พิกัดร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง คอร์ส มี.ค.59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ตารางข้อมูลด้านร่างกาย ของนักเรียนคอร์สเข้าค่าย มี.ค. 59
สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre
2
ห้อง Gifted
3
เลขที่
ชื่อน้ำหนัก (กก.)ส่วนสูง (ซม.)
ค่า BMI
อยู่ในเกณท์
ตาบอดสี
นั่งยอง
4
1ณัฐดนัย สมานโสร60.717220.52ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง
5
2นราวิชญ์ ไตรพรม59169.520.54ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่านBMI kg/m2อยู่ในเกณท์
ภาวะเสี่ยงต่อโรค
6
3รักษิต อภิบาลศรี68.5168.524.13
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่านน้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย / ผอมมากกว่าคนปกติ
7
4อธิบดี อุทัย7118121.67ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
ระหว่าง 18.50 - 22.90
ปกติ (สุขภาพดี)เท่าคนปกติ
8
5
วีรชัย ประเสริฐลาภ
83.117427.45
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติ
ไม่ผ่าน
ระหว่าง 23 - 24.90ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1อันตรายระดับ 1
9
6ปัณณวัฒน์ ใสแสง51.716518.99ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่านระหว่าง 25 - 29.90อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2อันตรายระดับ 2
10
7
ชณกฤตฆ์ เกตุวารินทร์
5817119.84ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่านมากกว่า 30
อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3
อันตรายระดับ 3
11
8ปิยพัฒน์ สุขเกษม65.817321.99ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
12
9สุระวิตร มากท่า65.817122.50ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
13
10
อิทธิกร สมุทรรัตน์
72.618022.41ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
14
11ภูมิภุช ถาวร68.817422.72ปกติ (สุขภาพดี)ปกติ
ไม่ผ่าน
15
12อริยวิชญ์ เชิงทอง5716919.96ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
16
13
ถิรวัฒน์ วิเศษสุมน
7617724.26
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
17
14นันทวัฒน์ วรังษี54.416519.98ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
18
15
เสฏฐนันท์ กุประดิษฐ์
58.317020.17ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
19
16
ศตายุ อิ่มกลมไมตรี
57.7173.519.17ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
20
17วทัญญู คำจันทร์59.717020.66ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
21
18ภัทรพงศ์ พูลผล6518319.41ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
22
19รัชณต วีรบรรจง61162.523.10
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
23
20ธนาธิป ทองมี53.716719.25ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu