แบบรายงานHI CI นาสะแบง60.xls.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2560
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะแบง ต.พระเหลา อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHIสำรวจพบHI
8
2เสารีก27510099.0010088.0010077.0010099.00400.0033.008.25
9
3อีเก้ง11610088.0010077.0010088.0010088.00400.0031.007.75
10
4ปทุมแก้ว13610066.0010066.0010077.0010077.00400.0026.006.50
11
5เสารีก16310088.0010099.0010088.0010066.00400.0031.007.75
12
6นาสะแบง14810044.0010055.0010044.0010055.00400.0018.004.50
13
7ตำแย19510077.0010088.0010088.0010077.00400.0030.007.50
14
8ตำแย20410077.0010099.0010077.0010088.00400.0031.007.75
15
9
สว่างนาฝาย
1076058.3360610.006046.675048.00230.0019.008.26
16
10ยอดใบแดง1318078.757579.338067.508567.06320.0026.008.13
17
11นาสะแบง11010022.0010022.0010022.0010033.00400.009.002.25
18
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด10101010
19
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 1010101010
20
ร้อยละ100100100100#DIV/0!
21
22
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
23
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
24
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCIสำรวจพบCI
25
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
26
โรงเรียนบ้านอีเก้ง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
27
โรงเรียนบ้านตำแย600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
28
โรงเรียนบ้านนาสะแบง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
29
ศูนย์เด็กเล็กบ้านตำแย400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
30
ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาสะแบง400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
31
ศูนย์เด็กเล็กบ้านเสารีก400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
32
ศูนย์เด็กเล็กบ้านปทุมแก้ว400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
33
ศูนย์เด็กเล็กบ้านพนานต์400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
34
วัดสว่างโสภิตาราม1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
35
วัดปัจฉิมวัน2000.002000.002000.002000.0080.000.000.00
36
วัดมิคคาราม1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
37
วัดพนารักษ์ประชาราม1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
38
วัดโพธาราม1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
39
วัดแสงทอง1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
40
รพ.สต.นาสะแบง400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
41
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด16161616
42
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 016161616
43
ร้อยละ100100100100#DIV/0!
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ต.ค.59
พ.ย59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
 
 
Main menu