Izveles kursi_2020_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2020 gada pavasara seemstris
2
2020. gada 3.februāris - 28.jūnijs
3
kodskamStudiju kursa nosaukumsKontaktstundu skaitsKP skaitsDocētājsAnotācijaNodarbību laiki (iespējamas izmaiņas, lūdzu sekot līdzi informācijai!)AuditorijaProvizoriskais vietu skaits
4
Kultūras teorijas un vēstures katedra
5
MākZ3D73KMS, DTSLaikmetīgā skatuves māksla322Līga Ulberte"Kursa ietvaros tiek apskatīts teātris kā zīmju sistēma, tā mijiedarbība ar citiem mākslas veidiem (literatūru, kino, vizuālo mākslu u.c.), analizēti atsevišķie izrādi veidojošie elementi (teksts, režija, aktierdarbs, scenogrāfija u.c.) un to funkciju transformācija laika gaitā. Lai ilustrētu teorētiskās koncepcijas, tiek analizēta konkrētu izrāžu struktūra."
pirmdienās plkst. 12:0022.aud.15
6
MākZ2598visiemTradicionālā dziedāšana (2)322Iveta TāleKursam ir praktiski-teorētiska ievirze. Tas iepazīstina ar latviešu tradicionālās vokālās mūzikas reģionālo daudzveidību, tās muzikālajām formām, funkcionālajiem kontekstiem, terminoloģiju, skaņveides īpatnībām, teicējiem, dokumentācijas gaitu un tradīcijas dinamiku. Nodarbību laikā tiek apgūtas praktiskas iemaņas kādai lokālai tradīcijai atbilstoša dziesmu repertuāra izpildījumā.trešdienās plkst. 17:30Ludzas ielas zāle15
7
MākZ1515visiemBaltu mitoloģija322Iveta TāleIzmantojot baltu mitoloģijas un reliģijas avotu liecības un akadēmiskos pētījumos paustās atziņās, kurss iepazīstina ar baltu tautu (latviešu, lietuviešu, prūšu) mitoloģijas un reliģijas specifiku, avotiem, pētniecību, dievu panteoniem, kā arī baltu etniskās reliģiozitātes mūsdienu izpausmēm.otrdienās plkst. 14:008.aud.15
8
MākZ3G79visiemIevads kritiskajā domāšanā322Andris HiršsKurss sniedz ieskatu kritiskās domāšanas pamatprincipos, akcentējot to praktisko pielietojumu. Nodarbībās studenti attīsta spēju izvērtēt informāciju, analizējot dažādu tekstu struktūru un atpazīstot argumentācijas kļūdas. Kursa ietvaros studējošie apgūst arī iemaņas savu viedokļu pamatošanā un prezentācijas prasmes.otrdienā splkts 15:451.aud.15
9
MākZ3F762DTSScenārija sagatavošanas seminārs321Matīss GricmanisSemināra mērķis ir veidot studentu priekšstatu par dokumentālas filmas scenāriju. Tas paredzēts galvenokārt AVS bakalaura studiju studentiem. Izmantojot konkrētus paraugus tiks apskatītas Latvijā un pasaulē lietotas pieejas dokumentālas filmas scenārija veidošanai, un analizēts scenārista darbs filmas sagatavošanas posmā un filmas pēcapstrādes posmā kopā ar montāžas režisoru. Semināra ir pamatā veidots, lai stiprinātu praktiskās iemaņas scenārija veidošanā, tāpat skaidrot, kā izmantot dokumentālos avotus filmas mākslinieciskajiem mērķiem.no 13.03. piektdienās plkst 14:00Elijas iela, Spoguļzāle10
10
Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra
11
MākZT1092KMSKultūras projektu pieteikumu izstrāde161Kristīne FreibergaLekciju kursa ietvaros studentiem tiks sniegta padziļināta izpratne par vienu no būtiskākajiem praktiskā kultūras menedžmenta aspektiem Latvijas kontekstā – publiskā finansējuma piesaisti projektu konkursos. Lekciju kursa ietvaros studenti, praktiski darbojoties, iegūs pamatzināšanas projektu pieteikumu izstrādē, projekta atskaišu, autoratlīdzības līgumu sagatavošanā, kā arī iepazīsies ar kultūras nozares finansējuma avotiem Latvijā un Eiropā.6.02.-26.03. ceturtdienās plkst 15:4516.aud.15
12
MākZ42433KSMGrafiskā dizaina pamati161Mārtiņš LindeKurss sniedz studentiem izpratni par mūsdienu dizaina domāšanu kopumā, ieskatu grafikas dizaina vēsturē un aktuālajās tendencēs. Attīsta prasmes konceptuāli un vizuāli izstrādāt un prezentēt grafikas dizaina projektus. Ar praktisku uzdevumu palīdzību tiek iepazītas grafikas apstrādes datorprogrammas, kuras ikdienā lieto jomas profesionāļi.6.02. - 26.03. ceturtdienās plkst 8:301.aud.15
13
MākZ3G903KSMKontemplācija, kultūra, radošums322Ilmārs LatkovskisKursā tiek parādīta kontemplācijas (meditācijas) loma dažādās kultūrās un garīgajās tradīcijās. Īpaši tiek akcentēta kontemplācijas (meditācijas) saistība ar radošumu, intuīciju. Kursa dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādiem meditācijas veidiem, kā arī apgūst meditācijas prakses pamatus.otrdienās plkst 15:45/16:00LNB vai Ludzas iela (grafiks - estudijās)15
14
Skatuves mākslas katedra
15
MākZ1797Publiskā runa322Ruta VītiņaKursa mērķis ir veicināt komunikācijas prasmes, trenēt veiksmīgas saskarsmes un efektīvas uzstāšanās psihofizisko nosacījumu apzināšanu un izmantošanu. Kurss plānots interaktīvā, elastīgā darba formā, iesaistot ķermeņa atbrīvošanas, elpošanas, balss un artikulācijas vingrinājumus, lai runātājs iemācītos pārvarēt stresu, atbrīvot ķermeni, runu strukturēt loģiski un atbilstoši tās mērķim, panākt drošu balss skanējumu un skaidru artikulāciju, pareizu elpošanu, izvēlētos optimālu runas tempu, tembru un intonāciju, lai atstātu patīkamu iespaidu uz sarunu biedru.piektdienas 12:00 no 7.02.ZP15
16
MākZ1038Publiskā runa (2) (ar priekšzināšanām)322Aina Matīsaturpina iepriekšējā semestra kursa apmeklētāji pirmā nodarbība 14.02.10.15 nokomplektētspieraksts pie lietveža
17
MākZ1797Publiskā runa322Aina MatīsaKursa mērķis ir veicināt komunikācijas prasmes, trenēt veiksmīgas saskarsmes un efektīvas uzstāšanās psihofizisko nosacījumu apzināšanu un izmantošanu. Kurss plānots interaktīvā, elastīgā darba formā, iesaistot ķermeņa atbrīvošanas, elpošanas, balss un artikulācijas vingrinājumus, lai runātājs iemācītos pārvarēt stresu, atbrīvot ķermeni, runu strukturēt loģiski un atbilstoši tās mērķim, panākt drošu balss skanējumu un skaidru artikulāciju, pareizu elpošanu, izvēlētos optimālu runas tempu, tembru un intonāciju, lai atstātu patīkamu iespaidu uz sarunu biedru.pirmā nodarbība 14.02.10.15 ZP 2075-7 cilvēki, pirmā nodarbība 14.02.10.15 zp 207.)
18
MākZ3G91Latviešu teātra vēsture (ar priekšzināšanām)322Jānis SiliņšTurpinājums kursam "Latviešu teātra vēsture" (bez priekšzināšanām)katru 2.pirmdienu 10:15-13:30Smiļģa muzejs15
19
MākZ3G62Solo dziedāšana (1)322Roberts HansonsNodarbības tiek rīkotas pēc individuāla grafika, vienojoties ar pasniedzēju personiski, pieteikties noklausīšanai pie Roberta Hansona (29553353)individuālos laikosZP5
20
MākZ3H07Solo dziedāšana (2)322Roberts Hansonsturpina iepriekšējā semestra kursa apmeklētāji individuālos laikosZPpieraksts pie lietveža
21
MākZ3G62Solo dziedāšana (1)322Arita OrravaNodarbības tiek rīkotas pēc individuāla grafika, vienojoties ar pasniedzēju personiski, pieteikties noklausīšanai pie Arita Orrava (26742686)individuālos laikosZP3
22
MākZ3G62Solo dziedāšana (2)322Arita Orravaturpina iepriekšējā semestra kursa apmeklētāji individuālos laikosZPpieraksts pie lietveža
23
MākZ3I56tikai 3DTRSkatuves deja un dejas vēsture (5)322Gunta Bāliņaturpina iepriekšējā semestra kursa apmeklētāji individuālos laikosZPpieraksts pie lietveža
24
Audiovizuālās mākslas katedra
25
MākZ1501AktiermeistarībaAnita SproģeKurss sniedz gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas aktiermeistarības pamatos. Šī programma ir paredzēta kursam, kur aktiermeistarība nav pamatspecialitāte. Tādēļ papildus aktiermeistarības tehnikai būtiski ir sniegt iemaņas arī divās ļoti svarīgās aktiera mākslas sastāvdaļās ,proti- kustības un runas mākslā. Aktiermeistarības tehnikas treniņš, vingrinājumu un etīžu sistēmas kopums palīdz apgūt aktiermākslas pamatus. Šī programma sniedz iespēju studentiem iepazīt, izprast un pietuvināties sarežģītajai un komplicētajai aktiera mākslas profesijai.trešdienas plkst. 15:45;Ludzas ielas zāle15
26
MākZ1501AktiermeistarībaAnita SproģeKurss sniedz gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas aktiermeistarības pamatos. Šī programma ir paredzēta kursam, kur aktiermeistarība nav pamatspecialitāte. Tādēļ papildus aktiermeistarības tehnikai būtiski ir sniegt iemaņas arī divās ļoti svarīgās aktiera mākslas sastāvdaļās ,proti- kustības un runas mākslā. Aktiermeistarības tehnikas treniņš, vingrinājumu un etīžu sistēmas kopums palīdz apgūt aktiermākslas pamatus. Šī programma sniedz iespēju studentiem iepazīt, izprast un pietuvināties sarežģītajai un komplicētajai aktiera mākslas profesijai.piektdienās 14.00-15.30 LKA NFS Studentu paviljonā. Sākot ar 21.02.2020.15
27
Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedra
28
MākZ39091-SKS-SSpāņu teātra darbnīca (2)322Ana Leon ManzaneroSpāņu teātra darbnīcas mērķis ir uzlabot studentu valodas prasmes un attīstīt viņu komunikatīvās spējas ar dažādām aktiermeistarības spēlēm, kā arī ar ķermeņa valodas un improvizācijas palīdzību. Semestra beigās studenti iestudē īso lugu, kas palīdz praktizēt nodarbību laikā gūtās iemaņas. Nepieciešamās priekšzināšanas - spāņu valoda A1/A2 līmenī.otrdienas plkst. 8:30Ludzas ielas zāle
29
MākZ27072-SKS-F/K-ABFranču valodas funkcionālā leksika (2)322Irina MakarovaParedzēts studentiem ar priekšzināšanām franču valodā, kas atbilst Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajam A2.1 līmenim. Kurss papildina Integrēto kursu franču valodā, padziļināti aplūkojot atsevišķas leksikas tēmas, sniedz iespēju paplašināt studentu vārdu krājumu un pilnveidot prasmi komunicēt dažādās dzīves situācijās. Mācību metožu daudzveidība, dažādu kontekstu izmantošana un interaktīvas nodarbības sekmē efektīvu valodas apguvi. Kursa mērķis ir nostiprināt un padziļināt vārdu krājumu franču valodā un attīstīt studentu komunikatīvās iemaņas, kā arī iemācīt strādāt ar dažādiem informācijas avotiem franču valodā, veikt informācijas sintēzi un teksta kopsavilkumu, atklāt stereotipus un iepazīt kultūras atšķirības.otrdienas plkst 15:456.aud.
30
MākZ27102-SKS-F/K-ABCFranču teātra darbnīca (3)322Jonathan DurandinKursā studenti apgūst skatuves mākslas būtiskas prasmes, tajā skaitā uzstāšanos publikas priekšā, uz skatuves. Studenti iegūst arī lielāku sapratni par darbu grupā, attīsta spēju ieklausīties citos. Teātra darbnīca franču valodā attīsta klasiskās valodas prasmes – saprašanu, lasīšanu, runāšanu. Kursa mērķis ir apgūt dramatiskās mākslas pamatus franču valodā. Kursa beigās studenti būs spējīgi izveidot uz improvizācijas pamatiem balstītas izrādes, galvenokārt franciski, no pašu izvēlētām tēmām, vai no teātra tekstiem franču valodā. 2. studiju gada beigās studenti rada iestudējumus publikai Latvijā vai ārzemēs. Studiju kurss paredzēts studentiem ar priekšzināšanām franču valodā.trešdiena splkst. 15:45 - 17:4536.aud.
31
MākZ42232-SKS-F/K-ABCFranču valodas normatīvā gramatika (2)322Signe BahšteinaKursa mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt franču valodas gramatikas zināšanas, atklājot, cik nozīmīgi ir pārvaldīt dažādas gramatiskās struktūras un mācēt tās pareizi izmantot komunikācijas situācijās rakstiski un mutiski. Kursa apguvei nepieciešamas franču valodas priekšzināšanas A2 līmenī.trešdienas plkst 14:009.aud.
32
MākZ3I682-SKS-F/KKanādas kultūras aspekti322Nadia Amchou Minorpiektdienās plkst 12:00 un 14:00 6.aud.
33
MākZ3I602-SKS-F/K-CFrankofonā kino lappuses322Anita Vaišleotrdienas plkst 15:4510.aud.
34
MākZ3I612-SKS-VVācu sabiedrības 20. gadsimta vēsture kinofilmās161Daina Volkinšteine"Kurss tematiski papildina Valsts studiju kursu “Vācijas sabiedrība un vēsture pēc 1945. gada”. Kursa apmeklētāji padziļināti iepazīsies ar Vācijas pēckara vēstures periodiem, nozīmīgiem notikumiem un personībām, ielūkojoties attiecīgā laika sabiedrības dzīvē no personisku stāstu perspektīvas.
Kursa teorētiskā daļa piedāvā tematiski sistematizētu informāciju par Vācijas 20. gs. pēckara perioda vēstures notikumu atainojumu kinomākslā – gan vācu, gan citu valstu režisoru darbos. Kursa praktiskajā daļā tiks piedāvāti dažādu žanru filmu fragmenti, salīdzinot attiecīgā perioda vai notikuma interpretācijas iespējas. Studējošie iepazīst vācu kultūras vēsturē nozīmīgas filmas un ar kino saistītas personības (H. Erhards, R.V.Fasbinders, F.Šlēndorfs, M. fon Trota, H. Šigulla, U. Obermeijere u.c.). Nepieciešamās priekšzināšanas - vācu valoda vismaz A2 - B1 līmenī."
pāra nedēļas otrdienās plkst 14:009.aud.
35
MākZ3I622-SKS-VVācu valodas komunikatīvā gramatika161Gunta OšenieceKurss veltīts vācu valodas gramatisko struktūru lietojumam mutvārdu un rakstveida saziņā. Studenti vingrina prasmes gan lietot kontekstam atbilstošas vārdu un teikumu konstrukcijas dažādās akadēmiskās, profesionālās un sadzīves situācijās, gan arī atpazīt un analizēt to funkcijas tekstos. Kursa apjoms ir 16 stundas (8 klātienes nodarbības) jeb 1 kredītpunkts. Kursa beigās jākārto ieskaite. pāra nedēļas piektdienās plkst 14:009.aud.
36
MākZT035visiNīderlandiešu valoda (1)644Justine De KnoopKursā studenti apgūst nīderlandiešu valodu un kultūru. Nīderlandiešu valoda kā otrā svešvaloda attīsta visas četras valodas prasmes – klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu. Tajā ir paredzēta noteiktas leksikas, valodas funkciju, gramatikas un kultūras jautājumu apguve. Kurss paredzēts interesentiem bez priekšzināšanām.pirmdienās 14:00 un trešdienās plkst 12:006./7.aud.
37
MākZ3I643-SKS-IItāļu kino (2)322Nicola CorcelliKurss piedāvā studentiem padziļināti iepazīties ar itāļu kino vēsturi no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Kursa laikā tiks analizēti itāļu kino režisori un aktieri. Īpaša uzmanība vērsta tiem aspektiem, kas saista kino ar Itālijas politiskajiem, sociālajiem un kultūras aspektiem.ceturtdienās plkst 14:0024.aud.
38
MākZ2756visiItāliešu valoda kā otrā svešvaloda (2)644Luīze Frančeska DakšaKursā studenti apgūst itāliešu valodu un kultūru. Itāliešu valoda kā otrā svešvaloda attīsta visas četras valodas prasmes – klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu. Tajā ir paredzēta noteiktas leksikas, valodas funkciju, gramatikas un kultūras jautājumu apguve. Kurss paredzēts interesentiem ar priekšzināšanām (vismaz A1.2 līmenī).trešdienās un ceturtdienās plkst 15:459./10.aud.
39
MākZ3880visiKrievu valoda (2)644Ēriks BormanisKursa mērķis ir palīdzēt studentiem iemācīties iegūt un saprast informāciju par ikdienas un kultūras dzīves aspektiem krievu valodā, kā arī apmainīties ar to. Šis kurss ir piedāvāts studentiem ar krievu valodas zināšanām elementārajā līmenī (A1). Kurss attīsta 4 galvenās valodas prasmes: runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu, ar īpašu uzsvaru uz dialoga formu. Kursa ietvaros tiek apgūta bāzes leksika un gramatika.trešdienās plkst 15:45, piektdienās plkst 14:007.aud.
40
MākZ5353visiZviedru valoda (1)644Anders OlssonKursā studenti apgūst zviedru valodu un kultūru. Zviedru valoda kā otrā svešvaloda attīsta visas četras valodas prasmes – klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu. Tajā ir paredzēta noteiktas leksikas, valodas funkciju, gramatikas un kultūras jautājumu apguve. Kurss paredzēts interesentiem bez priekšzināšanām.pirmdienās plkst 10:15, ceturtdienās plkst. 8:303.aud.
41
MākZ2536visiSpāņu valoda kā otrā svešvaloda (1)644Lucia Perez AzorKurss paredzēts interesentiem bez iepriekšējām priekšzināšanām. Šajā studiju kursā uzsvars ir likts uz komunikatīvo pieeju, kursa ietvaros tiks attīstītas visas četras valodas prasmes: runāšana, klausīšanās, rakstīšana un lasīšana. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar dažādiem spāņu un Latīņamerikas
kultūru konceptiem un tradīcijām (mūzika, kino, svētki, u.tml.).
pirmdienās plkst 10:15, otrdienās plkst 8:309.aud.
42
MākZ2536visiSpāņu valoda kā otrā svešvaloda (1)644Lucia Perez AzorKurss paredzēts interesentiem bez iepriekšējām priekšzināšanām. Šajā studiju kursā uzsvars ir likts uz komunikatīvo pieeju, kursa ietvaros tiks attīstītas visas četras valodas prasmes: runāšana, klausīšanās, rakstīšana un lasīšana. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar dažādiem spāņu un Latīņamerikas
kultūru konceptiem un tradīcijām (mūzika, kino, svētki, u.tml.).
pirmdienās un trešdienās plkkst.14:00
22./7.aud.
43
MākZ1128visiSpāņu valoda kā otrā svešvaloda (4)644Lucia Perez Azor
Šis kurss ir “Spāņu valoda (3)” studiju kursa turpinājums. Nepieciešamais spāņu valodas priekšzināšanu līmenis – A2.2.
pirmdienā un trešdienās plkst.15:45
9./6.aud.
44
MākZ3H47visiĶīniešu valoda (1)322Huang TianqiKurss paredzēts interesentiem bez iepriekšējām priekšzināšanām. Tajā paredzēts apgūt mūsdienu ķīniešu valodas leksikas, fonētikas un gramatikas pamatus, kā arī sniegt ievadu ķīnzīmju rakstībā, lai students būtu spējīgs sazināties vienkāršās komunikatīvās situācijās.otrdienās plkst 10:158.aud.
45
MākZ3I652-LDMĶīniešu valoda (3)322Huang TianqiŠis kurss ir “Kīniešu valoda (2)” studiju kursa turpinājums. Nepieciešamais ķīniešu valodas priekšzināšanu līmenis – A1.2.ceturtdienās plkst 8:3022.aud.
46
MākZ3I66visiĶīniešu valoda (5)322Huang TianqiŠis kurss ir “Mūsdienu ķīniešu valodas integrētais kurss (4)” studiju kursa turpinājums. Nepieciešamais ķīniešu valodas priekšzināšanu līmenis – A2.1.otrdienās plkst 8:308.aud.
47
MākZ5317SMKMLatviešu valoda (2)161Daina Volkinšteinegrafiks tiks precizēts
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...