ทะเบียนร้านค้าที่มีใบอนุญาตจำหน่ายยาสูบและสุราอำเภอพนา.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนร้านค้าที่มีใบอนุญาตจำหน่ายยาสูบและสุรา ในพื้นที่ตำบลจานลาน (รพ.สต.จานลาน)
2
ร้านค้า/สถานบริการที่มีใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ต้องแสดงป้ายห้ามจำหน่ายบุหรี่ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปี และต้องไม่แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เห็นที่หน้าร้าน/สถานประกอบการ
3
จำนวนร้านทั้งหมดที่มีและที่มีอนุญาตทั้งหมด.........28................แห่ง
4
ทะเบียนรายชื่อร้านค้าทั้งหมด ดังนี้
5
6
ลำดับที่ชื่อร้านค้า/สถานประกอบการสถานที่ตั้งตำบลอำเภอจังหวัดแสดงป้ายตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
7
แสดง
ไม่แสดง
8
1ประกุนคำ38 ม.1จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
9
2บุญรอด39/1 ม.1จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
10
3เพลิน3 ม.1จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
11
4ร้านค้าชุมชน ม.2จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
12
5กองทุนหมู่บ้าน ม.4จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
13
6เดชา30 ม.9จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
14
7จร22 ม.9จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
15
8โสม56 ม.9จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
16
9ผิวพร195 ม.9จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
17
10อ่อนศรี ม.3จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
18
11กองทุนหมู่บ้านม.10จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
19
12จันทร์เพ็งม.10จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
20
13สมหวังม.10จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
21
14กุศลม.10จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
22
15บุุญมา ม.12จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
23
16บุญเพ็งม.12จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
24
17วันดี3 ม.12จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
25
18อ่รุณม.12จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
26
19ร้้านค้าชุมชนม.16จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
27
20สุก30 ม.16จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
28
21โฮม48 ม.16จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
29
22ชนะชัย1 ม.16จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
30
23นรา9 ม.17จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
31
24ธานี158 ม.17จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
32
25มยุรี123 ม.17จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
33
26รุจีม.17จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
34
27กองทุนหมู่บ้านม.18จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
35
28ศรีฟอง87 ม.18จานลานพนา
อำนาจเจริญ
/
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu