PENGISIAN SKPMG2 JBA2014
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2
STANDARD 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN
PANITIA SEJARAH
( taipkan nama panitia )
3
4
ASPEKTUMSTAHAP TINDAKAN (TT)JAN-MACAPR-JULOGOS-NOVRUBRIK TAHAP KUALITI (TK)EVIDENS PELAKSANAAN
5
3.1.23.1.2.1Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
6
i. memperoleh dokumen kurikulum 13131i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa
7
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH 14141ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/kesesuaian pelaksanaan
kurikulum
8
iii. menyelaras pentaksiran131314iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/ tingkatan/murid.
9
iv. menyelaras tugasan murid13141
10
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran1313
11
vi. mengambil tindakan susulan.14131
12
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti620620#REF!#REF!3Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
13
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.3343.33#REF!2Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
14
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti10083.3310083.33#REF!1Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
15
Peratus TUMS91.6791.67#REF!0Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas
16
3.1.2.2Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran guru dengan: TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
17
i. merancang program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran
1213i. dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia
18
ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme
yang berkaitan dengan mata pelajaran
1213ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan semasa
19
iii. menilai keberkesanan program1213iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya empat (4) program
setahun).
20
iv. mengambil tindakan susulan.1213
21
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti484123Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
22
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti42432Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
23
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti100501007501Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
24
Peratus TUMS75.0087.500Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas
25
3.1.2.3Mengurus program peningkatan pencapaian murid dengan:TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
26
i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan
ilmu dan kemahiran
1314i. dengan berfokus kepada isu pembelajaran/ keperluan murid
27
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah
peningkatan ilmu dan kemahiran
1314ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/ potensi
28
iii. menilai keberkesanan program1313iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di semua tahun/tingkatan
29
iv. mengambil tindakan susulan.1313iv. secara berterusan/berkala.
30
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti4124143Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
31
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti4343.502Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
32
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti1007510087.501Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
33
Peratus TUMS87.5093.750.000Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
34
3.1.2.4Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata pelajaran dengan:TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
35
i. merancang perbelanjaan 1214i. mengikut prosedur yang ditetapkan
36
ii. melaksanakan perbelanjaan 1213ii. mengikut keperluan/kesesuaian
37
iii. memanfaatkan sumber pendidikan 1213iii. secara menyeluruh/optimum
38
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber
pendidikan
1213iv. secara berterusan/berkala.
39
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti484133Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
40
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti4243.2502Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
41
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti1005010081.2501Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
42
Peratus TUMS75.0090.630.000Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
43
44
ASPEKTUMSJAN-MACAPR-JULOGOS-NOV
45
3.1.2Pengurusan Mata Pelajaran3.1.2.191.6791.67#REF!
46
3.1.2.275.0087.50
47
3.1.2.387.5093.750.00
48
3.1.2.475.0090.630.00
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu