ΥDS μέρος αποφάσεων έργου 372069 wrong place decisions
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ΑΔΑ
Ημ/νια Ανάρτησης
ΘέμαΦορέας IDΦορέας
Τύπος Πράξης ID
Τύπος Πράξης
URL Εγγράφου
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημ/νια Πράξης
3
ΒΙΚΖΟΡΡ9-0ΜΝ
17/03/2014 11:38:59
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 102.090,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΚΖΟΡΡ9-0ΜΝ/document
876
14/03/2014 24:00:00
4
ΒΙΕΡΟΡΡ9-ΝΘΖ
25/02/2014 11:42:42
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 134.700,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΕΡΟΡΡ9-ΝΘΖ/document
533
25/02/2014 24:00:00
5
ΒΙΕΚΟΡΡ9-ΔΓ3
28/02/2014 11:57:58
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 53.720,35€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΕΚΟΡΡ9-ΔΓ3/document
579
26/02/2014 24:00:00
6
ΒΙΡ2ΟΡΡ9-ΩΔΗ
07/02/2014 13:11:43
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 1.297,16€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΡ2ΟΡΡ9-ΩΔΗ/document
223
05/02/2014 24:00:00
7
ΒΙ09ΟΡΡ9-ΟΔΥ
28/04/2014 10:44:21
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 130.845,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙ09ΟΡΡ9-ΟΔΥ/document
1484
25/04/2014 24:00:00
8
ΒΕΙΛΟΡΡ9-ΘΑΙ
29/01/2013 11:21:10
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 235.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΕΙΛΟΡΡ9-ΘΑΙ/document
182
23/01/2013 24:00:00
9
ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΟΚΘ
21/11/2013 13:30:30
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 8.949,71€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΟΚΘ/document
4571
20/11/2013 00:00:00
10
ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΦΑΑ
21/11/2013 13:18:17
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 180.695,67€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΦΑΑ/document
4674
20/11/2013 00:00:00
11
ΒΛ1ΓΟΡΡ9-9ΣΛ
21/11/2013 13:21:28
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 84.520,86€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ1ΓΟΡΡ9-9ΣΛ/document
4619
20/11/2013 00:00:00
12
ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΟΚ2
21/11/2013 13:31:58
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 19.409,71€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΟΚ2/document
4572
20/11/2013 00:00:00
13
ΒΛ1ΓΟΡΡ9-1ΚΑ
21/11/2013 13:33:20
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 99.428,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ1ΓΟΡΡ9-1ΚΑ/document
4414
20/11/2013 00:00:00
14
ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΗΓΧ
21/11/2013 13:35:08
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 185.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ1ΓΟΡΡ9-ΗΓΧ/document
4551
20/11/2013 00:00:00
15
ΒΛΛΑΟΡΡ9-ΩΩΨ
29/10/2013 14:46:38
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 181.822,13€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΛΑΟΡΡ9-ΩΩΨ/document
4146
18/10/2013 24:00:00
16
ΒΛ9ΕΟΡΡ9-5ΜΤ
10/09/2013 11:17:49
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 202.350,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ9ΕΟΡΡ9-5ΜΤ/document
3583
09/09/2013 24:00:00
17
ΒΛ9ΑΟΡΡ9-ΓΥ3
27/09/2013 10:54:18
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 500.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ9ΑΟΡΡ9-ΓΥ3/document
3797
26/09/2013 24:00:00
18
ΒΛΓ6ΟΡΡ9-69Π
12/12/2013 11:40:07
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 21.386,28€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΓ6ΟΡΡ9-69Π/document
4910
10/12/2013 00:00:00
19
ΒΛ13ΟΡΡ9-17Δ
27/11/2013 13:20:42
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 68.268,68€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ13ΟΡΡ9-17Δ/document
4770
26/11/2013 00:00:00
20
ΒΛ13ΟΡΡ9-ΧΜΤ
27/11/2013 13:24:17
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 263.500,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ13ΟΡΡ9-ΧΜΤ/document
4714
26/11/2013 00:00:00
21
ΒΛ94ΟΡΡ9-Ω4Μ
02/09/2013 11:26:08
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 150.400,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ94ΟΡΡ9-Ω4Μ/document
3494
30/08/2013 24:00:00
22
ΒΕ5ΠΟΡΡ9-ΘΓΘ
24/04/2013 12:22:37
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 300.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΕ5ΠΟΡΡ9-ΘΓΘ/document
1392
23/04/2013 24:00:00
23
ΒΛ90ΟΡΡ9-ΟΝΕ
16/09/2013 11:15:55
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 208.800,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ90ΟΡΡ9-ΟΝΕ/document
3598
11/09/2013 24:00:00
24
ΒΛΓΓΟΡΡ9-ΗΛΚ
23/12/2013 12:42:23
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 137.790,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΓΓΟΡΡ9-ΗΛΚ/document
5343
19/12/2013 00:00:00
25
ΒΛΓΔΟΡΡ9-ΠΣΖ
30/12/2013 10:40:47
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 730.018,08€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΓΔΟΡΡ9-ΠΣΖ/document
5531
23/12/2013 00:00:00
26
ΒΙ6ΤΟΡΡ9-Ο9Η
02/01/2014 10:51:53
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 126.900,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙ6ΤΟΡΡ9-Ο9Η/document
5591
24/12/2013 00:00:00
27
ΒΛΓΚΟΡΡ9-ΑΑΠ
18/12/2013 13:04:04
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 281.047,80€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΓΚΟΡΡ9-ΑΑΠ/document
5243
16/12/2013 00:00:00
28
ΒΙ6ΤΟΡΡ9-ΔΥΓ
02/01/2014 10:57:52
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 257.400€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙ6ΤΟΡΡ9-ΔΥΓ/document
5590
30/12/2013 00:00:00
29
ΒΛΓΚΟΡΡ9-ΝΚ4
18/12/2013 13:47:41
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 41.065,39€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΓΚΟΡΡ9-ΝΚ4/document
5270
18/12/2013 00:00:00
30
ΒΛΓΚΟΡΡ9-1Γ0
18/12/2013 13:05:52
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 94.095,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΓΚΟΡΡ9-1Γ0/document
5221
18/12/2013 00:00:00
31
ΒΛΛΑΟΡΡ9-Β0Τ
29/10/2013 14:54:28
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 269.750,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΛΑΟΡΡ9-Β0Τ/document
4233
25/10/2013 24:00:00
32
ΒΛΛΗΟΡΡ9-9ΚΓ
17/10/2013 13:25:35
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 246.390,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΛΗΟΡΡ9-9ΚΓ/document
4035
16/10/2013 24:00:00
33
ΒΛΛΑΟΡΡ9-855
29/10/2013 14:12:52
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 310.450,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΛΑΟΡΡ9-855/document
4036
16/10/2013 24:00:00
34
ΒΛ49ΟΡΡ9-ΩΡΘ
04/07/2013 12:43:41
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 108.913,37€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ49ΟΡΡ9-ΩΡΘ/document
2493
27/06/2013 24:00:00
35
ΒΛ4ΩΟΡΡ9-ΘΑ1
01/07/2013 13:19:36
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 327.600,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ4ΩΟΡΡ9-ΘΑ1/document
2505
28/06/2013 24:00:00
36
ΒΛ49ΟΡΡ9-Γ2Ξ
04/07/2013 12:45:29
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 124.320,17€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ49ΟΡΡ9-Γ2Ξ/document
2568
28/06/2013 24:00:00
37
ΒΛ10ΟΡΡ9-ΞΦΓ
20/11/2013 10:32:54
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 110.644,33€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ10ΟΡΡ9-ΞΦΓ/document
4407
12/11/2013 00:00:00
38
ΒΛ19ΟΡΡ9-ΞΣΦ
12/11/2013 10:40:58
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 79.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ19ΟΡΡ9-ΞΣΦ/document
4330
05/11/2013 00:00:00
39
ΒΛ1ΠΟΡΡ9-5ΒΞ
04/11/2013 13:31:06
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 301.500,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ1ΠΟΡΡ9-5ΒΞ/document
4328
01/11/2013 00:00:00
40
ΒΛ13ΟΡΡ9-2Α0
27/11/2013 12:36:06
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 143.170,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ13ΟΡΡ9-2Α0/document
4562
22/11/2013 00:00:00
41
ΒΛ41ΟΡΡ9-Π0Ρ
10/07/2013 15:37:16
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 280.400,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛ41ΟΡΡ9-Π0Ρ/document
2730
09/07/2013 24:00:00
42
ΒΕΑ1ΟΡΡ9-ΩΑΤ
04/04/2013 12:03:31
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 450.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΕΑ1ΟΡΡ9-ΩΑΤ/document
1102
03/04/2013 24:00:00
43
ΒΛΩΨΟΡΡ9-ΙΥΧ
05/08/2013 12:51:44
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 514.800,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΩΨΟΡΡ9-ΙΥΧ/document
3065
30/07/2013 24:00:00
44
ΒΙΦ2ΟΡΡ9-ΛΥΞ
13/05/2014 13:21:13
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 289.130,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΦ2ΟΡΡ9-ΛΥΞ/document
1715
12/05/2014 24:00:00
45
ΒΙΙΨΟΡΡ9-Β7Ζ
29/05/2014 12:42:57
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 300.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΙΨΟΡΡ9-Β7Ζ/document
1977
27/05/2014 24:00:00
46
ΒΙ0ΩΟΡΡ9-ΠΦΥ
25/04/2014 13:11:31
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 204.740,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙ0ΩΟΡΡ9-ΠΦΥ/document
1456
23/04/2014 24:00:00
47
ΒΙΦΓΟΡΡ9-ΚΟ0
05/05/2014 13:49:00
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 130.845,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΦΓΟΡΡ9-ΚΟ0/document
1484
25/04/2014 24:00:00
48
ΒΙΗ0ΟΡΡ9-Σ4Ω
02/04/2014 11:41:09
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 280.737,33€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΗ0ΟΡΡ9-Σ4Ω/document
1050
28/03/2014 24:00:00
49
ΒΙΦΙΟΡΡ9-ΑΘΣ
07/05/2014 10:22:05
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 261.171,36€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΦΙΟΡΡ9-ΑΘΣ/document
1562
02/05/2014 24:00:00
50
ΒΙΕΡΟΡΡ9-36Β
25/02/2014 12:10:50
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 319.160,51€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΕΡΟΡΡ9-36Β/document
566
21/02/2014 24:00:00
51
ΒΙΡ3ΟΡΡ9-ΟΔΖ
05/02/2014 12:36:32
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 127.900,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΡ3ΟΡΡ9-ΟΔΖ/document
239
04/02/2014 24:00:00
52
ΒΕΥΑΟΡΡ9-Χ6Υ
13/02/2013 11:22:15
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 600.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΕΥΑΟΡΡ9-Χ6Υ/document
364
12/02/2013 24:00:00
53
ΒΛΩΗΟΡΡ9-Θ1Φ
13/08/2013 10:52:33
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 128.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2012ΕΠ00280002
50022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΛΩΗΟΡΡ9-Θ1Φ/document
3204
08/08/2013 24:00:00
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu