เช็คชื่อ เทอม 2_2561 ไชยาวิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ว31218 วิทยาการคำนวณ
2
ที่เลข ปจต.ชื่อ-นามสกุลเวลาเรียนรวม
3
1234567891011121314151617181920
4
117877นาย
กัญญาวีย์
สุมาวงศ์
11
5
216371นาย
คิมหันต์
โสตรยิ้ม
11
6
316336นาย
ธีรโชติ
ชะลารักษ์
11
7
416301นาย
พีรพัฒน์
อินทร์เนื่อง
11
8
516341นาย
ภาณุวิชญ์
ลิเหล็ก
11
9
616381นาย
ภูวิณัฐ
คงเจือ11
10
716382นาย
ไรวินท์
นิ่มคร011
11
816303นางสาว
กนกวรรณ
ชัยวิสิทธิ์
11
12
917878นางสาว
กันตินันต์
เสาร์ทอง
11
13
1016387นางสาวกาญจนา
ประเสริฐสังข์
11
14
1116344นางสาวเกวลิน
ดำขลิ้ง
11
15
1216350นางสาว
จิราวรรณ
รักษาศักดิ์
11
16
1316351นางสาวชญาดาศรีกรด11
17
1416307นางสาว
ชนากานต์
ราชสงค์
11
18
1516309นางสาวฐิติพร
เข็มทอง
11
19
1616316นางสาวธิดา
นาคประเสริฐ
11
20
1717879นางสาวธีมาพร
ฮั่นเฉียง
000
21
1816318นางสาว
นภัสวรรณ
อักษรสม
11
22
1916319นางสาวนภาพรสุขพร11
23
2016321นางสาว
นิชกานต์
การเพียร
011
24
2116322นางสาว
บุษรารัตน์
อินทร์เนื่อง
11
25
2216355นางสาว
ปริยาภัทร
เครือฉิม
0
26
2317880นางสาว
ปิ่นอุมา
บุญชูวงค์
11
27
2417881นางสาว
ปิยะฉัตร
ปล้องนิราศ
11
28
2516323นางสาว
พรอัจจิมา
วงศ์วิรภาพ
11
29
2617882นางสาวพีรยา
ช่วยพยัคฆ์
011
30
2716325นางสาวภรัณยาฟักทอง11
31
2816358นางสาว
ภัทริกาญจน์
นาครอด11
32
2916327นางสาว
ภานุมาศ
คงมา11
33
3016397นางสาว
ภิญญาพัชญ์
หิรัญกาญจน์
11
34
3116328นางสาว
มาริต้า
นันตสิน
11
35
3216400นางสาววนิดา
ขอมุ่งกลาง
11
36
3316401นางสาว
วราภรณ์
สังข์ไข
11
37
3416329นางสาวศิริมา
ทวีชื่น
11
38
3516363นางสาว
สิรภัทร
หวังกลาง
11
39
3616404นางสาวสุจิราวังบุญ11
40
3716330นางสาว
สุภาวดี
ยุติธรรม
11
41
3816365นางสาว
โสภาเพ็ญ
อ้นทุ่งยั้ง
11
42
3916331นางสาวอชีรณา
คล้ายทอง
11
43
4016366นางสาวอรจิรา
จันทร์ประสงค์
11
44
31/10/20187/11/201814/11/201821/11/201828/11/20185/12/201812/12/201819/12/201826/12/20182/1/20199/1/201916/1/201923/1/201930/1/20196/2/201913/2/201920/2/201927/2/20196/3/201913/3/2019
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...