DS GV coi thi tuan 3 nam 2019-2020 Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnD3Laokhoa1Sáng28/9/201972D.1.11
3
7LienSanHồ Thị LiênSảnD3Laokhoa1Sáng28/9/201972D.1.21
4
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnD3Laokhoa1Sáng28/9/201972D.1.31
5
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCBD3Laokhoa1Sáng28/9/201972D.2.11
6
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D4SBCK1Sáng28/9/201972D.2.21
7
7LinhDDNguyễn Thị vũ Linh
Điều dưỡng
X3-x4HHTM1Sáng28/9/201972D.2.31
8
7PhuongDDTrần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
S3DBCL1Sáng28/9/201972C.1.11
9
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3DBCL1Sáng28/9/201972C.1.21
10
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS3DBCL1Sáng28/9/201972C.1.31
11
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS3DBCL1Sáng28/9/201972C.2.11
12
7
PhuongDuoc
Nguyễn Thị PhươngDượcS3DBCL1Sáng28/9/201972C.2.21
13
7PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S3DBCL1Sáng28/9/201972C.2.31
14
7QuangXNNguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
S3DBCL1Sáng28/9/201972C.3.11
15
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCDS3DBCL1Sáng28/9/201972C.3.21
16
7NamDuocThái Hoàng NamDượcS3DBCL1Sáng28/9/201972C.3.31
17
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3DBCL1Sáng28/9/201972C.4.11
18
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3DBCL2Sáng28-09-201972C.4.21PM
19
7LinhCTNguyễn Thị Diệu LinhChính trịS3DBCL2Sáng28-09-201972C.4.31PM
20
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnS4SPCD2Sáng28/9/201972D.1.11
21
7LienSanHồ Thị LiênSảnC3STKYH2Sáng28/9/201972D.1.21
22
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnC3STKYH2Sáng28/9/201972D.1.31
23
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCBS3TKYH2Sáng28/9/201972D.2.11
24
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S3TKYH2Sáng28/9/201972D.2.21
25
7LinhDDNguyễn Thị vũ Linh
Điều dưỡng
S3TKYH2Sáng28/9/201972D.2.31
26
7PhuongDDTrần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
S3TKYH2Sáng28/9/201972C.1.11
27
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3TKYH2Sáng28/9/201972C.1.21
28
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS3TKYH2Sáng28/9/201972C.1.31
29
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS3TKYH2Sáng28/9/201972C.2.11
30
7
PhuongDuoc
Nguyễn Thị PhươngDượcS3TKYH2Sáng28/9/201972C.2.21
31
7PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S3TKYH2Sáng28/9/201972C.2.31
32
7QuangXNNguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
S3TKYH2Sáng28/9/201972C.3.11
33
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCDS3TKYH2Sáng28/9/201972C.3.21
34
7NamDuocThái Hoàng NamDượcS3TKYH2Sáng28/9/201972C.3.31
35
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3TKYH2Sáng28/9/201972C.4.11
36
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3TKYH2Sáng28-09-201972C.4.21PM
37
7LinhCTNguyễn Thị Diệu LinhChính trịS3TKYH2Sáng28-09-201972C.4.31PM
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...