לוח מבחנים ואירועים תשע"ח
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
2
עברי
לועזישכבת זשכבת חשכבת טייאיב
3
וי אלול1/9/17פתיחת שנה"ל
4
כי תצאיא2/9/17
5
איב3/9/17מבחן אל"ה
6
ביג4/9/17שיחה
7
גיד5/9/17
8
דטו6/9/17שיחה הרב נטףשיחה הרב נטף
9
הטז7/9/17מבחן אנגלית
10
ויז8/9/17
11
כי תבואיח9/9/17
12
איט10/9/17
13
בכ11/9/17שיחה - יניב קנדלשיחה - יניב קנדל
14
גכא12/9/17ח1 סיור של"ח
15
דכב13/9/17שיחה-יניב לחמני
16
הכג14/9/17ח2 סיור של"חעונג שבת+ אנסין 1 באנגלית (לא צריך ללמוד)
17
וכד15/9/17
18
נצבים וילךכה16/9/17
19
אכו17/9/17שיחה-יפית עזרא
20
בכז18/9/17שיחה - איילה פרלשיחה - איילה פרל
21
גכח19/9/17
22
דכט20/9/17ראש השנה
23
הא תשרי21/9/17
24
וב22/9/17
25
האזינוג23/9/17שבת שובה
26
אד24/9/17צום גדליה
27
בה25/9/17ליל התעוררות
28
גו26/9/17אין לימודים
29
דז27/9/17
30
הח28/9/17התוועדותח3 סיור של"חהתוועדות
31
וט29/9/17יום כיפור
32
יום כיפורי30/9/17
33
איא1/10/17אנסין 2 באנגלית (לא צריך ללמוד)
34
ביב2/10/17בוחן באנגלית
35
גיג3/10/17ט4-סיור של"ח
36
דיד4/10/17סוכות
37
הטו5/10/17
38
וטז6/10/17
39
שבת חול המועדיז7/10/17
40
איח8/10/17
41
ביט9/10/17
42
גכ10/10/17
43
דכא11/10/17
44
הכב12/10/17
45
וכג13/10/17
46
בראשיתכד14/10/17
47
אכה15/10/17
48
בכו16/10/17אנסין 1 באנגלית (לא צריך ללמוד)
49
גכז17/10/17מתמטיקה - מבחן
50
דכח18/10/17
51
הכט19/10/17ח4 סיור של"חמבחן 1 באנגלית
52
ול20/10/17מתמטיקה 1
פעילות ראש חודש
53
נחא חשוון21/10/17
54
אב22/10/17פעילות ר"ח
55
בג23/10/17מבחן 1 במתמטיקה
56
גד24/10/17לשון - מבחןח1 סיור של"ח
לשון 1
57
דה25/10/17יום גיבוש פנימי לתלמידות(מחנכות)תרגיל רעידת אדמה
58
הו26/10/17עונג שבת כללי+אנסין 2 אנגליתסיור של"ח ט1
59
וז27/10/17ותן טל ומטר לברכה
60
לך לךח28/10/17
61
אט29/10/17מבחן 1 בנביא
62
בי30/10/17אנגלית - מבחן אנגלית 1
63
גיא31/10/17פעילות לציון יום פטירת רחל אימנופעילות לציון יום פטירת רחל אימנורחל אימנו - פעילות
64
דיב1/11/17בוחן באנגלית
65
היג2/11/17ט2-סיור של"ח
66
ויד3/11/17
67
ויראטו4/11/17
68
אטז5/11/17מבחן 1 בתורהנביא 1מסע זהות
69
ביז6/11/17ערב אימהות ובנותערב אימהות ובנותט1-ט3:שעות 3-4 חינוך פיננסי בית מדרש ובית כנסת , ט4: 5-6
70
גיח7/11/17ט3-סיור של"ח, ט1, ט2, ט4 יום שיא אורות פנימה
71
דיט8/11/17מבחן במדעיםמבחן 1 במדעים
72
הכ9/11/17אנסין 3 אנגליתתורה 1/ של"ח ח2ט3- יום שיא אורות פנימה
73
וכא10/11/17
74
חיי שרהכב11/11/17
75
אכג12/11/17נביא-מבחן5-6 חינוך פיננסי בבית כנסת ובית מדרש.3-4 ט4
76
בכד13/11/17מבחן 2 במתמטיקה
77
גכה14/11/17ט4-סיור של"ח
78
דכו15/11/17מבחן במתמטיקהמדעים 1
79
הכז16/11/17עונג שבת
80
וכח17/11/17מבחן בלשון
81
תולדותכט18/11/17
82
אא כסלו19/11/17פעילות ראש חודשפעילות ראש חודשפעילות ר"ח+אנסין שכבתי
83
בב20/11/17מבחן באנגליתבוחן אנגלית 1
84
גג21/11/17הלכהמבחן 1 בתורה
85
דד22/11/17
86
הה23/11/17ח3 סיור של"חעונג שבת
87
וו24/11/17
88
ויצאז25/11/17שבת ארגון - שבת ויצא
89
אח26/11/17אין לימודים
90
בט27/11/17מבחן בגיאוגרפיהמתמטיקה 2
91
גי28/11/17חיסונים ח2+ח3
92
דיא29/11/17
93
היב30/11/17לשון - בוחןהסטוריהמבחן 2 באנגלית,
94
ויג1/12/17שבת שכבה-
ערד
95
וישלחיד2/12/17וישלח
96
אטו3/12/17מבחן בהלכהמסע תודעה
97
בטז4/12/17אנסין אנגלית שכבתי
98
גיז5/12/17הלכה יומית מבחן 1הלכה יומית מבחן 1
מופע דרמה
בוחן במתמטיקה+ סיור של"ח ט2
99
דיח6/12/17בוקר שכבה
100
היט7/12/17עונג שבת כללי .מבחן במיומנות ז1.ז2.ז3עונג שבת ז-ח
ח4 סיור של"ח
Loading...
Main menu