joustavat kurssit
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
Joustavat kurssit?
2
(Koonneet kevään 2012 lopussa opiskelijat Mikko Punkari, Ville Lappalainen ja Emma Lindfors)
3
4
YleisopinnotLuentomateriaali? Videot?Läsnäolo?Harjoitusten / harjoitustyön palautus etänä?Tentti?Joustavammaksi?Sopisi kesälle?
5
ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 2 opOsa tapahtumista läsnä-olopakollisia. Osa yliopiston infoista videoidaan nykyään.eHOPSin palautus onnistuu etänäOnko kaikki infojen materiaali saatavilla myös muuten? Esim. linkit laitoksen sivuille infojen sisältämiin paketteihin. Tärkeää niille, jotka surffaavat kahden kaupungin väliä vielä opintojen alussa.Opintojen alussa.
6
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 opItseopiskeltavissa oleva maksullinen luentomonisteEi pakollinenmonivalintatentti (joka soveltuisi eTenttitilaan)eTenttiin!x
7
FILY019 Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 opKirja saatavilla ilmaiseksi netistäEi pakollineneTenttimahdollisuusKurssi on jo joustavax
8
9
Kandin yleiset pääaineopinnot
10
TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan, 3 op Kommentoidut materiaalit netissäVaadittiin läsnäoloa osaan luennoista.eTenttimahdollisuusLäsnäolovaatimus aiheellinen?x
11
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 opLuentovideot ajantasalla? Ei pakollinenOnnistuuMikäli luentovideot ovat ajantasalla, kurssi on jo joustavax
12
ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 opLuentomoniste ja -videot netissäHarjoitustyön ohjaus ja debuggausnäyte sidottu aikaan ja paikkaan.harjoitusten palautus onnistuu netin kautta.Tentti ei soveltune eTenttitilaan.Harjoitustyöohjaukset ja debuggausnäyte sidottu paikkaan ja ohjaajien työaikaan. Vaatinee ohjausta
13
TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 opLuentomoniste ja -videot netissäHarjoitustyön ohjaus sidottu aikaan ja paikkaan.harjoitusten palautus onnistuu netin kautta.Harjoitustyöohjaukset sidottu paikkaan ja ohjaajien työaikaanVaatinee opetusta ja ohjausta
14
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 opLuentopruju ja -diat netissä.Ei pakollinen Demovastaukset käsiteltiin ainakin 2010 vain demotilaisuuksissaTentti (joka, voisi soveltua eTenttitilaan?)Demovastaukset nettiin. Tentti eTenttiin?x
15
ITKP104 Tietoverkot, 5 opLuentokalvot (+ harjoitukset ja vastaukset) netissä. Männikön 2010 videot netissä.Läsnäoloa ei vaadita. Mahdollisuus suorittaa itsenäisesti.Tentti ei soveltune eTenttitilaanVideot kurssin kotisivuille nettiin, jos opetussisällöt eivät merkittävästi muuttuneet.x
16
ITKA202 Johdatus ohjelmistotekniikkaan, 3 opUudistetun kurssin luentodiat kattavat. Harjoitustyö vaatii tapaamisia ohjaajan kanssa.Harjoitustyöohjaukset sidottu paikkaan ja ohjaajien työaikaanVaatii ohjausta
17
ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi, 3 opLuentomoniste netissä. Suoritettavissa etänä esseilläTentti ei soveltune eTenttitilaanOlisi mahdollista siirtyä liitutaululta koneelle ja videoida. Tällöin saisi myös luentokalvot nettiin.Esseillä
18
ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 opLuentomoniste + luentokalvot netissä.Suoritettavissa etänä esseilläTentti ei soveltune eTenttitilaanOlisi mahdollista videoida.Esseillä
19
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 opLuentokalvot + luentopruju + demot ja vastaukset + SQL-mentor oppimisympäristö netissä.Ei pakollista luennoilla Demojen palautus mahdollista vain palautustilaisuuksissa?Tentti (joka, voisi soveltua eTenttitilaan?)Sähköinen demojen palautusmahdollisuus ja eTenttitilaan!demojen palautuskäytänteiden muuttamisen jälkeen
20
ITKA201 Algoritmit 1, 4 opLuentovideot ja -kalvot netissä.Ei pakollista luennoilla Demojen palautus onnistuu sovittaessa spostilla.Tentti (joka, voisi soveltua eTenttitilaan?)eTenttiin!x
21
ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 opLuentopruju ja -diat netissä. Luennot videoitu (ainakin Paavo Niemisen toimesta) Harjoitusten + harjoitustyön palauttaminen onnistui etänä (ainakin Niemisen pitäessä kurssia). Hämäläisen kurssilla vapaaehtoisia demoja. Tentti (joka, voisi soveltua eTenttitilaan?)Videot kotisivuille, oli kurssinpitäjä sitten kuka tahansa. eTenttiin!x
22
TIEA207 Aineopintojen projektityö TAI TIEA304 Harjoittelu, 4 opHarjoittelusta sovittava etukäteen ohjaajan kanssa.x
23
TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 opLuentomateriaalit ja -videot sekä ohjauksien ratkaisut netissä.Ei vaadi läsnäoloa, mutta varmasti varsin intensiivisen otteen.Viikkotehtävät ja harjoitustyö palautetaan netin kauttaei tenttiäSelkeämmin tieto niistä aikaikkunoista jolloin kurssi on mahdollista suorittaa etänä. Vaatii ohjausta
24
TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät, 2 opLuentomateriaalit kurssin aikana netissä (eivätkö voisi olla vapaina ympäri vuoden?) Ei pakollistaHarjoitustyö / kirjoitelma olisi mahdollista tehdä niiden pohjalta etänä.ei tenttiäMateriaali nettiin ympärivuodenx
25
TIEA301 Kandidaattiseminaari, 3 opEtäsuoritusmahdollisuus? Opponointi moodlessa? Videoneuvotteluseminaari?x
26
TIEA302 Kandidaatintutkielma, 7 opEtäohjausmahdollisuus? Esim. puhelin- tai videoneuvottelu. Riippunee ohjaajasta.x
27
TIEA303 Maturiteetti, 0 opmahdollista tenttiä eTenttitilassa?eTentiin, jos ei vielä olex
28
29
Suuntaavat opinnot
30
31
TIEP160 Opetusteknologia, 3 opLuentomateriaali ja -videot netissäsuoritus oppimistehtävillä. Suoritettavissa etänä.suoritus oppimistehtävillä. Suoritettavissa etänä.ei tenttiäKurssi on jo joustavax
32
TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
33
TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 opLuentomateriaali ja -videot netissäei pakollistaTehtävien ja vertaisarvioinnin tekeminen mahdollista etänä.ei tenttiäKurssi on jo joustavax
34
ITKA112 Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys, 3 opVideot ja kalvot netissä (muttei vapaana?)ei pakollistaSuoritetaan demotehtävillä, jotka mahdollisuus tehdä myös etänä (osa vaatii ennakkojärjestelyjä)ei tenttiäKurssi on jo joustavax
35
Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka
36
TIEA211 Algoritmit 2, 4 opLuentokalvot netissä.ei pakollistaDemojen palautus onnistuu sovittaessa spostilla.Tentti (joka voisi soveltua eTenttitilaan)eTenttiin!x
37
TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 opLuentokalvot + vaikeimpia asioita selventävä jälkipruju saatavilla.erittäin suositeltavaaDemojen spostilla palauttamisesta mahdollisuus sopia. (Suoritus tentillä tai harjoitustyöllä)Tentti ei soveltune eTenttitilaanKurssi on jo joustavax
38
TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, 5 opLuentomoniste netissä. Demojen mallivastaukset netissä vain ohjelmointitehtävien osalta.ei pakollistaHarjoitustehtävien palautus onnistui spostilla, mutta mallivastauksia ei
tullut kuin ohjelmointitehtävistä. Tämä pudotti monet etänä opiskelleet
kärryiltä.
