สรุปเหตุ 7 วันอันตราย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย (27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563)
2
3
จังหวัดวันที่จำนวน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)จำนวนผู้เสียชีวิตจำแนกตามยานพาหนะ (คน)จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำแนกตามช่วงเวลา
4
รหัสชื่ออุบัติเหตุ (ครั้ง)ผู้เสียชีวิต (ราย)ผู้บาดเจ็บ (ราย)ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดขับรถหลับในเมาสุราฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจรทัศนวิสัยไม่ดีเกิดจากสภาพแวดล้อม (ถนนลื่นม มีวื่งกีดขวาง เป็นต้น)สัญญานไฟจราจร/ป้ายบอกทางไม่ชัดเจนอื่น ๆจักรยานยนต์รถยนต์นั่งรถโดยสารขนาดเล็ก (ปิคอัพ)รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)รถโดยสารขนาดใหญ่รถแท๊กซี่รถบรรทุก 6 ล้อรถบรรทุก 10 ล้อ และมากกว่ารถจักรยานคนเดินเท้ารถประเภทอื่น ๆ
00.01-06.00
06.01-12.00
12.01-18.00
18.01-24.00
5
(1)(2)(3)(4) >(7)+(8)+…+(15)(5) = (16)+(17)+…+(26) (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)
6
27สระแก้ว27-ธ.ค.-620
7
27สระแก้ว28-ธ.ค.-620
8
27สระแก้ว29-ธ.ค.-620
9
27สระแก้ว30-ธ.ค.-620
10
27สระแก้ว31-ธ.ค.-620
11
27สระแก้ว1-ม.ค.-620
12
27สระแก้ว2-ม.ค.-620
13
14
การบันทึก : ให้บันทึกตามแบบสรุป เพื่อทางส่วนกลางจะทำการรวบรวมโดยใช้สดมภ์รหัสเป็นหลัก
15
สดมภ์ที่ (1) ให้บันทึกรหัสจังหวัด
16
สดมภ์ที่ (2) ให้บันทึกชื่อจังหวัด
17
สดมภ์ที่ (3) ได้กำหนดวันที่ในช่วง 7 วันอันตรายให้เรียบร้อยแล้ว
18
สดมภ์ที่ (4) จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ ค่ามากกว่าผลรวมของสดมภ์ที่ (7) ถึง (15)
19
สดมภ์ที่ (5) จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย) เกิดจากการรวมโดยอัตโนมัติของสดมภ์ที่ (16) ถึง (26)
20
สดมภ์ที่ (6) ให้บันทึกจำนวนผู้บาดเจ็บ
21
สดมภ์ที่ (27) - (30) ให้บันทึกจำนวนครั้งของการเกิดอุบัตืเหตุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งรวมแล้วต้องเท่ากับสดมภ์ที่ (4)
22
และให้ทำการบันทึกชื่อไฟล์เป็น "xx_ProvinceName" : xx = รหัสจังหวัด และชื่อจังหวัดของท่านเป็นภาษาอังกฤษ เช่น 10_Bangkok
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...