ม.ต้น-รายชื่อนักเรียนชุมนุม.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อชุมนุม พัฒนาการอ่าน-เขียน
2
3
ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1
4
ครูที่ปรึกษาชุมนุม 2
5
6
ที่ชื่อ - สกุลชั้น
7
1
เด็กชาย
มณีนุ่มดีม.1/1
8
2
เด็กชาย
ยุทธนาริลาม.1/2
9
3
เด็กชาย
อรรถพลหาดขุนทดม.1/2
10
4
เด็กชาย
กิตติวัฒน์หอมรสม.1/3
11
5
เด็็กชาย
ทัตเทพด้วงเหมม.1/3
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
ที่ชื่อ - สกุลชั้น
35
28
36
29
37
30
38
31
39
32
40
33
41
34
42
35
43
36
44
37
45
38
46
39
47
40
48
41
49
42
50
43
51
44
52
45
53
46
54
47
55
48
56
49
57
50
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1.ครูรัชนีกร
6.ครูอารี
2.ครูจรรยา
3.ครูปริตตา
4.ครูสุขุมาล
5.ครูสมบูรณ์
7.ครูกนกวรรณ(อู่)
8.ครูไพรินทร์
9.ครูฉลอม
10.ครูกาญจนา
11.ครูกัญหา.นิษณา
12.ครูชวลิต
13.ครูธิราภรณ์
14.ครูธนู(ดี)
15.ครูสมคิด
16.ครูเกรียงไกร
17.ครูอลิษา.ปาริฉัตร
18.ครูนพวรรณ.สุพรรณษา
19.ครูดวงนภา
20.ครูสุภาวดี
21.ครูชัยพล
22.ครูวีรพนธ์
23.ครูจารุณี
24.ครูจิราวรรณ
25.ครูณัฐกานต์
26.ครูสายใจ
27.ครูศศิธร
28.ครูเกษมณี
29.ครูบำรุง
30.ครูกัลยา
31.ครูสมรักษ์
32.ครูปัทมา
33.ครูเฉลา.ปิยนาฎ
34.ครูพชรพล.ทศพร
35.ครูศุภานัน
36.ครูศิรินภา
37.ครูรัตนา
38.ครูจิราพร
39.ครูธัญญากร
40.ครูยุรนันฺท์
41.ครูสุกานดา
42.ครูปวีณา
43.ครูภัทรพร
44.ครูศุภร
45.ครูบงกช
46.ครูณัชนันท์
47.ครูชนพันธ์
48.ครูจักรวาล
49.ครูดารัณ
50.ครูสรณัฐ
51.ครูฐานิดา
 
 
Main menu