crisis, threats to family, aid, safety105-116Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujeciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniuMałgorzata Such-Pyrgiel
978-83-62753-37-6
2013JózefówWSGE
73
72Zygmunt DomańskiZagrożenia w cyberprzestrzenicyberprzestrzeń, cyberterroryzm, cyberprzemoc, zagrożenia w cyberprzestrzenicyberspace, cyber-bullying, threats in cyberspace, cybercrime69-85Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujeciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniuMałgorzata Such-Pyrgiel
978-83-62753-37-6
2013JózefówWSGE
74
73Dorota ŁażewskaZdekonstruowany świat wartości XXI wieku miejscem (de)formacji charakteru młodego człowieka. Rzecz o młodości w labiryncie kłącza różni.wartości, filozofia, młodzież, postawy, socjologia, Polska, badaniavalues, philosophy, youth, attitudes, Poland, sociology, research248-263Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartościAgnieszka Długosz, Waldemar Furmanek
978-83-79962-81-5
2016
Rzeszów
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
75
74Kateryna Novikova“Mohair Berets”: Media Representations of Elderly Right-Wing Women and Aestheticization of Age in Poland207-219Gender and Far Right Politics in EuropeMichaela Köttig, Renate Bitzan, Andrea Petö
978-3-319-43532-9
2017Springer
76
75Anna Antczak-Barzan, Barbara AntczakBuilding effective customer relationshipspromocja, marketing, PR, klient ,reklamapublic relation, marketing, PR, customer, advertising1-179
978-83-62753-49-9
2014JózefówWSGE
77
76Anna Antczak-Barzan, Barbara AntczakEfektywne sposoby pozyskiwania klienta. Podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu i public relationspromocja, marketing, PR, klient, reklamapublic relation, marketing, PR, customer, advertising1-243
978-83-62753-59-8
2016JózefówWSGE
78
77Małgorzata KaniewskaEtyczno-prawne aspekty zmian klimatycznychklimat, zmiany klimatyczne, ekosystemy, człowiek, problem globalnyclimate, climate change, ecosystems, human, global problem
978-83-62753-79-6
2017JózefówWSGE
79
78Dorota ŁażewskaFilozofia dla pracujących . Wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myśleniafilozofia, filozofia przyrody, sofiści, Sokrates, Platon, wielcy filozofowie, kierunki filozoficzne philosophy, philosophy of nature, a sophist, Sokrates, Platon, great philosophers,
978-83-62753-66-6
2016JózefówWSGE
80
79Dorota ŁażewskaMyślenie filozoficzne w źródłach i komentarzachfilozofia, myślenie filozoficzne, filozofia przyrody, sofiści, logika philosophy, philosophy of nature, a sophist, Sokrates, Platon, great philosophers,
978-83-62753-51-2
2014JózefówWSGE
81
80Łukasz RomanPOLEMOLOGIA a obronność i bezpieczeństwopolemologia, obronność, bezpieczeństwopeace and conflict studies, safety, security
978-83-62753-76-5
2017JózefówWSGE
82
81Magdalena SitekPrawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesnościprawa człowieka, bezpieczeństwo, system wartości, wartości wspólne, ponowoczesnośćhuman rights, safety, value system, common values, post-modernity
978-83-255-8922-6
2016
Warszawa
Wydawnicwo C.H.Beck
83
82Barbara AntczakStatystyka i demografia strach ma wielkie oczystatystyka, badania, nauka, matematyka, danestatistics, research, science, mathematics, data
978-83-62753-55-0
2015JózefówWSGE
84
83Kateryna NovikovaImitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowychimitacja, podróbka, inwencja, społeczeństwo konsumpcyjne, piractwoimitation, invention, the consumer society, piracy1-149
978-83-62753-80-2
2017JózefówWSGE
85
84Piotr KrajewskiPrawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniemprawa człowieka, ochrona środowiska, zależność człowieka od środowiskahuman rights, environmental protection, human dependence on the environment71-86Potrzeby jako współczesnydeterminant tresci praw człowiekaElżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca
978-83-62753-86-4
2017JózefówWSGE
86
85Edyta Rosińska-WielecSuwerenność konsumenta w doborze oferty w sieciach telewizji kablowych jako szczególna troska praw obywatelskichsuwerenność konsumenta, sieć telewizji kablowej, oferta telewizyjna, innowacja, model biznesuconsumer sovereignty, cable television networks, television offer, innovation, business model107-130Potrzeby jako współczesnydeterminant tresci praw człowiekaElżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca
978-83-62753-86-4
2017JózefówWSGE
87
86Bronisław SitekNowa jakość prawa do obywatelstwa z perspektywy globalnejobywatelstwo, obywatelstwo polityczne, obywatelstwo globalne, Unia Europejska, prawo rzymskiecitizenship, political citizenship, global citizenship, European Union, Roman law131-146Potrzeby jako współczesnydeterminant tresci praw człowiekaElżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca
978-83-62753-86-4
2017JózefówWSGE
88
87Aleksandra SzejniukPraca determinantem zaspokajania potrzeb człowieka w świetle nowej rzeczywistościpraca, potrzeby, organizacja, motywacja, ocena pracywork, needs, organisation, motivation, work assessment203-218Potrzeby jako współczesnydeterminant tresci praw człowiekaElżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca
978-83-62753-86-4
2017JózefówWSGE
89
88Magdalena SitekHuman rights versus a football player's rightsprawo europejskie, piłkarze, prawa człowieka, ochrona graczy, FIFAEuropean law, football player's, human rights, protections of player's, FIFA87-98Human rights between war and peaceMagdalena Sitek, Gaetano Dammacco, Marta Wójcicka
978-83-62383-54-2
2014OlsztynFaculty of Law and Administration , University of Warmia and Mazury
90
89Barbara MrózZarządzanie kryzysowe w swietle transgranicznych zagrożeń Poskiwspółpraca transgraniczna, bezpieczeństwo, granice Polski, zarządzanie kryzysowe1-129
978-83-62753-90-1
2018JózefówWSGE
91
90Łukasz Roman, Krzysztof Krassowski
Stanisław Sagan, Dariusz Wróblewski
Wykorzystanie nowoczesnych
narzędzi informatycznych
w identyfikacji zagrożeń
bezpieczeństwo, narzędzia informatyczne, cyberprzestrzeń, ochrona danych osobowych1-200
978-83-62753-89-5
2018JózefówWSGE
92
91Zygmunt DomańskiBezpieczeństwo w wybranych dziedzinach logistykibezpieczeństwo, logistyka, zagrożenia, system logistyczny, logistyka bezpieczeństwa,
technologie bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem
security, logistics, threats, logistic system, security logistics, security technologies,
security management
69-90Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeńŁukasz Roman, Krzysztof Krassowski, Stanisław Sagan, Dariusz Wróblewski
978-83-62753-89-5
2018JózefówWSGE
93
92
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu