ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
No.KompaniaVitiHEC-iNIPTBashkiaTipi KoncensionitFuqia (MW)Prodfimi (Gwh)Sasia e prodhimit në rang vendi (%)Vlera e kontratës (ALL)PrioritetiStatusi
2
1ESSEGEI-SHQIPERI SMOKTHINA2002SmokthinaK22301011WSelenicëROTI madh Operim
3
2Balkan Green Energy SHPK2002BorshK12314001KSarandëROTI ulëtOperim
4
3Balkan Green Energy SHPK2002LeshniceK12314001KSarandëROTI ulëtOperim
5
4Balkan Green Energy SHPK2002BarmashK12314001KKolonjëROTI mesëmOperim
6
5Balkan Green Energy SHPK2002RajanK12314001KKolonjëROTI mesëmOperim
7
6ENERGO-SAS2004SasajK64006890WSarandëBOOI ulëtOperim
8
7ERMA M.P.2008CarshoveK84606001NPërmetBOTI mesëmOperim
9
8LENGARICA & ENERGY2008LengaricaK83026602APërmetBOTI madh Operim
10
9BISTRICA 3 ENERGY2008Bistrica 3K82118009RSarandëBOTI ulëtOperim
11
10M.T.C ENERGY2009RadoveK91524003TKolonjëBOTI mesëmOperim
12
11PESHKU-PICAR 12009Picar 1K92929601MGjirokastërBOTI mesëmOperim
13
12RAJAN ENERGY2009Rajan 2L01630010EKolonjëBOTI mesëmOperim
14
13RAJAN ENERGY2009RadonL01630010EKolonjëBOTI mesëmOperim
15
14GEOALBANIA UNO2009Progonat- LekdushL02212002FTepelenëBOT2.723.650.32I madh Në ndërtim
16
15HYDROBORSH2009FterreK92129029ESarandëBOTI ulëtOperim
17
16HYDROBORSH2009Fterre 1K92129029ESarandëBOTI ulëtOperim
18
17AAE SUHA2011Suha 1L11926010RGjirokastërBOT0981.31I madh I Planifikuar
19
18HIDROPOTAM2013Potam 1L3452481GSarandëBOT2.219.2720.26I ulëtI Planifikuar
20
19IDRO ENERGIA PULITA2009GostivishtL01305510PPërmetBOTI madh Operim
21
20IDRO ENERGIA PULITA2009Langarica 3L01305510PPërmetBOTI madh Operim
22
21IDRO ENERGIA PULITA2009Ura e DashitL01305510PPërmetBOTI madh Operim
23
22HIDROPOTAM2013Potam 2L3452481GSarandëBOT1.2510.950.15I ulëtI Planifikuar
24
23PERPARIMI SK sh.p.k.2009Shtika 1K99601201LPërmetBOTI madh Operim
25
24PERPARIMI SK sh.p.k.2009Shtika 2K99601201LPërmetBOTI madh Operim
26
25PERPARIMI SK sh.p.k.2009Shtika 3K99601201LPërmetBOT0.43.5040.05I madh Operim
27
26PERPARIMI SK sh.p.k.2009Shtika 4K99601201LPërmetBOT0.21.7520.02I madh Operim
28
27HEC VERNIK2013Vernik 3L32118018VSelenicëBOT6.456.0640.75I madh I Planifikuar
29
28Kovlu Energy2013PocemL62010004LMallakastërBOT111366.64.89I madh I Planifikuar
30
29Shushice Hydropower shpk2017DrashoviceL71729019MSelenicëBOT3.312.50.166I madh I Planifikuar
31
30Shushice Hydropower shpk2017KoteL71729019MSelenicëBOT2.659.80.130I madh I Planifikuar
32
31Shushice Hydropower shpk2017GjormL71729019MSelenicëBOT3.111.30.150I madh I Planifikuar
33
32Shushice Hydropower shpk2017BratajL71729019MSelenicëBOT5.822.70.302I madh I Planifikuar
34
33RAJAN ENERGY2009PodeL01630010EKolonjëBOT0.968.40960.11I mesëmI Planifikuar
35
34RAJAN ENERGY2009MesareL01630010EKolonjëBOT0.121.05120.01I mesëmI Planifikuar
36
35RAJAN ENERGY2009UraL01630010EKolonjëBOT0.282.45280.03I mesëmI Planifikuar
37
36RAJAN ENERGY2009DedoveL01630010EKolonjëBOT0.746.48240.09I mesëmI Planifikuar
38
37RAJAN ENERGY2009PeshtanL01630010EKolonjëBOT0.252.190.03I mesëmI Planifikuar
39
38RAJAN ENERGY2009OsnatiL01630010EKolonjëBOT0.070.61320.01I mesëmI Planifikuar
40
39RAJAN ENERGY2009GradishtL01630010EKolonjëBOT0.070.61320.01I mesëmI Planifikuar
41
40AE KARDHIQ2009CepuneL12212019OGjirokastërBOT1.8215.94320.21I mesëmI Planifikuar
42
41MP ENERGY2012Lefter 1L22404005ULeskovikBOT0.554.8180.06I mesëmI Planifikuar
43
42MP ENERGY2012Lefter 2AL22404005ULeskovikBOT0.1931.690680.02I mesëmI Planifikuar
44
43MP ENERGY2012Lefter 2BL22404005ULeskovikBOT0.262.27760.03I mesëmI Planifikuar
45
44MP ENERGY2012Lefter 3L22404005ULeskovikBOT0.2552.23380.03I mesëmI Planifikuar
46
45Melova Arez2013Arrez 1L39421501DMemaliajBOT0.322.80320.04I madh I Planifikuar
47
46Melova Arez2013Arrez 2L39421501DMemaliajBOT1.0419.119160.12I madh I Planifikuar
48
47Melova Arez2013Arrez 3L39421501DMemaliajBOT0.9958.71620.12I madh I Planifikuar
49
48MESOPOTAM ENERGY2013DrizaL31917016ASelenicëBOTI madh Operim
50
49Melova Arez2013Arrez 4L39421501DMemaliajBOT0.9458.27820.11I madh I Planifikuar
51
50HEC VERNIK2013Vernik 1L32118018VSelenicëBOT0.655.6940.08I madh I Planifikuar
52
51HEC VERNIK2013Vernik 2L32118018VSelenicëBOT1.7715.50520.21I madh I Planifikuar
53
52HEC VERNIK2013Vernik 4L32118018VSelenicëBOT2.2719.88520.27I madh I Planifikuar
54
53BISTRICA 3 ENERGY2008Bistrica 4K82118009RSarandëBOT1.33911.729640.16I ulëtI Planifikuar
55
54AYEN - ALB2018KalivaçL72321029PTepelenëBOT3665%I madh I Planifikuar
56
55SUHA ENERGY2008Suha 2K82005014RGjirokastërBOT0.00730.0639480.00I madh I Planifikuar
57
56FERAR2009TepeleneJ71904009WTepelenëBOT3.6732.14920.43I madh Në ndërtim
58
57RAJAN ENERGY2009ArrezL01630010EKolonjëBOT0.32.6280.04I mesëmI Planifikuar
59
58RAJAN ENERGY2009ShendelliL01630010EKolonjëBOT0.322.80320.04I mesëmI Planifikuar
60
59FERAR2009BenceJ71904009WTepelenëBOT1.73915.233640.20I madh Në ndërtim
61
60GUSMARI2009MeshanikK99411501ETepelenëBOT0.32.6280.04I madh Në ndërtim
62
61GUSMARI2009GuveK99411501ETepelenëBOT1.3511.8260.16I madh Në ndërtim
63
62GEOALBANIA UNO2009Bence e SipermeL02212002FTepelenëBOT435.040.47I madh Në ndërtim
64
63RAJAN ENERGY2009SotireL01630010EKolonjëBOT0.282.45280.03I mesëmI Planifikuar
65
64AE KARDHIQ2009KaparielL12212019OGjirokastërBOT1.1810.33680.14I madh I Planifikuar
66
65AE KARDHIQ2009ZhulatL12212019OGjirokastërBOT1.311.3880.15I madh I Planifikuar
67
66AE KARDHIQ2009KardhiqL12212019OGjirokastërBOT1.2210.68720.14I madh I Planifikuar
68
67AE KARDHIQ2009RehoveL12212019OGjirokastërBOT2.320.1480.27I madh I Planifikuar
69
68AE KARDHIQ2009LapidarL12212019OGjirokastërBOT0.01590.1392840.00I madh I Planifikuar
70
69KENDREVIC ENERGY2013Drize 1L39610901AGjirokastërBOT4.20836.862080.49I madh I Planifikuar
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100