ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
मेचीनगर नगरपालिका
2
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
3
4
प्रेश विज्ञप्ति मिति-२०७८/०५/ 10
5
6
२०७८/०५/८ गतेको कोभिड-१९ विवरणभाद्र ९ गतेको
भाद्र १० गतेको
जम्मा
7
PCR swab संकलन संख्या -१३४४१३४४
8
कुल संक्रमित संख्या(PCR)१७१०१५१७२५
9
ANTIGEN TEST मेचीनगर न पा१४४८१४४८
10
ANTIGEN POSITIVE मेचीनगर न पा६११६१२
11
कुल संक्रमित संख्या(PCR + Antigen)२३२११६२३३७
12
मेचीनगर आइसोलेसन (धाइजन) सेन्टरमा रहेका संख्या
13
अस्पताल मा रहेका संख्या१०१०
14
आजसम्मको डिस्चार्ज संख्या१९९१३१२०२२
15
होम आइसोलेसन मा रहेका सक्रिय संक्रमित को संख्या२६६१६२५१
16
मृत्यु संख्या५०५०
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100