T444-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาสเปน-ฝรั่งเศส
จิตพิสัย
ห้อง 444
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153869น.ส.กชกรศักดิ์สุนทร2410552044
6
253874น.ส.กนกนันท์พงษ์หัสบรรณ์2161055201048
7
353922น.ส.กานต์ธิดากำเนิดศิริ6191055201055
8
453935น.ส.ขวัญปรียาอนุกูล3201055201053
9
552627น.ส.ฐนิชญาสายนิยม000ลพ
10
654076น.ส.ณวราพงษ์ศรี8241055201062
11
754133น.ส.ณิชมนเจียรเจริญรัตน์5161055201051
12
852713น.ส.ณิชาภัทรไพโรจน์ธนชัย9241055201063
13
954314น.ส.ปอแก้ประเสริฐ41810501537ลพ
14
1054324น.ส.ปัณณิศาศรีชมภู7201055201057
15
1154328น.ส.ปาณิศาทรงสิทธโชค7251055201062
16
1254351น.ส.ปุณณัฐฐามีสรรพวงศ์4171055201051
17
1354352น.ส.ปุณยานุชมงคลทอง7221055201059
18
1454376น.ส.พัชมณฑ์ตันเจริญ8181055201056
19
1554384น.ส.พัทธ์ธีราชื่นมนุษย์7221055201059
20
1652971น.ส.พัทธภรณ์สิโรตม์พิพัฒ10221055201062ลพ
21
1752992น.ส.พิชภาดวงมณฑา7151055201052ลพ
22
1854409น.ส.พิมพ์ชนกภิรมย์ภู่6181055201054
23
1954468น.ส.ภัณฑิราอินทรสุวรรณ7231055201060
24
2054470น.ส.ภัทธนันเตชะเสน8211055201059
25
2154496น.ส.มัทนากุศลสิทธารถ4171055201051ลพ
26
2254497น.ส.มาริษาวิปุลาคม815111055201053
27
2354507น.ส.รชนิศผดุงพัฒโนดม8151110501538ลพ
28
2454519น.ส.รวิดาชัยศุจยากร8231055201061
29
2554530น.ส.รินทร์ลภัสใจกว้าง8251055201063
30
2654536น.ส.ลลิตาพยาฆระสมิต7231055201060
31
2754563น.ส.วริศราปฏิภาณปรีชาวุฒิ8231055201061
32
2854578น.ส.วชิตาโพธิปราสาท9211055201060;
33
2954591น.ส.วีรยาอุรุพรรณ41591055201049
34
3054649น.ส.สุชนุชสินวรพันธุ์7221055201059
35
3153348น.ส.อิสราศานติพงศ์8161055201054
36
3254769นายกษิดิ์เดชพงศ์พันธุ์สถาพร6161055201052
37
3354771นายกษิดิศพงษพันธุ์สถาพร5211055201056
38
3454781นายกานต์ศิริลักษณ์415141055201049
39
3553440นายชยุตม์อิทธิวรรณพงศ์51571055201050ลพ
40
3654851นายชัยรัมภาจันทร์ฉาย5191055201054
41
3754933นายแทนตะวันสุคนธปฏิภาค71910501541
42
3854989นายธีรภพศรีวสุมดี6191055201055
43
3955036นายปรมินทร์ตะสันเทียะ82010501543
44
4055104นายพิชญุตม์พงษ์ธนะ5151010501535
45
4155153นายภูเบศสง่ารักษ์31710501535
46
4255170นายเรณุวัชร์สุนันท์วงศ์7191055201056
47
4355219นายวิชภาสน์วิบูย์ลาภ31561055201048
48
4455236นายศรัณย์ภัทรสงวนศักดิ์71510551032
49
1030151055201030100
50
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
51
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
52
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
53
paek2551@gmail.com or LineID=paek2551
54
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
55
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
56
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
57
paek2551@gmail.com
ID Line
58
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
59
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
60
61
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
62
63
ข้อละ 1 คะแนน
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ท่องเที่ยว
พระพุทธ
แผ่น3
 
 
Main menu