Tentti ei soveltune eTenttitilaan.Demojen mallivastaukset nettiin. Vaikeimmat asiat olisi myös hyvä saada rauhassa videolla esitettynä. Kurssin tiivistäminen yhteen periodiin on pitänyt tahdin todella kiivaana.Vaatii ohjausta
39
Laskennalliset tieteet
40
TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op
41
TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op
42
43
44
MAISTERI
45
Koulutusteknologia
46
TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, 5 op
47
TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt 5 op
48
TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi 5-10 op
49
Val.
50
TIES464 Aineenopettajankoulutuksen seminaari, 2-6 op
51
TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki, 3 op
52
TIES466 Oppilaitosturvallisuus, 5 op
53
54
Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka
55
ITKS452 Requirements Engineering, 5 opKattavat luentokalvot saatavilla, RYHMÄtyö oli pakollinen kurssin aikana
(tenttimahdollisuus ja harjoitustyö kurssin ulkopuolella?), TKTL:n
järjestämä
56
TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
57
TIES326 Tietoturva, 5 opMuuttunut syventäväksi. Sisältö uudistunut?
58
TIES532 Service oriented architectures and cloud computing for developers, 5 op
59
60
61
Mobile Technology (in English), 15 op:
62
TIES434 Radio networks and resource management, 5 op
63
ITKS545 Mobile Services Design, 5 op
64
TIES425 Application Programming of Mobile Terminals, 5 op
65
Ohjelmistotekniikka, 15 op
66
TJTSS50 Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus TAI TIES546 Ohjelmistotestaus, 5 opKurssin järjestäminen jatkossa? (Yhdistetäänkö kurssit yhdeksi TTL:n järjestämäksi)
67
TIES427 Hajautetut järjestelmät, 5 op
68
TIES449 Algoritmiset seikkailut, 5 op
69
Web Technologies (in English), 15 op
70
ITKS544 Semantic Web and Ontology Engineering, 8 op
71
TIES433 Design of Agent-Based Systems, 7 op
72
Sensoriverkot, 15 op (Kurssit 1-4 ovat pakollisia ja 5-6 ovat vapaavalintaisia, jotka järjestetään lähinnä jatko-opintojen yhteydessä ja ovat samalla avoinna kaikille halukkaille)
73
TIES436 Langattomat teknologiat, 5 op
74
TIES535 Langattomien sensoriverkkojen perusteet, 5 op
75
TIES536 Sulautettu Internet, 3 op
76
Langattomien järjestelmien laboratoriotyöt 2-8 op
77
Langattomien järjestelmien erityiskysymyksiä, 3 op - esimerkiksi seuraavat:
78
Reititys langattomissa sensoriverkoissa
79
Paikannus ja kohteen seuranta
80
Radiotaajuinen etätunnistus
81
Langattomien järjestelmien seminaari, 2-10 op
82
83
84
Laskennalliset tieteet
85
86
TIES481 Simulointi, 5 op
87
TIES483 Epälineaarinen optimointi, 5 op
88
TIES513 Fysikaaliset mallit tietokoneanimaatioissa, 5 op
89
TIES487 Advanced Data Mining and Machine Learning TAI TIES445 Tiedonlouhinta, 5 op
90
91
Tieteellinen laskenta, 15 op, valitaan seuraavista:
92
TIES581 Numeerinen lineaarialgebra, 5 op
93
TIES594 ODY-ratkaisijat, 5 op
94
TIES595 Numerical Analysis of PDEs, 5 op
95
TIES588 Monitavoiteoptimointi, 5 op
96
TIES583 Optimoinnin jatkokurssi, 5 op
97
98
Teolliset järjestelmät, 15 op
99
TIES324 Signaalinkäsittelyteoria ja -menetelmät, 4 op
100
TIES411 Konenäkö ja kuva-analyysi, 4 op
Loading...
 
 
 
Sheet1