[ประกาศ] สถานที่และรหัสประจำตัวสอบ การแข่งขัน Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDGHIJKLMNO
1
ศูนย์สอบภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) : ห้องทองกวาว ชั้น 2 กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ศูนย์สอบภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) : ห้องทองกวาว ชั้น 2 กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์
2
รหัสประจำตัวสอบชื่อ-สกุลชื่อทีมโรงเรียนจังหวัดสนามสอบ
ชื่อผู้ประสานงาน (คุณครูหรือตัวแทนทีม)
โทรศัพท์มือถืออีเมลล์
3
CNX-001-1
นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม
Three Starsพรานกระต่าย​พิทยาคม​กำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.​ลำ​จวน​ คำ​บ​รร​ลือ​0862049582
Lamjuanpp1@gmail.com​
4
CNX-001-2
น.ส.นิรัตศัย รักษ์สิงห์
Three Starsพรานกระต่าย​พิทยาคม​กำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
5
CNX-001-3น.ส.วรรณฤดี อุ้ยเหง่าThree Starsพรานกระต่าย​พิทยาคม​กำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
6
CNX-002-1นางสาวเกศกนก หมื่นเทพSolar system 1วชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)188นายศุภชัย เจริญสุข0947634449
supachai.4449@gmail.com
7
CNX-002-2น.ส.ศิโรรัตน์ คล้ายสุบินSolar system 1วชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
8
CNX-002-3น.ส.สุภาวดี ผางดวงดีSolar system 1วชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
9
CNX-003-1นางสาวมัณฑนา แป้นจันทร์Solar system 2วชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1นายศุภชัย เจริญสุข0947634449
supachai.4449@gmail.com
10
CNX-003-2น.ส.มาริสา ทองดีSolar system 2วชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
11
CNX-003-3นายจิรวัฒน์ รอดรัตน์Solar system 2วชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชร​เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
12
CNX-004-1น.ส.นันท์นภัส วงษ์ภักดิ์
ดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
เทิงวิทยาคมเชียงรายเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.ณัฐธิดา อินใจยา0643197107
Natthidainjaiya@gmail.com
13
CNX-004-2น.ส.ชัญญานุช อินใจยา
ดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
เทิงวิทยาคมเชียงรายเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
14
CNX-004-3น.ส.ณัฐธิดา อินใจยา
ดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
เทิงวิทยาคมเชียงรายเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
15
CNX-005-1นางสาว เปรมชนก กันทะสุขVenusพานพิทยาคมเชียงรายเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.ช่อผกา อ้ายสุข086116427725074@phanphit.ac.th
16
CNX-005-2น.ส. ช่อผกา อ้ายสุขVenusพานพิทยาคมเชียงรายเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
17
CNX-005-3นาย พงศกร อ้อยบำรุงVenusพานพิทยาคมเชียงรายเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
18
CNX-006-1นายธัชพล พลอยวิเศษกุลBetelgeuseกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.คฑามาศอรินติ๊บ0826200151
e55141202@gmail.com
19
CNX-006-2น.ส.ณี แซ่เล่าBetelgeuseกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
20
CNX-006-3น.ส.สุธาสินี โชคนทีสกุลBetelgeuseกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
21
CNX-007-1นาย นลธวัช กลางชัยSputnik ppnกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.สุดารัตน์ ลายคำ0826200151
e55141202@gmail.com
22
CNX-007-2นาย ธราธิป สุนทรวิทย์Sputnik ppnกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
23
CNX-007-3นาย วัชรพล ชลคีรีSputnik ppnกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
24
CNX-008-1นายอภิรัตน์ อินทองBackpack โกวิทธำรงเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.ศศิภา กุณามา0643354106ppap098jk@gmail.com
25
CNX-008-2น.ส.นาถอนงค์ จันทะกีBackpack โกวิทธำรงเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
26
CNX-008-3น.ส.ศศิภา กุณามาBackpack โกวิทธำรงเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
27
CNX-009-1นาย วีรภัทร ใจมิภักดิ์KTC​ Astronomy💫โกวิทธำรงเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
นายวิทยากิจ หาญจิตต์
0906709118
Duangamol9118@gmail.com
28
CNX-009-2นายสิทธิพงษ์ ก้อนแก้วKTC​ Astronomy💫โกวิทธำรงเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
29
CNX-009-3น.ส.ดวงกมล โสภาวรรณ์KTC​ Astronomy💫โกวิทธำรงเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
30
CNX-010-1นางสาววนิศรา ลูเซียโนขายหลุมดำซาวบาทเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
คุณครูปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์
0882667668
pipiyaratsiri@gmail.com
31
CNX-010-2น.ส.ซินดี้ ฟามขายหลุมดำซาวบาทเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
32
CNX-010-3
เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์
ขายหลุมดำซาวบาทเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
33
CNX-011-1
เด็กชายชลภัทร พิทักษ์สายธาร
DSC 1เทพศิรินทร์ เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
น.ส.เบญจวรรณ สุวรรณพุฒ
0826740170
Standout.bencha@gmail.com
34
CNX-011-2เด็กชายศาศวัต แก้วต๋าDSC 1เทพศิรินทร์ เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
35
CNX-011-3เด็กหญิงอาซามิ เลายี่ปาDSC 1เทพศิรินทร์ เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
36
CNX-012-1ฐิติกมล สวมแยงDSC​ 2เทพศิรินทร์ เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.วิชุดา​ เปาป่า0857195084
Wichuda5458@gmail.com​
37
CNX-012-2ธนิต ลุงหมั้นDSC​ 2เทพศิรินทร์ เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
38
CNX-012-3ศรายุธ วงกองDSC​ 2เทพศิรินทร์ เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
39
CNX-013-1เด็กหญิงธิดารัตน์ กันธะMKLบ้านแม่งอลขี้เหล็กเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.ศิริญญา นะวะโต0984835694
Na. Sirinya9@gmail.com
40
CNX-013-2
เด็กหญิงปลายฟ้า โมราณรงค์
MKLบ้านแม่งอลขี้เหล็กเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
41
CNX-013-3เด็กหญิงจอมขวัญ ยาวิชัยMKLบ้านแม่งอลขี้เหล็กเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
42
CNX-014-1นางสาวจารวี แสขะเจอคาลิสโตบ้านแม่เหียะเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.อภันตรี มณีโสภณ081-2881039
maneesopon@gmail.com
43
CNX-014-2เด็กหญิงพนิดา หมือโปคาลิสโตบ้านแม่เหียะเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
44
CNX-014-3เด็กหญิงมณีกานต์ จะก่าคาลิสโตบ้านแม่เหียะเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
45
CNX-015-1นางสาววรรษชล คำมีมูลBeyond the earthปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.วรรษชล คำมีมูล0956877196
wassachon13tonliw@gmail.com
46
CNX-015-2น.ส.พิศุทณี งาเวียงBeyond the earthปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
47
CNX-015-3น.ส.ณัฐกฤตา ฟองคำBeyond the earthปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
48
CNX-016-1นางสาวนันท์นภัส รอดแก้วSputnikปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.วรรษชล คำมีมูล0956877196
wassachon13tonliw@gmail.com
49
CNX-016-2
นายอชิระ อัครวิทยาพันธุ์
Sputnikปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
50
CNX-016-3น.ส.ศวิตา สุรฤทธิพงศ์Sputnikปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
51
CNX-017-1นายศรราม เบียงเล่Astro FCฝางชนูปถัมภ์เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
น.ส.จิรัชญา เขื่อนคำ
0882732894
aquariusmilk@hotmail.com
52
CNX-017-2น.ส.ใหม่ ลุงจางAstro FCฝางชนูปถัมภ์เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
53
CNX-017-3น.ส.นรวีย์ กล้าณรงค์ขวัญAstro FCฝางชนูปถัมภ์เชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
54
CNX-018-1นายสรวิชญ์ ทรวงแก้วAstro PWKSพร้าววิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1นายบัญชา เม้าทุ่ง0884299184banchamo@gmail.com
55
CNX-018-2น.ส.เจษฎาพร กิริรักษ์Astro PWKSพร้าววิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
56
CNX-018-3น.ส.กาญจนาพร อินทะชัยAstro PWKSพร้าววิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
57
CNX-019-1นางสาวพิภาวรรณ กิติวงค์PWKS Astronomyพร้าววิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต
0822414524laootp@gmail.com
58
CNX-019-2
นายเกริกเกียรติ ปัญญาพิงค์
PWKS Astronomyพร้าววิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
59
CNX-019-3น.ส.เกตุศิริน พินชัยPWKS Astronomyพร้าววิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
60
CNX-020-1นายณัฐกิตติ์ พิชัยMCมีชัย01มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1นายทศพล โฆษิตพล0869219696tenten260@gmail.com
61
CNX-020-2น.ส.ธนัชพร พ้นภัยพาลMCมีชัย01มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
62
CNX-020-3นายพิชญุตม์ สุหฤทยาMCมีชัย01มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
63
CNX-021-1นายสรรเสริญ จันทรเกษมพรMCมีชัย02มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1นายทศพล โฆษิตพล0869219696tenten260@gmail.com
64
CNX-021-2นายแอรอน กาสุยะMCมีชัย02มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
65
CNX-021-3นายพีรทัต กฤษณะประกรกิจMCมีชัย02มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
66
CNX-022-1นางสาวนลิน ชิตาพนารักษ์Montfortมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
0819188893sirirati@hotmail.com
67
CNX-022-2น.ส.ปุญนารา วัชรพันธุ์Montfortมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
68
CNX-022-3น.ส.ชลรดา สายน้ำตาลMontfortมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
69
CNX-023-1นางสาว ธีร์จุฑา อินทะกูลPlanetarischมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
0819188893sirirati@hotmail.com
70
CNX-023-2
นาย คมน์คณิณ มณีสายสุวรรณ
Planetarischมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
71
CNX-023-3
เด็กชาย อติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร
Planetarischมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
72
CNX-024-1ด.ญ.ชลิตา ทองงามแท้ดาวจรัสฟ้ามงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1นิคม พุทธิมา0614196652
nikhom48@hotmail.com
73
CNX-024-2ด.ญ.ชญาณี ตั้งศิริคมขำดาวจรัสฟ้ามงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
74
CNX-024-3
ด.ญ.สุชาพิชญ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
ดาวจรัสฟ้ามงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
75
CNX-025-1นางสาว อัปสร ใจแก้วเฮ้ยมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
มาสเตอร์สมยุทธ โยธาใหญ่
0846178060Rin_sung@hotmail.com
76
CNX-025-2น.ส. ณัฐนันท์ สมาธิเฮ้ยมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
77
CNX-025-3น.ส. ปานฟ้า ศิริจันทร์เฮ้ยมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
78
CNX-026-1นายสุรพันธ์ ไชยบุตรCaptain wendyแม่แจ่มเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.ปวีณา อุทัยทัศน์0925865646
yeepaweena111@gmail.com
79
CNX-026-2น.ส.ปิยนุช รู้ดีCaptain wendyแม่แจ่มเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
80
CNX-026-3น.ส.รัตติกาล โอบอ้อมCaptain wendyแม่แจ่มเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
81
CNX-027-1นายธนกร อุทารลาภบุญURANUS MCแม่แจ่มเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1น.ส.ปวีณา อุทัยทัศน์0925865646
yeepaweena111@gmail.com
82
CNX-027-2น.ส.สุดารัตน์ นวลหอมURANUS MCแม่แจ่มเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
83
CNX-027-3น.ส.สุวรรณดา โพธินาURANUS MCแม่แจ่มเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
84
CNX-028-1ด.ญ.สุชานันท์ ติภาวังBagHold OICแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
นาง เพชรศิรินทร์ ตุ่นตำ
0897596960dthv267@gmail.com
85
CNX-028-2ด.ญ.หญิงฤทัย ละเชกุBagHold OICแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
86
CNX-028-3ด.ญ.พิมพ์ใจ ป้อคำBagHold OICแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
87
CNX-029-1นายเตชิต มาสุวรรณGoddess of wisdomแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1คณิน บุญเสริฐ0939464013
Phattharada2006@gmail.com
88
CNX-029-2น.ส.ไพรินทร์ เเก้วบุญสมGoddess of wisdomแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
89
CNX-029-3น.ส.วรรณพร หว่านปอGoddess of wisdomแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
90
CNX-030-1นายชนะชล คงวงค์Lunar moonแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
คุณครู เสกสรรค์ ติวงค์
0864886293
Manisara0591@gmail.com
91
CNX-030-2นายสรวิศ นวลใยLunar moonแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
92
CNX-030-3น.ส.มนิสรา คำจมLunar moonแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
93
CNX-031-1นส.ธันยพร สุขแกมาPsycheแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1นายเสกสรรค์ ติวงค์0810248287
dlaw121dlawsee@gmail.com
94
CNX-031-2นส.แสงทอง คำปันPsycheแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
95
CNX-031-3นส.น้ำฝน ใจดีPsycheแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
96
CNX-032-1นาย ตะวัน ยอดตาลUniverse Ultronแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1
คุณครูเสกสรรค์ ติวงค์
0650793249
tawanqwe55@gmail.com
97
CNX-032-2นาย วรวุฒิ อุ่นคำUniverse Ultronแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
98
CNX-032-3
น.ส. จันทร์จิรา กุลสวัสดิ์มงคล
Universe Ultronแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
99
CNX-033-1ด.ญ.พัชราพร ดอกคำแคสซิโอเปียแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)1อรวรรณ ตาขัน0826219733
yam_orwan@hotmail.com
100
CNX-033-2ด.ญ.ณัฐวลัย ฉิมมาแคสซิโอเปียแม่ริมวิทยาคมเชียงใหม่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
Loading...