ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Registrace škol na akci MAPY KOLEM NÁS 2021 - Krajská vědecká knihovna Liberec
2
PROGRAM MAPY KOLEM NÁSMALUJEME ZEMI PŘÍBĚHŮMALUJEME
EXTERNĚ
3
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nashttp://atlas.kraj-lbc.cz/malovani
4
školapočet žáků/třškolapočet žáků/třškolapočet žáků/ tř.
5
úterý 12. 10. 2021
6
10:00 - 11:20JerGym (spolupořadatel)15/6ZS 5.KVETEN33/7a8JerGym (spolupořadatel)15/6ZŠ SOKOL LBC
7
11:30 - 12:50JerGym (spolupořadatel)15/6ZS 5.KVETEN33/7a8JerGym (spolupořadatel)15/6
8
13:00 - 14:30ZŠ DOB LBC28/4ZS U ŠKOLY LBC22/9ZS 5.KVETEN20/7a8
9
středa 13.10.2021
10
8:30 - 9:50JerGym (spolupořadatel)15/6JerGym (spolupořadatel)30/8JerGym (spolupořadatel)15/6
11
10:00 - 11:20JerGym (spolupořadatel)15/6JerGym (spolupořadatel)30/9JerGym (spolupořadatel)15/6
12
11:30 - 12:50ZŠ FRY24/7ZŠ FRY24/7ZŠ LES LBC26/6
13
13:00 - 14:30SŠ BOJ LIB25/2SŠ BOJ LIB25/2REZERVACE - SEMINÁŘ PRO ORGANIZÁTORY
14
čtvrtek 14.10.2021
15
8:30 - 9:50ZŠ LES LBC28/9ZŠ LES LBC27/6ZS VESEC LIB17/6A
16
10:00 - 11:20ZŠ FRY24/7ZŠ FRY24/7ZS VESEC LIB20/6B
17
11:30 - 12:50ZŠ CESKA LIPA17/mixZŠ LES LBC28/9ZS VESEC LIB24/6C
18
13:00 - 14:30ZŠ DOB LBC22/9ZŠ LES LBC28/9ZŠ DOB LBC15/9
19
UKONČENÍ, deinstalace
20
POŘADATEL AKCE Liberecký kraj, resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odborem kanceláře ředitele. Záštitu nad akcí má Václav Židek, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.
MALOVÁNÍ MAPY PŘÍBĚHŮ: Výtvarné práce vytvořené během akce zůstávají ve vlastnictví pořadateli. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním své práce či její reprodukce na webových stránkách organizátora soutěže a v jeho propagačních materiálech.
21
Registrace a dotazy k akci: irena.koskova@kraj-lbc.cz, telefon 485 226 412.
22
Opatření proti šíření COVID:
· Při vstupu do prostoru akce si návštěvníci budou povinně dezinfikovat ruce - kontrolu provádí KVK.
· U každého stanoviště bude zajištěna dezinfekce.
· Návštěvníci i organizátoři budou nosit roušky.
· Mezi jednotlivými bloky bude 10 minutová mezera, aby se nově příchozí s předchozími návštěvníky nepotkávali a byl proveden úklid.
· Počet návštěvníků v jednom bloku bude omezen na 50 osob - upřednostňujeme obsazení bloku žáky z jedné školy!
V případě nepříznivého vývoje šíření onemocnění COVID se akce v prostorách knihovny neuskuteční a program bude omezeně zprostředkován distanční formou. O případném zrušení akce budou přihlášení účastníci včas informováni.
23
https://1url.cz/@mapykolemnas2021Informace o akci a stav registrace: http://atlas.kraj-lbc.cz/mapykolemnas
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100