Вагові коефіцієнти.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
Викладацька діяльність40%
2
Список дисциплін0%
3
Розроблені електронні навчальні курси16,00%
нараховується за наявності сертифікованого курса (рахується сертифікація 2015 р.)
4
Навчальні та методичні матеріали2,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
5
Робочі програми2,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
6
Наукові творчі та спортивні досягнення студентів під керівництвом викладача
20,00%
7
Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях12,00%нараховується за наявність призових місць, рахується 2015 р.
8
Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях8,00%нараховується за наявність призових місць, рахується 2015 р.
9
Професійний розвиток20%
10
Підвищення кваліфікації8,00%хоча б 1, рахується з 2010 р.
11
Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність4,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
12
Свідоцтво про реєстрацію авторського права2,00%хочаб 1, рахується 2015 р.
13
Отримання грантів, премій, стипендій6,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
14
Науково-дослідна діяльність40%
15
Наукові публікації20,00%
16
Монографії (одноосбіні)+статті у скопусі8,00%за кожний, рахується 2015 р.
17
Статті у наукових, фахових виданнях, наукометричних та відкритих базах, колективні монографії
4,00%за кожний, рахується 2015 р.
18
Підручники, навч. посібники6,00%за кожний, рахується 2015 р.
19
Інші публікації1,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
20
Статті у збірках матеріалів конференцій1,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
21
Індекс цитування відкритих публікації8,00%
22
Бібліографічні посилання3,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
23
h-індекс3,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
24
i10-індекс2,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
25
Участь у міжнародних науково-дослідних проектах8,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
26
Участь у державних науково-дослідних проектах4,00%хоча б 1, рахується 2015 р.
27
Наукова школа0%
28
Персональні дані0%
29
ПІБ0%
30
Фото0%
31
Посада, вчене звання0%
32
Освіта0%
33
Професійний досвід0%
Loading...
Main menu