Ενεργοί Υποψήφιοι Διδάκτορες Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ΜΗΤΡΩΟΕΝΕΡΓΟΣ 'Η ΟΧΙΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΤΟΜΕΑΣΕΠΙΒΛΕΠΩΝΜΕΛΟΣ Σ.Ε. 2ΜΕΛΟΣ Σ.Ε. 3ΘΕΜΑTITLEΠΕΡΙΛΗΨΗSUMMARYURL σε ResearchGateΠΡΟΣΘΕΤΑ URLsΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΗΜ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1η ΗΜ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣΕΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΕΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
2
11000129ΕΝΕΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥ*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Β
ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ Ι
ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ ΣΣΥΝΘΕΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ.198905/12/198920/11/199020/11/199019902018
3
21000219ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΑθΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Κ
ΓΚΟΛΙΑΣ Ι
ANAΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
199602/04/199602/04/199602/04/199619962017
4
31000225ΕΝΕΡΓΟΣΖΑΡΡΗΣ*ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΛΑΣΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ
ΑΖΟΡΑΚΟΣ ΣΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ.199704/02/199711/03/199711/03/199719972018
5
41000231ΕΝΕΡΓΟΣΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΙΓΑΝΤΕΣ ΧΕΡΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ
199708/04/199722/06/199907/10/201419992016
6
51000293ΕΝΕΡΓΟΣΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ*ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΙΧΑΗΛ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ
ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Κ
ONOF CHRISTIANΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ200226/02/200217/10/200617/10/200620062018
7
61000383ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΙΜΙΚΟΥ ΜΣΤΑΜΟΥ ΑΜΕΜΟΣ ΚΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ200422/06/200418/01/200518/01/200520052016
8
71000400ΕΝΕΡΓΟΣΔΑΣΙΟΥΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΙΨΥΧΑΡΗΣ ΙΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΠΙΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ200501/03/200513/09/200506/12/201120052018
9
81000430ΕΝΕΡΓΟΣΑΡΑΠΑΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣΜ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
200602/05/200620/07/200620/07/200620062016
10
91000431ΕΝΕΡΓΟΣΖΗΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΜΟΣ ΚΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ200604/07/200612/12/200612/12/200620062018
11
101000447ΕΝΕΡΓΟΣΔΟΥΚΑ*ΕΙΣΟΔΙΑΜΑΡΙΝΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ Α
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
200724/04/200705/02/200805/02/200820082018
12
111000469ΕΝΕΡΓΟΣΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΖΟΣ ΚΚΩΤΣΟΒΟΣ ΜΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Ε
ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ Ω.Σ.
200711/12/200716/09/200816/09/200820082018
13
121000485ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΤΣΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΜΑΡΑΤΟΣ ΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ200824/06/200815/07/200815/07/200820082018
14
131000486ΕΝΕΡΓΟΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ Κ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ200824/06/200815/07/200815/07/200820082018
15
141000495ΕΝΕΡΓΟΣΤΣΩΚΟΣΑΝΔΡΕΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΚΚΑΣ ΘΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ200920/01/200924/02/200924/02/200920092018
16
151000497ΕΝΕΡΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΥΚΟΡΝΗΛΙΑΗΛΙΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΜΑΗΣ Δ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Μ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
200924/02/200917/03/200917/03/200920092017
17
161000500ΕΝΕΡΓΟΣΜΠΑΚΗΣΩΤΗΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ
ΚΑΤΣΙΡΗ ΑBUTLER 0
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ / OPTIMAL DESIGN OF INTEGRATED WATER - ENERGY SYSTEMS FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES
200924/02/200917/03/200917/03/200920092016
18
171000508ΕΝΕΡΓΟΣΜΙΜΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΣΕΞΤΟ Α
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
“An investigation of the behaviour and vulnerability criteria for structures subjected to near - fault seismic excitations”
Η παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνει μια νέα μέθοδο για τον εντοπισμό των παλμών ταχύτητας που παρουσιάζονται κυρίως λόγω φαινομένων κατευθυντικότητας, η οποία βασίζεται σε ένα νέο τρόπο προσδιορισμού της περιόδου από τα φάσματα ταχύτητας και μετακίνησης. Λόγω της συχνής ύπαρξης πολλαπλών παλμών, η μέθοδος επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και αυτή την ανάγκη. Διαπιστώθηκε ότι η χρονική σύμπτωση των παλμών είναι καθοριστική για τη σημασία τους από πλευράς ελαστικής και ανελαστικής φασματικής απόκρισης, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η χρήση τμήματος μόνο των καταγραφών σε αναλύσεις χρονοϊστορίας. Τέλος, εξετάστηκαν τα στατιστικά χαρακτηριστικά του κύριου παλμού σε σχέση με διάφορα σεισμολογικά δεδομένα με σκοπό την πρόβλεψη των χαρακτηριστικών του παλμού.
The present thesis proposes a new method for the identification and extraction of velocity pulses usually caused by directivity effects. This method is based on a new definition for the period of the pulse that uses both the velocity and the displacement spectra. Due to the occurrence of multiple pulses, the method was extended to accommodate this need. It was discovered that the temporal concurrence of the pulses determines their importance regarding the elastic and inelastic spectral response, thereby allowing the use in time-history analysis of only a small part of the record. Furthermore, a statistical analysis of the characteristics of the first pulse relative to the seismological data available was carried out, in order to allow for the prediction of future pulses based on available data.
200924/02/200917/03/200917/03/200920092016
19
181000511ΕΝΕΡΓΟΣΣΚΛΑΒΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΑΡΙΤΩΝ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Γ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α
ΚΑΒΑΤΖΑ Σ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Building evaluation parameter definition, per correlation and interaction of structural and energy characteristics; Application in healthcare buildings and spaces.
Το δομημένο περιβάλλον των νοσοκομείων επιδρά στο ευ ζειν και την ασφάλεια του ασθενούς, των επισκεπτών και του προσωπικού που εργάζεται μέσα σε αυτά και, γενικότερα, στην ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της διαμόρφωσης του δομημένου περιβάλλοντος των κτιριακών εγκαταστάσεων και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας των εγκαταστάσεων αυτών. Αποτελεί λοιπόν πρόκληση η παροχή συνθηκών θεραπευτικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα σημειώνει αξιόλογη πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο στην ακαδημαϊκή οργανωμένη έρευνα, όσο και στη διάδοση και αφομοίωση των σχετικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων στην πράξη. Στον ελληνικό χώρο δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχη πρόοδος, μέχρι τώρα. Η παρούσα έρευνα κινείται προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κενού που έχει δημιουργηθεί, καθώς και στη διαμόρφωση συνολικών προτάσεων/συστάσεων, σχετικά με το περιβάλλον των χώρων υγείας, με σκοπό την ολιστική βιωσιμότητα των χώρων αυτών.
The hospital physical environment affects well-being and safety issues of patients, visitors and staff. It also has an impact on the overall quality and cost of the services provided. At the same time, there seems to be a direct link between architectural configuration and rational use of energy. Concerning healthcare facilities, it is a challenging task to create a healing environment while achieving energy efficiency. The interdisciplinary topic of sustainable healthcare architecture is addressed internationally with a growing body of rigorous academic research, the conclusions and inferences of which are disseminated, applied and integrated in practice. Greece has yet to show progress in this field. This research aims to bridge the growing gap between the international approach and that of Greece and form recommendations and suggestions towards true sustainable healthcare architecture.
https://www.researchgate.net/profile/Eva_Sklavou2
https://www.linkedin.com/in/evangelia-sklavou/
200924/02/200917/03/200917/03/200920092017
20
191000522ΕΝΕΡΓΟΣΕΥΓΕΝΙΚΟΣΠΕΤΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΓΚΟΛΙΑΣ ΙΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
200907/07/200915/09/200915/09/200920092018
21
201000530ΕΝΕΡΓΟΣΒΡΟΥΒΑΑΝΤΙΓΟΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΣΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ201019/01/201023/03/201023/03/201020102016
22
211000531ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΜΕΣΟ-ΣΚΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
201019/01/200923/03/201023/03/201020102016
23
221000532ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΤΥΛΙΑΝΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΛΑΓΑΡΟΣ Ν
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
201011/11/201423/03/201019/03/201520102016
24
231000538ΕΝΕΡΓΟΣΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΕΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΖΕΡΗΣ ΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ201015/06/201013/07/201013/07/201020102018
25
241000539ΕΝΕΡΓΟΣΑΣΗΜΙΝΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Β
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Ε
ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ
ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
201015/06/201028/05/201328/05/20132013#N/A
26
251000542ΕΝΕΡΓΟΣΜΠΙΖΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ Κ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Ε
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Β
ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
201015/06/201015/02/201115/02/201120112018
27
261000543ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΖΕΡΗΣ ΧΛΑΓΑΡΟΣ ΝΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ201015/06/201013/07/201019/07/201120102018
28
271000545ΕΝΕΡΓΟΣΖΥΓΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΜΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΛΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ201015/06/201015/02/201115/02/201120112013
29
281000546ΕΝΕΡΓΟΣΛΕΟΝΤΑΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΓΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΚΑΒΒΑΔΑΣ ΜΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ201015/06/201013/07/201013/07/201020102018
30
291000548ΕΝΕΡΓΟΣΕΥΘΥΜΙΟΥΣΜΑΡΑΓΔΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ Μ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΙΞΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ
201015/06/201013/07/201013/07/201020102017
31
301000559ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥΠΕΤΡΟΥΛΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ Κ
ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ
201021/12/201015/02/201115/02/201120112013
32
311000560ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΜΑΣΗΣ Ν
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η διατριβή αναπτύσσει την έννοια της προσόδου στενότητας βάσει της στατιστικής ή πληροφοριοθεωρητικής εντροπίας προς διατύπωση γενικών αρχών της οικονομικής των φυσικών πόρων.
The thesis develops the concept of scarcity rent based on statistical or information theory entropy towards the postulation of general principles of natural resource economics.
https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Karakatsanis3
- Academia; https://ntua.academia.edu/GeorgiosKarakatsanis - Scopus; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192820090 - Google Scholar; https://scholar.google.com/citations?user=WFeGrJwAAAAJ&hl=en - ΙΤΙΑ Research Team; https://www.itia.ntua.gr/en/pppp/862/full_report/
201115/02/201128/05/201328/05/201320132018
33
321000564ΕΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΖΕΡΗΣ Χ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΤΡΕΖΟΣ Κ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
201105/04/201107/02/201207/02/201220122014
34
331000574ΕΝΕΡΓΟΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΛΑΓΑΡΟΣ ΝΖΙΩΜΑ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
201105/07/201111/10/201111/10/201120112016
35
341000577ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ Α
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Π
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΡΟΕΣ
201105/07/201110/01/201210/01/201220122017
36
351000578ΕΝΕΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΛΑΓΑΡΟΣ ΝΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ Κ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
201105/07/201111/10/201116/06/201520112018
37
361000579ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΓΚΑΒΒΑΔΑΣ ΜΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 3-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ201105/07/201119/07/201119/07/201120112018
38
371000585ΕΝΕΡΓΟΣΣΟΙΜΟΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΛΑΓΑΡΟΣ ΝΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ201106/12/201107/02/201207/02/201220122018
39
381000588ΕΝΕΡΓΟΣΡΟΥΣΗΣΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Β
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΕΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΓΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ201210/01/201228/05/201328/05/20132013#N/A
40
391000590ΕΝΕΡΓΟΣ
ΠΑΝΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΣ Κ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Χ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
201210/01/201216/07/201316/07/20132013#N/A
41
401000593ΕΝΕΡΓΟΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ201207/02/201228/05/201328/05/201320132018
42
411000597ΕΝΕΡΓΟΣΚΟΥΛΑΤΣΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΝΤΕΣ Χ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Ε
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ201226/06/201228/08/201228/08/201220122016
43
421000598ΕΝΕΡΓΟΣSCODDEGIOALESSANDRO ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΖΕΡΗΣ ΧΓΑΝΤΕΣ ΧΨΥΧΑΡΗΣ ΙΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΛΟΤΗΣ ΣΕ ΣΕΙΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ
Fatigue analysis of bolted connection of wind turbine towers
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής «Ανάλυση κόπωσης συνδέσεων πυλώνων ανεμογεννητριών» είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς των κοχλιωτών συνδέσεων των πυλώνων των ανεμογεννητριών υπό δυναμικά φορτία και κατ’ επέκταση σε κόπωση. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, θα εκτιμηθεί η συμπεριφορά των συνδέσεων με αναλυτικά προσομοιώματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί η συμπεριφορά των συνδέσεων μέσω πειραμάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση τις κανονιστικές διατάξεις του ΕΚ3 και κατάλληλων υπολογιστικών προσομοιωμάτων σε προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων. Στα υπολογιστικά προσομοιώματα λαμβάνονται υπόψη, τα πάχη της φλάντζας και του πυλώνα, ο τρόπος συγκόλλησης μεταξύ τους και το μέγεθος του κοχλία, ενώ θα πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός παραμετρικών αναλύσεων.
Objective of the doctoral thesis “Fatigue analysis of bolted connection of wind turbine towers” is the investigation of the behavior of the bolted connections between adjacent parts of tubular wind turbine towers under dynamic load and as a result, fatigue. Within the framework of the doctoral thesis, the behavior of the connections will be estimated based on the existing bibliography. Moreover, the behavior of the connections will be investigated through experiments designed according the EC3 recommendations and appropriate numerical models formed in finite element programs. The numerical models are formed taking into account the thicknesses of the flange and the pylon, the welds between them and the bolt diameter, while a large number of parametric analyses will be performed.
201226/06/201228/05/201328/05/201320132014
44
431000599ΕΝΕΡΓΟΣΜΗΝΑΑΝΝΑΛΟΥΚΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΡΕΖΟΣ ΚΖΕΡΗΣ ΧΠΕΤΡΟΥ Μ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟ ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
201226/06/201217/07/201217/07/201220122017
45
441000600ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΝΤΕΛΗΑΝΘΟΥΛΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΚΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΑΤΟΠΙΣΕΙΣ201226/06/201211/12/201211/12/201220122018
46
451000601ΕΝΕΡΓΟΣΡΕΝΤΖΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ Ι
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
201226/06/201206/11/201206/11/201220122016
47
461000602ΕΝΕΡΓΟΣCLIATT
BRADLEY WATSON
JOHN THOMAS
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΪΖΟΣ Α
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ
ΠΛΑΤΗ Χ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
201226/06/201206/11/201206/11/201220122018
48
471000606ΕΝΕΡΓΟΣΘΕΟΛΟΓΟΥΕΛΕΝΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΔΜΑΜΑΗΣ ΔΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΓΗΓΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ201217/07/201220/03/201420/03/20142014#N/A
49
481000608ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΡΔΟΥΤΣΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΚΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ Ι
ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Χ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΊΗΣΗς ΤΗς ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
201328/05/201316/07/201316/07/201320132015
50
491000611ΕΝΕΡΓΟΣΣΟΦΙΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΛΑΓΑΡΟΣ ΝΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΕΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ201328/05/201311/11/201411/11/201420142016
51
501000612ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι
ΓΑΝΤΕΣ ΧΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ201329/04/201407/10/201407/10/201420142015
52
511000613ΕΝΕΡΓΟΣΑΡΓΥΡΙΔΗΑΜΑΛΙΑΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Ε
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΓΑΝΤΕΣ Χ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΡΑΒΔΩΝ ΜΕ ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΟΚΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ
201328/05/201316/07/201312/04/201620132018
53
521000617ΕΝΕΡΓΟΣΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ Δ.
ΓΑΝΤΕΣ ΧΑΒΡΑΑΜ ΤΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
“Design of lattice towers with members from cold-formed angle sections”
Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η χρήση λεπτομερών εφαρμογών προσομοίωσης λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του σχήματος των διατομών καθώς και του υλικού των δομικών μελών, αποσκοπώντας στην βελτιστοποίηση σχεδιασμού δικτυωτών πυλώνων μεταφοράς ενέργειας.
The dissertation deals with the determination of optimized lattice energy transmission towers, based on the shape and the material of the structural members, with the aid of sophisticated simulations.
https://www.researchgate.net/profile/Zacharias_Fasoulakis
201328/05/201307/10/201407/10/201420142018
54
531000618ΕΝΕΡΓΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΙΜΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β
ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΓΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ
201328/05/201320/03/201420/03/20142014#N/A
55
541000620ΕΝΕΡΓΟΣΑΥΓΕΡΙΝΟΥΣΤΕΛΛΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΙΓΑΝΤΕΣ ΧΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Β
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
201328/05/201316/07/201316/07/20132013#N/A
56
551000621ΕΝΕΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΙΨΥΧΑΡΗΣ ΙΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
(α) Πειραματική διερεύνηση διατομών μορφής γωνίας από χάλυβα ψυχρής έλασης με κοχλιωτή σύνδεση στο άκρο και διερεύνηση επιρροής γεωμετρικών ατελειών στη φέρουσα ικανότητα σε θλίψη. Επιλέον, ανάπτυξη και βαθμονόμηση υπολογιστικών προσομοιωμάτων.
(a) Experimental investigation of angle cross-section columns from cold-formed steel with bolted-connections, including initial geometrical imperfections. Furthermore, development and calibration of numerical simulations.
201328/05/201316/07/201316/07/20132013#N/A
57
561000622ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
201328/05/201316/07/201316/07/201320132017
58
571000623ΕΝΕΡΓΟΣΜΩΥΣΙΔΗΑΝΑΡΓΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Β
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ
(β) Ανάπτυξη αναλυτικού προσομοιώματος πλαστικού μηχανισμού αστοχίας διατομής τύπου γωνίας υπό θλίψη. Σύγκριση σε επίπεδο θλιπτικής αντοχής ισοσκελών γωνιακών χωρίς και με ενισχύσεις με βάση και με τα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας. Επιπλέον, διερεύνηση των προηγούμενων τύπων διατομών ως προς τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά.
(b) Development of analytical simulation for plastic mechanisms of single-angle cross-sections (with and without stiffened edges) under compression. Furthermore, comparison of the aerodynamic characteristics for the aforementioned types of cross-sections.
201328/05/201316/07/201316/07/201320132018
59
581000624ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Ε
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
:"Seismic design of innovative connections of cladding systems - experimental and analytical investigation"
https://www.researchgate.net/profile/Ioannis_Kalyviotis
201328/05/201316/07/201316/07/201320132016
60
591000626ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΛΛΙΩΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ Κ
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΜΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(γ) Ανάπτυξη λεπτομερούς προσομοιώματος πυλώνα μεταφοράς ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη επιρροή κοχλιωτών συνδέσεων καθώς και δράσεις ανέμου σύμφωνα με τις προηγούμενες ενότητες.
(c) Development of detailed transmission tower simulation, taking into account the bolted-connection effects as well as the realistic wind action, according to the previous tasks.
201328/05/201316/07/201316/07/201320132017
61
601000627ΕΝΕΡΓΟΣΜΠΟΥΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΔΜΑΜΑΗΣ ΔΠΑΠΑΣΙΩΠΗ ΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΕΔΑΦΗ201328/05/201320/03/201420/03/201420142016
62
611000628ΕΝΕΡΓΟΣΜΑΚΑΤΟΥΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Κ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΊΔΑς ΕΞΑΙΤΊΑς ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
(δ) Βέλτιστος σχεδιασμός και επεμβάσεις σε δικτυωτό πυλώνα με παραμέτρους τον τύπο διατομής (τύπου γωνίας χωρίς και με ενισχύσεις) καθώς και τα δομικά υλικά (δομικός χάλυβας θερμής και ψυχρής έλασης).
(d) Design and assessment optimization for lattice transmission towers in terms of the optimum weight and structural interventions, implementing material and cross-section type parameters.
201328/05/201318/02/201418/02/201420142015
63
621000629ΕΝΕΡΓΟΣΣΑΡΓΕΝΤΗΣΦΟΙΒΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ
ΛΑΓΑΡΟΣ ΝΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ ΚΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ201328/05/201327/01/201527/01/201520152018
64
631000630ΕΝΕΡΓΟΣΤΕΓΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Α
ΜΑΜΑΣΗΣ Ν
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
201328/05/201322/07/201422/07/201420142016
65
641000631ΕΝΕΡΓΟΣΔΕΡΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΠΑΛΤΑ ΕΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΒΜΑΜΑΣΗΣ ΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ201316/07/201308/11/201608/11/20162016#N/A
66
651000632ΕΝΕΡΓΟΣΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣΠΑΝΑΓΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΜΑΣΗΣ Ν
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ Κ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΧΑΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΑΙ ΕΥΡΩΣΤΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ201316/07/201321/01/201421/01/201420142016
67
661000633ΕΝΕΡΓΟΣΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΠΑΛΤΑ ΕΚΟΥΓΚΟΛΟΣ ΑΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ201316/07/201308/11/201608/11/20162016#N/A
68
671000636ΕΝΕΡΓΟΣΨΩΜΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΙΜΙΚΟΥ Μ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ
ΜΠΑΛΤΑ Ε
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΥΔΡOΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
201316/07/201309/12/201415/03/201620142017
69
681000640ΕΝΕΡΓΟΣΓΚΟΤΣΗΣΗΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Ε
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ Κ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
201316/07/201306/10/201506/10/201520152016
70
691000642ΕΝΕΡΓΟΣΜΠΑΡΙΑΜΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΜΙΜΙΚΟΥ ΜΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ Β
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
201420/03/201414/07/201514/07/201520152018
71
701000645ΕΝΕΡΓΟΣΤΖΟΥΚΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
ΜΑΜΑΣΗΣ Ν.ΔΑΜΙΓΟΣ Δ.ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΜΟΝΗ201420/03/201419/07/20182018
72
711000646ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΡΔΑΛΑΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΖΕΡΗΣ ΧΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ201420/03/201429/04/201429/04/201420142018
73
721000647ΕΝΕΡΓΟΣΗΛΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΛΑΓΑΡΟΣ ΝΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ201420/03/201429/04/201429/04/20142014#N/A
74
731000648ΕΝΕΡΓΟΣΤΑΥΛΑΚΗΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
201420/03/201422/07/201422/07/20142014#N/A
75
741000649ΕΝΕΡΓΟΣΜΠΙΛΙΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ Δ
ΒΑΓΙΑΣ ΙΓΑΝΤΕΣ ΧΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
RELIABILITY ASSESSMENT OF STEEL OFFSHORE WIND TURBINE STRUCTURES
Τα αιολικά πάρκα μέσω της χρήσης ανεμογεννητριών συμβάλλουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιώντας την ενέργεια του ανέμου με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Αιολικά πάρκα μπορούν να κατασκευαστούν τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Μάλιστα τα τελευταία έτη, η κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων έχει επεκταθεί ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Αντίθετα στην Ελλάδα, παρά το μεγάλο μέγεθος διατιθέμενων θαλάσσιων εκτάσεων, δεν υπάρχει ακόμη εμπειρία θαλάσσιας εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη για νέα έρευνα που θα προετοιμάσει το έδαφος για τη μελέτη και κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων στο άμεσο μέλλον. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής προτείνεται μια ολιστική μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού βάσει επιτελεστικότητας θαλάσσιων ανεμογεννητριών, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη κριτηρίων εφικτότητας και επιλογής της βέλτιστης μορφολογίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη σταθερούς και πλωτούς τύπους για ενδιάμεσα βάθη και για συνθήκες ανέμου και κύματος που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες, θα αναπτυχθεί μια συνολική πιθανοτική μεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση των αρχικών επιλογών και του σχετιζόμενου αρχικού και συνολικού κόστους κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός αιολικού πάρκου. Προς τούτο, θα εξελιχθούν για φορτίσεις ανέμου και κυμάτων οι μέθοδοι σχεδιασμού βάσει επιτελεστικότητας που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αντισεισμική μηχανική, διαδικασία που θέτει σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις σε πολλά υποσχόμενους τομείς.
Wind farms constitute a sustainable and effective solution for the production of energy using wind power. Wind turbines may be constructed either on land (onshore) or in the sea (offshore). Especially, the construction of offshore wind turbines has accelerated in recent years. In the case of Greece though, despite the large availability of offshore areas, there is no experience on installing offshore wind farms yet. Therefore, there is a need for research efforts that will contribute to the emergence of design and construction of offshore wind farms in the near future. The purpose of this dissertation is to provide a performance-based methodology for their design and analysis, with the development of feasibility and selection criteria for offshore wind turbine types as an ultimate goal. To do so, a probabilistic approach will be developed for the optimization of the turbine type and the corresponding initial and total costs during the estimated service life of a wind farm (considering both fixed and floating support types of the wind turbines) by employing performance-based methodologies (adopted by earthquake engineering) for the analysis of wind and wave loadings based on conditions observed in specific offshore areas of Greece.
https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios_Bilionis
201420/03/201429/04/201429/04/201420142016
76
751000650ΕΝΕΡΓΟΣΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ Δ
ΑΒΡΑΑΜ ΤΓΑΝΤΕΣ ΧΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
“Design of Wind Turbine Towers made of Composite Materials»
Στη παρούσα διατριβή ερευνάται ο σχεδιασμός πύργων, που φέρουν μικρού μεγέθους ανεμογεννήτριες, από σύνθετα υλικά. Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των κατασκευών που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κατασκευή τους από ινοπλισμένα πολυμερή θεωρείται πλέον μια ανταγωνιστική λύση σε περιπτώσεις παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας. Ειδικά τα υαλoϊνοπλισμένα πολυμερή εξελίσσονται σε μια σημαντική εναλλακτική έναντι των σημαντικά βαρύτερων κατασκευών από χάλυβα. Για να επιτευχθεί ένας αξιόπιστος σχεδιασμός ένας αριθμός από αναλύσεις και πειράματα ακολουθείται. Πρώτα διεξάγεται μια πειραματική διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού. Στη συνέχεια τρείς στύλοι κολουροκωνικής μορφής από υαλοϊνοπλισμένο πολυμερές φορτίζονται ως την αστοχία τους. Γίνεται έπειτα βαθμονόμηση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων. Το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων καθώς και το υλικό του πειράματος χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό ενός πύργου ύψους 24μ. Αυτός θα μπορεί να φέρει ανεμογεννήτρια 50KW και πρόκειται να κατασκευαστεί στο Καναδά. Θα εκτελεστούν παραμετρικές αναλύσεις για την περαιτέρω διερεύνηση τόσο της γεωμετρίας του πύργου όσο και της αλληλουχίας διαστρωμάτωσης του σύνθετου υλικού. Τέλος ένας αντίστοιχος μεταλλικός πύργος σχεδιάζεται και συγκρίνεται με αυτόν από υαλοϊνοπλισμένο πολυμερές σε όρους κόστους, δυνατότητας μεταφοράς και κατασκευασιμότητας. Ο τελικός σκοπός είναι αυτή η διατριβή να προσφέρει τις βάσεις για την κατανόηση της δομοστατικής συμπεριφοράς των πύργων από υαλοϊνοπλισμένο πολυμερές και να προτείνει μια προσέγγιση στο σχεδιασμό τους για χρήση σε ανεμογεννήτριες, μεταφορά ενέργειας ή κεραίες.
The design of moderate/small-size wind turbine towers made of fiber reinforced polymer (FRP) material is investigated. Wind turbines comprise a major component of renewable energy production, and their construction from FRP materials is currently being considered as a competitive solution. Particularly, glass fiber (GFRP) materials are becoming a viable alternative to heavier steel construction. To achieve reliable designs, a number of analytical and experimental steps is undertaken. First, an experimental investigation of the mechanical properties of the GFRP material is conducted. Subsequently, three tapered GFRP poles of circular cross-section are tested to failure. Detailed FEA models are formed and calibrated to match the results. These are then employed to design a tower of 24m height that will support a wind turbine of 50KW nominal power, meant to be constructed in Canada. Parametric analyses are also undertaken to further investigate the geometry of the structure and the stacking sequence of the laminate. Finally, an equivalent steel tower is designed and compared to the GFRP one in terms of cost, transportability and constructability. The final objective is to offer the basis for understanding the structural behavior of GFRP towers and propose an approach to their design for use in wind turbines, power transmission or antennas.
201429/04/201407/10/201407/10/201420142018
77
761000653ΕΝΕΡΓΟΣΜΙΝΤΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Ε
ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ Κ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
201429/04/201408/12/201508/12/201520152016
78
771000654ΕΝΕΡΓΟΣΧΟΡΤΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΜΤΣΙΑΜΠΑΟΣ Γ.ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ201429/04/201403/06/201403/06/20142014#N/A
79
781000655ΕΝΕΡΓΟΣΒΕΡΝΑΡΔΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΝΤΕΣ ΧΒΑΓΙΑΣ ΙΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ SANDWICH201429/04/201403/06/201403/06/201420142016
80
791000656ΕΝΕΡΓΟΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ Δ
ΒΑΓΙΑΣ Ι.ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Μ.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ201429/04/201403/06/201403/06/201420142016
81
801000657ΕΝΕΡΓΟΣΛΙΒΑΝΟΥΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΝΤΕΣ ΧΒΑΓΙΑΣ ΙTACHEUCI T
ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
201429/04/201422/07/201422/07/201420142016
82
811000658ΕΝΕΡΓΟΣΤΑΒΟΥΚΤΣΗΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΖΕΡΗΣ ΧΨΥΧΑΡΗΣ ΙΟ ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ201403/06/201427/01/201527/01/20152015#N/A
83
821000659ΕΝΕΡΓΟΣΑΥΓΕΝΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ Ι
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Μ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ201403/06/201407/10/201407/10/20142014#N/A
84
831000660ΕΝΕΡΓΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΨΥΧΑΡΗΣ ΙΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
: Hydraulic grouts adequate for strengthening of historical two-leaf and three-leaf stone masonry
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και ανάπτυξη διαφόρων συνθέσεων ενεμάτων, κατάλληλων για την ενίσχυση τρίστρωτων ή δίστρωτων τοιχοποιιών, κατασκευασμένων με κονιάματα χαμηλής αντοχής. Οι δίστρωτες και τρίστρωτες τοιχοποιίες, που συχνά συναντώνται σε ιστορικές κατασκευές, είναι ευάλωτες σε περιβαλλοντικές και σεισμικές δράσεις, ειδικά όταν αυτές είναι κατασκευασμένες με κονιάματα χαμηλής αντοχής, όπως τα κονιάματα με βάση τον πηλό. Στο παρελθόν, έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη ενεμάτων, κατάλληλων για την ενίσχυση τοιχοποιιών με ασβεστοκονίαμα ή ασβεστοποζολανικό κονίαμα, ενώ η μελέτη σε κατασκευές με κονίαμα από πηλό είναι μειωμένη. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι πολλαπλός: α) η ανάπτυξη συνθέσεων ενεμάτων, που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (τύπος κατασκευής, στόχος της επέμβασης, υλικά κα), και ο εργαστηριακός τους έλεγχος σε ρευστή και στερεή κατάσταση, β) έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συνθέσεων μέσω εργαστηριακών ελέγχων σε διεπιφάνειες λίθου-ενέματος και δοκιμών επιταχυνόμενης γήρανσης, γ) εφαρμογή συνθέσεων ενεμάτων σε δίστρωτες και τρίστρωτες τοιχοποιίες, δ) εκτίμηση των επιπτώσεων χρήσης των ενεμάτων στην συμπεριφορά της τοιχοποιίας, ε) εφαρμογή μη καταστρεπτικών δοκιμών πριν και μετά την χρήση ενεμάτων
The scope of this PhD Thesis is the development of Hydraulic grouts adequate for strengthening of historical two-leaf and three-leaf stone masonry with poor quality mud mortars. Two or three-leaf masonries, frequently met in historic structures, are very vulnerable to environmental and seismic actions, especially when made with mud (very low strength) mortar. Significant research effort was devoted to the development of grouts adequate for strengthening masonries made with lime or lime-pozzolan mortar, whereas the respective studies on masonries made with mud mortar are scarce and inconclusive.
https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki_Nikolopoulou
201403/06/201427/01/201527/01/20152015#N/A
85
841000661ΕΝΕΡΓΟΣΜΠΑΖΑΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΣΕΙΜΣΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ--ΘΕΜΕΛΙΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ201403/06/201403/06/201403/06/20142014#N/A
86
851000662ΕΝΕΡΓΟΣΤΣΟΥΚΑΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΓΙΑΚΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ
SAVIC DΜΑΜΑΣΗΣ Ν
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
The multiple aims of this thesis are: (a) development of grout compositions, based on parameters governing the performance of intervention (masonry type, intervention target, in situ materials, etc.) and laboratory testing of all compositions in fluid state and after coagulation, (b) in-laboratory testing of the effectiveness of the developed mixes (tests on materials and interfaces, as well as accelerated aging tests), (c) application of grout in two and three leaf stone masonry wallettes, (d) assessment of the effect of grouts on the behavior of masonry, (e) application of non-destructive techniques to check the quality of grouting
201403/06/201407/10/201407/10/201420142018
87
861000663ΕΝΕΡΓΟΣΚΟΣΣΙΕΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ
DRAGAN SAVIC
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
201403/06/201407/10/201407/10/201420142018
88
871000664ΕΝΕΡΓΟΣΚΑΛΟΓΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΡΙΤΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ Δ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ201407/10/201411/11/201411/11/201420142017
89
881000666ΕΝΕΡΓΟΣΜΑΡΤΖΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΠΡΙΝΟΣ ΠΜΕΜΟΣ Κ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
The Effects of Climate Change and Extreme Events in Harbours and Coastal Structures Design
Οι παράκτιες αστικές περιοχές, οι ακτές, όπως επίσης οι λιμένες και οι παράκτιες κατασκευές απειλούνται ολοένα και περισσότερο από βίαια υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα όπως οι παράκτιες καταιγίδες, ιδιαίτερα στις μέρες μας λόγω της κλιματικής αλλαγής και της μεταβλητότητας του κλίματος. Σκοπός της διδακτορικής εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των καταιγίδων στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενισχύοντας τον ορισμό της παράκτιας καταιγίδας, μοντελοποιώντας τα γεγονότα αυτά βάση της θεωρίας των Συζεύξεων (Copulas), ταξινομώντας τα με μεθόδους συσταδοποίησης (Clustering) και τέλος εξάγοντας συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η καταιγίδα ορίζεται συνήθως ως το γεγονός που υπερβαίνει ένα ελάχιστο σημαντικό ύψος κύματος και έχει μια ορισμένη ελάχιστη διάρκεια, τα όρια όμως για το σημαντικό ύψος του κύματος, τη διάρκεια και την ενδιάμεση παύση μεταξύ δύο διαδοχικών καταιγίδων ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή μελέτης. Μελετώντας τα ακραία γεγονότα παρελθοντικών καταιγίδων, διαμορφώνεται ο ορισμός της καταιγίδας για κάθε περιοχή και τα γεγονότα ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με τη επικινδυνότητά τους ακολουθώντας τις κλίμακες Saffir-Simpson και Dolan-Davis για τις τροπικές καταιγίδες. Η ταξινόμηση επιτυγχάνεται με ανάλυση κατά συστάδες που βασίζεται στην ενέργεια της καταιγίδας και την περίοδό της, ενώ οι διαφορετικοί αλγόριθμοι και μέθοδοι συσταδοποίησης επικυρώνονται μέσω κατάλληλων δεικτών. Τέλος, υπολογίζονται σημαντικές πιθανότητες και περίοδοι επαναφοράς για τα ακραία αυτά γεγονότα στηριζόμενοι στα μοντέλα Συζεύξεων.
Coastal urban areas, shorelines, ports and coastal structures are being increasingly threatened by violent hydro-meteorological phenomena such as coastal storms, especially nowadays due to climate change and the climate variability. The aim of this thesis is to present an integrated analysis of storm events in the Mediterranean Sea by enhancing the storm definition, to model them using Copula theory, to classify them by means of clustering methods and finally to extract conclusions about the climate change. Storm is usually defined as the event exceeding a minimum significant wave height with a certain minimum duration, but the thresholds for the wave height, the duration and the calm period between two successive storms vary depending on the area of interest. Investigating extreme historical storm events, the thresholds are selected, a storm's definition is created for each location and the storm events are classified into five classes, depending on their severity following the scales of Saffir-Simpson and Dolan-Davis for tropical storms. The classification is accomplished with cluster analysis based on the storm energy and the storm period, while the different clustering algorithms and methods are validating via appropriate indices. Important probabilities and return periods for these extreme events are estimated using copula models.
https://www.researchgate.net/profile/Nikolas_Martzikos
201527/01/201506/10/201506/10/201520152017
90
891000667ΕΝΕΡΓΟΣΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΘRUTCHMANN P
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
Hydrodynamic habitat modelling based on freshwater macroinvertebrates
Η υδρολογική υποβάθμιση των ποτάμιων συστημάτων της Ευρώπης, η οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει λόγω της μη σωστής λειτουργίας ταμιευτήρων και υδροηλεκτρικών φραγμάτων, αλλά και λόγω της συχνά ανεξέλεγκτης άντλησης νερού για ύδρευση και άρδευση, οδηγεί σε υποβάθμιση των υδρόβιων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν στον άνθρωπο. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος, έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως η έννοια της οικολογικής παροχής, της ποσότητας και ποιότητας του νερού που θα πρέπει να ρέει κατάντη των ανθρωπογενών παρεμβάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη διατήρηση των υδρόβιων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση υδροδυναμικών μοντέλων ενδιαιτήματος για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο ανάπτυξης και επιλογής σχετικών σεναρίων παροχής. Η εφαρμογή όμως αυτών των μεθόδων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ελλιπής, κυρίως λόγω (i) της απουσίας υδρο-οικολογικών δεδομένων αναφοράς και (ii) της απουσίας μιας κοινά αποδεκτής σχετικής μεθοδολογίας. Επιπλέον, οι υπάρχουσες σχετικές μελέτες-εφαρμογές επικεντρώνονται στη χρήση της ιχθυοπανίδας, αγνοώντας τα υπόλοιπα βιολογικά στοιχεία των υδρόβιων οικοσυστημάτων. Στην Ελλάδα δε, οι σχετικές εφαρμογές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, χρησιμοποιώντας τα βενθικά μακροασπόνδυλα ως βιολογικό δείκτη, συλλέχθηκαν συνολικά 380 δείγματα υδρο-οικολογικών δεδομένων αναφοράς από 9 θέσεις δειγματοληψίας σε 6 ποταμούς της Ελλάδας. Σε κάθε δείγμα η ταχύτητα ροής (V), το βάθος (D), το υπόστρωμα (S) και η θερμοκρασία (T) συσχετίστηκαν με την καταλληλότητα βάσει της σύνθεσης της βενθικής βιοκοινότητας. Επιπλέον, η τοπογραφία δύο περιοχών κατάντη φραγμάτων χαρτογραφήθηκε και εισήχθη σε δισδιάστατο υδροδυναμικό μοντέλο ώστε και προσομοιώθηκαν οι τιμές V και D σε κάθε κόμβο του σχετικού υπολογιστικού πλέγματος για διάφορα σενάρια παροχών. Σε συνδυασμό με τη χρήση των υδρο-οικολογικών δεδομένων αναφοράς, προσομοιώθηκε η καταλληλότητα του ενδιαιτήματος των βενθικών μακροασπονδύλων σε ποικίλα σενάρια παροχής και τελικά επιλέχτηκε το καταλληλότερο σενάριο που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των βενθικών βιοκοινοτήτων στις εν λόγω περιοχές. Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα (i) δημιουργήθηκε μία εκτεταμένη βάση υδρο-οικολογικών δεδομένων αναφοράς για μελλοντικές εφαρμογές, (ii) διερευνήθηκε η χρήση ποικίλων αλγόριθμων για την ανάπτυξη σεναρίων καταλληλότητας ενδιαιτήματος, (iii) αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά μοντέλο καταλληλότητας ενδιαιτήματος βενθικών μακροασπονδύλων, (iv) αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά μεθοδολογία εκτίμησης της οικολογικής παροχής με τη χρήση υδροδυναμικού μοντέλου καταλληλότητας ενδιαιτήματος βενθικών μακροασπονδύλων. Συμπερασματικά, είναι πλέον δυνατή η εκτίμηση της οικολογικής παροχής με τη χρήση υδροδυναμικών μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτήματος.
Environmental flows are implemented worldwide to ensure the sustainable management of aquatic ecosystems downstream of pressures causing hydrological alteration (reservoirs, hydropower dams, water abstractions). According to recent reports from the European Commission, the use of hydrodynamic habitat models (HHMs) is of paramount importance to facilitate the development of robust environmental flow scenarios. However, the practical application of such methods worldwide has been restricted due to (i) the lack of reference hydroecological datasets and (ii) the lack of a commonly accepted model-based environmental flow assessment (EFA) methodology. Moreover, the relevant HHMs-based EFAs are mostly focused on fish, disregarding the habitat requirements of other components of the aquatic ecosystems. In this study, using benthic macroinvertebrates (BMs) as the target aquatic community, a reference hydroecological dataset composed of 380 samples, allocated in 9 sites in 6 rivers in Greece, was collected. At each sample, the flow velocity (V), the water depth (D), the type of substrate (S) and the water temperature (T) were related to the habitat suitability, calculated based on BM metrics. The topography of two hydrologically-impacted areas was additionally mapped and a two-dimensional hydrodynamic habitat model was applied to simulate V and D at each node of the computational grid, in various flow scenarios. In combination to the reference hydroecological dataset, the habitat suitability was simulated in various flow scenarios and the scenario, which yielded the highest suitability was selected as the environmental flow. Within this study, (i) an extended hydroecological database was collected, which can be used in future EFA applications, (ii) state-of-the-art habitat modelling algorithms were researched to select the most appropriate for BM-based EFAs, (iii) a BM-based habitat modelling software was developed and pilot-applied and (iv) a methodology has been developed that enables environmental flow assessments with the use of hydrodynamic habitat modelling. In conclusion, model-based EFAs can now be applied to develop robust environmental flow scenarios and ensure the long-term integrity of aquatic ecosystems in hydrologically-altered river reaches.
201527/01/201516/06/201516/06/201520152018
91
901000668ΕΝΕΡΓΟΣΤΣΑΠΕΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΙΙΣΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ201517/02/201519/03/201519/03/20152015#N/A
92
911000669ΕΝΕΡΓΟΣΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΜΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ201517/02/201519/03/201528/04/20152015#N/A
93
921000671ΕΝΕΡΓΟΣΔΟΥΚΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΔΑΜΙΓΟΣ ΔΤΣΟΥΚΑΛΑ Β
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
201519/03/201528/04/201528/04/20152015#N/A
94
931000672ΕΝΕΡΓΟΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΝΤΕΣ ΧΓΚΙΚΑΣ ΒΑΒΡΑΑΜ Τ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΤΑΣΜΈΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
Assessment of structural vulnerability of existing prefabricated steel bridges
Οι μεταλλικές γέφυρες που αξιολογούνται στη παρούσα διδακτορική διατριβή, αποτελούνται από ομάδες δομικών μελών, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους με πείρους και κοχλίες. Χαρακτηριστικοί τύποι τέτοιων γεφυρων είναι η γέφυρα Bailey και και η γέφυρα Mabey Johnson. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των γεφυρών αυτών είναι η προτυποποίηση των στοιχείων τους, καθιστώντας εύκολη τη δυνατότητα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, καθώς επίσης και οι περιορισμοί στα επιτρεπόμενα φορτία και το χρονική διάρκεια χρήσης τους. Ωστόσο σε διάφορες περιπτώσεις έχει επεκταθεί η χρήση τόσο από πλεύρας χρόνου όσο και από πλευράς φορτίων, χωρίς να έχει προηγηθεί ανάλογη μελέτη. Οι παρεκκλίσεις στη χρήση των γεφυρών αυτών, προκαλούν βλάβες οι οποίες είναι δυνατές να οδηγήσουν σε αστοχία θέτοντας σε κίνδυνο τους χρήστες τους. Σκοπός της Δ.Δ. είναι η αναζήτηση κατάλληλης και αξιόπιστης διαδικασίας για την αξιολόγηση της δομικής τρωτότητας των εν λόγω γεφυρών.
The prefabricated steel bridges that are assessed in the present PhD thesis consist of groups of structural elements, which are assembled together with pins and bolts. Typical types of such bridges are the Bailey bridge and the Mabey Johnson bridge. Distinctive features of such bridges are that their components are modular, so that it is easy to assemble and disassemble them, as well as the limitations in the permissible loads and the lifetime of use of the bridges. However, in many cases extended use of bridges in terms of both time and loads is encountered, without proper studies. This can cause damages that may lead in failure, endangering their users. The main purpose of the PhD thesis is to seek an appropriate and reliable methodology to assess the structural condition of such types of bridges.
https://www.researchgate.net/profile/Vasileios_Papavasileiou3
201528/04/201514/06/201614/06/20162016#N/A
95
941000673ΕΝΕΡΓΟΣΜΟΥΡΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΟΡΤΙΣΗ
201528/04/201519/05/201519/05/201520152018
96
951000674ΕΝΕΡΓΟΣΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ201528/04/201519/05/201519/05/20152015#N/A
97
961000675ΕΝΕΡΓΟΣΤΡΥΠΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΧΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
https://www.researchgate.net/profile/Emmanouil_Trypakis
https://www.linkedin.com/in/manos-trypakis-56b2b458
201528/04/201519/05/201519/05/201520152017
98
971000676ΕΝΕΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥΕΙΡΗΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ201528/04/201506/10/201506/10/20152015#N/A
99
981000677ΕΝΕΡΓΟΣΡΑΧΜΑΝΗΑΝΘΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ Μ
ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΑ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΔΑΦΟΣ
201528/04/201516/06/201516/06/20152015#N/A
100
991000678ΕΝΕΡΓΟΣΖΩΝΤΑΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α
ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ Γ
ΜΙΚΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΔΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
201528/04/201516/06/201516/06/20152015#N/A
Loading...
Main menu