Training plan 2017 /draft/
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
2
ЭхлэхСургалтын нэрСургалтын
хэлбэр
Хугацаа
/Duration
Оролцогчийн тооСургалтын байгууллага/Сургагч багшТайлбар
3
СарӨдөрМонгол хэлээрin English
4
126Мэдлэг хуваалцах семинар - Мөнгө угаалт, терроризмын санхүүжилтын эсрэгKnowledge Sharing Seminar - PMLIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
5
1Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
6
120Шинэ үеийн банкирNew Era BankerIn-class2 сар-БСА сургагч багш нарИх, дээд сургуульд банк, санхүү, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, даатгалын чиглэлээр 3 ба 4-р курсэд суралцаж буй оюутнуудаас сонгон шалгаруулна.
7
124/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400БСАЭнгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
8
124/7ЖДҮ-ийн зээлSME LendingOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
9
124/7Банкны удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн шинжилгээFinancial Analysis for Banking ExecutivesOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
10
124/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
11
2Сургагч багш бэлтгэх сургалтTraining of Trainers - 1In-class4 өдөр345,000Хүний нөөцийн болон сургалт хариуцсан ажилтнууд, ахлах мэргэжилтнүүд, салбарын захирал нарт зориулсан, сургагч багш бэлтгэх анхан шатны сургалт. Энэ шатны сургалтыг дүүргэж байж дараагийн шатны сургалтад оролцох боломжтой.
12
29-10Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтCorporate GovernanceIn-class1.5 өдөр300,000БСА сургагч багш нарЭрт бүртгүүлсний урамшуулал зарладаг.
13
2Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
14
2Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
15
2Шинэ үеийн банкирNew Era BankerIn-class2 сар-БСА сургагч багш нарИх, дээд сургуульд банк, санхүү, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, даатгалын чиглэлээр 3 ба 4-р курсэд суралцаж буй оюутнуудаас сонгон шалгаруулна.
16
224/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
17
224/7ЖДҮ-ийн зээлSME LendingOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
18
224/7Банкны удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн шинжилгээFinancial Analysis for Banking ExecutivesOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
19
224/7Эрсдэлийн удирдлага /Үйл ажиллагааны/Risk Management /Operational/Online3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
20
224/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
21
320-23БАЗЕЛ 2, 3Basel 2& 3In-class4 өдөр888,000HoTHoT /ATTF/ - н сургалт
22
3СВИФТ /Гадаад сургалт/SWIFTIn-class2 өдөр€400.00Alliance FactorАдминистратор, Оператор 2 түвшинд тус бүр 1 өдрийн сургалт. Нийт төлбөр 400 евро
23
3Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
24
324/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
25
324/7ЖДҮ-ийн зээлSME LendingOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
26
324/7Банкны удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн шинжилгээFinancial Analysis for Banking ExecutivesOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
27
324/7Эрсдэлийн удирдлага /Үйл ажиллагааны/Risk Management /Operational/Online3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
28
324/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
29
4Сургагч багшийн сургалтTraining of Trainers - 2In-class4 өдөр345,000Хүний нөөцийн болон сургалт хариуцсан ажилтнууд, сургагч багш нарт зориулсан дунд шатны сургалт. Энэ шатны сургалтыг дүүргэж байж дараагийн шатны сургалтад оролцох боломжтой.
30
4Худалдааны санхүүжилтTrade FinanceIn-class2 өдөр220,000БСА сургагч багш нар6 сард зохион байгуулах гадаад багштай сургалтын бэлтгэл
31
4ББСБ-ын зээлийн эдийн засагчийн сургалтLoan Officer for NBFIIn-class3 өдөр200,000Зээлийн эдийн засагчийн үндсэн хөтөлбөр + ТоС, Комплаенс
32
4Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
33
4Теллерийн сургалтTeller TrainingIn-class4 өдөр200,000БСА сургагч багш нар
34
4Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
35
424/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
36
424/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
37
424/7Хөрөнгийн зах зээлCapital MarketOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
38
5Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтCorporate GovernanceIn-class1.5 өдөр300,000БСА сургагч багш нарЭрт бүртгүүлсний урамшуулал зарладаг.
39
5Бизнесийн үнэлгээCorporate ValuationIn-class3 өдөр888,000Edward BodmerСургалтын сэдвийг ярилцаж байгаа.
40
5Даатгалын зуучлагчийн семинарBancassuranceIn-class1 өдөр-БСА сургагч багш нарДаатгалын бүтээгдэхүүний талаар мэдлэг олгох семинар
41
5Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
42
5Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
43
5Шинэ үеийн банкирNew Era BankerIn-class2 сар-Их, дээд сургуульд банк, санхүү, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, даатгалын чиглэлээр 3 ба 4-р курсэд суралцаж буй оюутнуудаас сонгон шалгаруулна.
44
524/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
45
524/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
46
524/7Хөрөнгийн зах зээлCapital MarketOnline3 сар175,000ANZIANZI, Сертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
47
6Сургагч багшийн сургалтTraining of Trainers - 3In-class4 өдөр345,000Хүний нөөцийн болон сургалт хариуцсан ажилтнууд, сургагч багш нарт зориулсан ахисан шатны сургалт. Энэ шатны сургалтыг дүүргэж байж дараагийн шатны сургалтад оролцох боломжтой.
48
65-7Худалдааны санхүүжилтTrade FinanceIn-class3 өдөр888,000Pavel AndrleХудалдааны санхүүжилтийн ахисан түвшний сургалт
49
612-16Дотоод аудит /Гадаад сургалт/Internal AuditIn-class5 өдөр1,111,000HoTHoT / ATTF сургалт
50
6Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
51
6Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
52
6Шинэ үеийн банкирNew Era BankerIn-class2 сар-Их, дээд сургуульд банк, санхүү, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, даатгалын чиглэлээр 3 ба 4-р курсэд суралцаж буй оюутнуудаас сонгон шалгаруулна.
53
624/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
54
624/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
55
56
57
9Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтCorporate GovernanceIn-class1.5 өдөр300,000Эрт бүртгүүлсний урамшуулал зарладаг.
58
9Мэдээллийн технологи /Гадаад сургалт/ITIn-class4 өдөр555,000IIBF
59
911-14Төслийн санхүүжилт / Гадаад сургалт/Project FinanceIn-class3 өдөр1,000,000HoTHoT / ATTF сургалт
60
9Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
61
9Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
62
924/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
63
924/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
64
102-5Mechanism of DerivativesIn-class4 өдөр-
65
10Сургагч багшийн сургалтTraining of Trainers - 4In-class4 өдөр345,000Хүний нөөцийн болон сургалт хариуцсан ажилтнууд, сургагч багш нарт зориулсан Мастер сургагч багшийн сургалт. Энэ шатны сургалтыг дүүргэж байж олон улсын сургалтад оролцох боломжтой.
66
10Салбарын захирал бэлтгэх сургалтBranch managerIn-class3 өдөр278,0003 өдрийн сургалт + 2 удаагийн туршлага солилцох уулзалт
67
10ББСБ-ын зээлийн эдийн засагчийн сургалтLoan Officer for NBFIIn-class3 өдөр200,000Зээлийн эдийн засагчийн үндсэн хөтөлбөр + ТоС, Комплаенс
68
10Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
69
10Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
70
1024/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
71
1024/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
72
11Хөрөнгийн зах зээл: Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд / Гадаад сургалт/Capital Market: Derivatives & Structured Products & SwapsIn-class3 өдөр1,000,000HoT/ATTFHoT /ATTF/ - н сургалт
73
11Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
74
11Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтSpecial License of BancassuranceIn-class2 өдөр1) 33,000
2) 50,000
БСА сургагч багш нар1. Банкны байранд 38-с доошгүй оролцогчтой зохион байгуулахад нэг хүний төлбөр
2. Академи дээрх нэг оролцогчийн үнэ
75
1124/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
76
1124/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
77
12Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтCorporate GovernanceIn-class1.5 өдөр270,000Эрт бүртгүүлсний урамшуулал зарладаг.
78
12Мэдлэг хуваалцах семинарKnowledge Sharing SeminarIn-class1 цагнэг хүн 10,000Олон улсын сургалтын оролцогчГишүүн байгууллагууд улиралд 150,000 төгрөг төлнө, оролцогчийн тоог хязгаарлахгүй.
79
1224/7Комплаенсийн сургалтComplianceOnline14 өдөр27,800/32,400Энгийн сургалт 6 модуль/
Удирдлагын түвшинд 7 модуль
80
1224/7Англи хэлний сургалтEnglish courseOnline3 сар146,000SantisСертификатыг шуудангаар авчрах зардал багтсан
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
In Mongolia
New Era Banker /modular/
 
 
Main menu