Registrace UPSSN 2018/2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Biologická psychologieJméno a příjmení studenta
3
4
1Současné objevy v oblasti neuroplasticity a neurogeneze
5
2Nové metody zkoumání struktury a činnosti mozku
6
3Nové objevy v oblasti léčby a náhrady lidského senzorického systému
7
4Moderní výzkum v oblasti lidské biologické rytmicity
8
5Endokrinní systém v partnerském a/nebo sexuálním vztahu.
9
6Nečekané vlastnosti lidského senzorického systému.
10
11
12
Obecná psychologie a psychologie osobnosti
13
14
7Teorie spánku a snění; poruchyJitka Vrátníková
15
8Hranice možností lidského vnímání a percepce; parapsychologie
16
9Vliv a projevy implicitních motivů v rámci fungování jedince; fyziologické podklady
17
10Možnosti cílené regulace/navození emočního prožitku
18
11Souvislosti vzniku patologické závislosti a její vliv na organismus a psychiku jedince
19
12Porovnání moderních teorií temperamentu (od 90. let 20. stol.)
20
13Metody zlepšování paměti a eidetismus
21
14Poruchy a zkreslování pamětiMichaela Novotná
22
15Iracionální rozhodování a heuristiky ve společenském kontextu
23
16Vliv inteligence na fungování jedince ve společnostiMiroslava Chadtová
24
17Současné pohledy na fylogenezi lidského jazyka
25
18Různé podoby komunikace u zvířatHana Nováková
26
19Motivační úroveň sebepojetí
27
20Morálka a ctnost ve společensko-historickém kontextu
28
29
30
Sociální psychologie
31
32
21Společenské normy v různých kulturách
33
22Atribuční tendence v každodenním životě
34
23Procesy vedoucí k utváření dojmu a jejich vliv na společnost
35
24Mechanismy podílející se na individuální volbě partnera (osobní vztahy)
36
25Proměny atraktivity v různých historických obdobích
37
26Současné výzkumy v oblasti vnímání a hodnocení atraktivity
38
27Netradiční případy lásky a vzniku partnerské vazby
39
28Prosociální chování a altruismus v historickém kontextu
40
29Mechanismy a projevy agrese u mužů a žen (dětství, dospělost)
41
30Sociální konformita ve společensko-historickém kontextu
42
31Případy davového chování v historii a současnostiMagdalena Žežulová
43
32Efekt přihlížejícího – souvislosti a dokumentované příklady
44
33Různé typy sociálních konfliktů a různé typy jejich řešení (dokumentace z historie)Jan Vaclík
45
34Patologický vliv médií na jedince
46
35Konkrétní formy manipulace jedincem v reklamě
47
48
49
Vývojová psychologie
50
51
36Vliv věku rodičů na výchovu dítěteJana Chvostová
52
37Vliv udržování nefunkčního partnerského vztahu, nebo jeho rozpad na dítěZuzana Bohuslavická
53
38Vliv multikulturní rodiny na výchovu dítěte
54
39Aktuální patologické vlivy působící na vývoj pubescenta
55
40Izolace dítěte a zanedbání péče o ně – příklady a důsledkyDavid Šefčík
56
41Střídavá péče rodičů – vliv na dítě, současný stav ve světě a v ČRFrantišek Hrubý
57
42Vliv sledování násilí a pornografie na dítě
58
43Institucionalizované výchova dětí v ČR – souvislosti a důsledky
59
44Sexualita nezletilých – příčiny, důsledky, současný stav ve světě a v ČR
60
45Nezletilí a neplánované rodičovství
61
46Agresivita nezletilých – příčiny, důsledky, současný stav ve světě a v ČR
62
47Projevy rasismu u nezletilých a jeho souvislosti
63
48Nezletilí a drogy – příčiny, důsledky a současný stav ve světě a v ČRJakub Samek
64
49Incest – současný pohled na problematiku a důsledky incestu na jedince
65
50Výchova dítěte homosexuálními páry – přehled poznatků o jejích souvislostechNikola Hejnová
66
67
68
Diagnostika a léčba psychických poruch
69
70
51Nárůst počtu pacientů psychiatrických zařízení v ČR a jeho souvislosti
71
52Konzumace psychofarmak a její důsledky
72
53Přehled nejfrekventovanějších duševních poruch v ČR
73
54Aktuální změny v novém diagnostickém manuálu DSM V
74
55Přehled a historie invazivních psychiatrických léčebných postupů
75
56Přehled a současný stav duševních poruch u pubescentní a adolescentní populaceAdéla Navrátilová
76
57Důsledky plynoucí z prodělaného znásilnění, péče o znásilněnou osobuMichaela Drahotová
77
58Poruchy příjmu potravy, jejich důsledky a současný stav v ČR
78
59Posttraumatická stresová porucha a její léčba (F43)
79
60Přehled a léčba afektivních poruch (F30–F39)
80
61Přehled a léčba anxiózních poruch (F40–F41)
81
62Přehled a léčba sexuálních poruch (F52)
82
83
Další témata (uveďte reprezentativní název své práce)
84
85
63Způsoby vyrovnání se se smrtí blízké osoby
86
64Tréma žáků před veřejným vystoupenímVadim Bočarov
87
65
88
66
89
67
90
68
91
69
92
70
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu