कर्मचारी विवरण.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
qm=;=
gfdहालको पद स्थाई ठेगाना बाबुको नाम जन्म मिति शुरुको नियुक्ति मिति र पद हालको पदमा नियुक्ति मिति ५८ वर्ष पुग्ने मिति
2
स्थाई कर्मचारीहरु
3
काजीमान राईप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सोयाक ३ इलामखड्गबहादुर राई २०३६ पौष ९ २०६७ कार्तिक १८ शाखा अधिकृत २०६७ कार्तिक १८ २०९४ पौष ९
4
सुधा रन्जितकार
प्रशासकीय अधिकृत -अधिकृत छैटौं_
भद्रपुर–७, झापा
घनेन्द्र बहादुर खड्का
२०१८ जेस्ठ १३ २०४० बैशाख ५ खरिदार -स्थाई_२०६७ जेस्ठ २१ २०७६ जेस्ठ १३
5
योगेन्द्र रन्जितकारइन्जिनियर -अधिकृत छैटौं_भद्रपुर–७, झापा
केशर बहादुर रंजितकार
२०२९ कार्तिक २९
२०५० मंग्सिर ७ ओभर्सिअर् -स्थाई_ २०६७ जेस्ठ २१ २०८७ कार्तिक २९
6
सुभाष भट्टराई लेखा अधिकृत -अधिकृत छैटौं_भद्रपुर–१०, झापा
शिब प्रसाद भट्टराई
२०३५ कार्तिक ३ २०६१ भाद्र १३ सहायक स्तर पाँचौ -स्थाई_२०७३ असोज ३० २०९३ कार्तिक ३
7
मन कुमार डाँगी नाय बसुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_ भद्रपुर–९, झापा
गंगा प्रसाद डाँगी
२०२६ श्रावण १६ २०५९ असार ३१ सहायक स्तर चौथो -स्थाई_२०७० असार २८ २०८४ श्रावण १६
8
सुजित कर्ण नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_भद्रपुर–६, झापा
भोगेन्द्र प्रसाद कायस्थ
२०२९ कार्तिक ९ २०५१ चैत्र १५ सबओभर्सिअर् -स्थाई_ २०६७ जेस्ठ २१ २०८७ कार्तिक ९
9
सुशिल कर्ण नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_भद्रपुर–६, झापा
राजबंशी लाल कायस्थ
२०३४ भाद्र १९
२०५९ मंग्सिर १० मुखिया सहायक स्तर तृतीय -स्थाई_
२०७३ असोज ३० २०९२ भाद्र १९
10
राजन न्यौपाने नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_भद्रपुर–१०, झापा प्रल्हाद न्यौपाने २०३३ भाद्र १० २०६४ श्रावण सहायक स्तर पाँचौ -स्थाई_२०६४ श्रावण २०९१ भाद्र १०
11
गणेश श्रेष्ठ नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_भद्रपुर–६ , झापा हिरालाल श्रेष्ठ
२०३१ मंग्सिर २०
२०५७ मंग्सिर १३ मुखिया सहायक स्तर तृतीय -स्थाई_
२०७३ असोज ३० २०८९ मंग्सिर २०
12
१० उपेन्द्र पौडेल नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_भद्रपुर–४ झापा नरनाथ पौडेल २०२७ भाद्र २२
२०५७ मंग्सिर १३ मुखिया सहायक स्तर तृतीय -स्थाई_
२०७२ चैत्र ७ २०८५ भाद्र २२
13
११ मदन कंडेल नायब सुब्बा भद्रपुर–१, झापा
लईन बहादुर कंडेल
२०३० पौष २२ २०५५ भाद्र २१ खरिदार -स्थाई_२०७० भाद्र २८ २०८८ पौष २२
14
१२ राजेन्द्र प्रसाद ढकाल नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_भद्रपुर–९, झापा
15
१३दिनेशकुमार कर्ण नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_हल्दिबरी –१ , झापा कृष्ण बिहारी कर्ण २०३९ पौष १५ २०७२ श्रावण १९ सहायक स्तर पाँचौ -स्थाई_२०७२ श्रावण १९२०९७ श्रावण १९
16
१४निता सापकोटा नायब सुब्बा भद्रपुर–१, झापा
ठाकुर प्रसाद सापकोटा
२०४३ माघ २९ २०७२ पौष ३ नायब सुब्बा २०७२ पौष ३२१०१ माघ २९
17
१५ प्रमोद प्रधान
कम्प्युटर अपरेटर -सहायक स्तर पाँचौ_
भद्रपुर–#, झापा
18
१६ हेमन्त नेपाल नायब सुब्बा -सहायक स्तर पाँचौ_भद्रपुर–४, झापा
गणेश बहादुर नेपाल
२०१८ भाद्र १८ २०७४ श्रावण ३२ २०७६ भाद्र १८
19
१७ लावान्य भट्टराई खरिदार -सहायक स्तर चौथो_भद्रपुर–९, झापा पोषराज भट्टराई २०२२ पौष ८
२०५९ जेस्ठ १० मुखिया सहायक स्तर तृतीय -स्थाई_
२०६९ पौष २९ २०८० पौष ८
20
१८ अरुण भट्टराई खरिदार -सहायक स्तर चौथो_भद्रपुर–१०, झापा
२०४७ फाल्गुन १४
खरिदार -स्थाई_२१०५ फाल्गुन १४
21
१९ चन्द्रकला सिटौला खरिदार -सहायक स्तर चौथो_बिर्तामोड – , झापा देवी प्रसाद ढकाल २०२८ बैशाख १५
२०६४ जेस्ठ १ मुखिया सहायक स्तर तृतीय -स्थाई_
२०६७ बैशाख १२ २०८६ बैशाख १५
22
२० रुद्र घिमिरे खरिदार -सहायक स्तर चौथो_भद्रपुर–४, झापा खड्ग प्रसाद घिमिर २०३४ बैशाख २० २०६० असार ३२ बहिदार -स्थाई_२०९२ बैशाख २०
23
२१ गोविन्द पकुवाल खरिदार -सहायक स्तर चौथो_भद्रपुर–५, झापा
कृष्णबहादुर पकुवाल
२०२२ असोज १४
२०४२ चैत्र १ मुखिया सहायक स्तर तृतीय -स्थाई_
२०६४ कार्तिक २० २०८० असोज १४
24
२२ हरि चम्लागाई खरिदार -सहायक स्तर चौथो_भद्रपुर–९, झापा
डील्लीप्रसाद चम्लागाई
२०२३ माघ १३ २०५३ श्रावण १ पियन स्थाई_२०७३ फाल्गुन १ २०८१ माघ १३
25
२३ गीतामाया गिरि खरिदार -सहायक स्तर चौथो_हल्दिबरी –१ , झापा
इन्द्र बहादुर गिरि
२०४९ माघ ११ २०७३ जेस्ठ १० सहायक स्तर चौथो -स्थाई_२०७३ जेस्ठ १०२१०७ माघ ११
26
२४ मदन पोख्रेल खरिदार -सहायक स्तर चौथो_भद्रपुर–७, झापा हरिकृष्ण पोख्रेल
२०१८ कार्तिक २७
२०३८ पौष १ मुखिया सहायक स्तर तृतीय -स्थाई_
२०६४ कार्तिक २० २०७६ कार्तिक २७
27
२५ नर बहादुर बिष्ट जमदार -सहायक स्तर चौथो_
28
२६ शंकर चौधरी सवारी चालक श्रेणी बिहिन पाँचौ भद्रपुर–५, झापा असर्फी चौधरी २०२८ श्रावण १२०५३ पौष १२ भारी सवारी चालक -स्थाई_ २०७४ असार २५ २०८६ श्रावण १
29
२७ सुरज पौडेल
सवारी चालक श्रेणी बिहिन द्वितीय
भद्रपुर–५, झापा
चन्द्र बहादुर पौडेल
२०३५ असोज १३ २०६४ जेस्ठ १ हल्का सवारी चालक -स्थाई_२०७२ जेस्ठ ३२ २०९३ असोज १३
30
२८ अशोक बोगटी फाएर मेन श्रेणी बिहिन तृतीय भद्रपुर–५, झापा सनमान बोगटी २०२८ जेस्ठ २९
२०५६ मंग्सिर १० फायर मेन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०६६ मंग्सिर १० २०८६ जेस्ठ २९
31
२९ प्रदिप राज पोख्रेल फाएर मेन श्रेणी बिहिन पाँचौं भद्रपुर–५, झापा उमानाथ पोख्रेल २०३३ भाद्र २
२०५१ चैत्र १४ फायर मेन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०७१ चैत्र १४ २०९३ भाद्र २
32
३० राजेन्द्र कुमार आचार्य फाएर मेन श्रेणी बिहिन पाँचौं भद्रपुर–४, झापा
ततुलसी प्रसाद आचार्य
२०१७ बैशाख १
२०४६ भाद्र २३ फायर मेन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०६५ आशार १० २०७५ बैशाख १
33
३१ मिठालाल गणेश फाएर मेन श्रेणी बिहिन पाँचौं भद्रपुर–६, झापा रतनलाल गणेश
२०२७ मंग्सिर २७
२०५१ चैत्र १५ फायर मेन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०७१ चैत्र १४ २०८५ मंग्सिर २७
34
३२ छत्र अधिकारी
बिद्धयुत मिस्त्री खरिदार -सहायक स्तर चौथो_
भद्रपुर–६, झापा
कर्ण बहादुर नेपाल
२०२६ पौष १२ २०५० मंग्सिर १३ इलेक्ट्रिसियन -स्थाई_२०६५ श्रावण १ २०८४ पौष १२
35
३३ ओमकार अधिकारी
बिद्धयुत मिस्त्री -सहायक स्तर तृतीय_
भद्रपुर–६, झापा
पदम प्रसाद अधिकारी
२०२२ माघ २० २०५३ पौष १२ इलेक्ट्रिसियन -स्थाई_२०६५ श्रावण १ २०८० माघ २०
36
३४ श्रवन कामति बिद्धयुत मिस्त्री -का=स= चौथो_भद्रपुर–६, झापा राम सेवक कामति २०३३ माघ १५
२०५६ मंग्सिर १० पियन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०७१ मंग्सिर १० २०८१ माघ १५
37
३५ करेन राजबंशी कार्यालय सहयोगी, चौथो भद्रपुर–१०, झापा एक लाल राजबंशी २०१९ बैशाख १५
२०४० बैशाख १ पियन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०६५ श्रावण १ २०७७ बैशाख १५
38
३६ प्रेमनाथ पौडेल कार्यालय सहयोगी, तृतीय भद्रपुर–१०, झापा
माधव प्रसाद पौडेल
२०२६ मंग्सिर १८
२०६४ जेस्ठ १ पियन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०७४ पौष ५ २०८४ मंग्सिर १८
39
३७ सुमित्रा माया घिमिरे कार्यालय सहयोगी, चौथो भद्रपुर–७, झापा खगेन्द्र घिमिरे
२०३३ मंग्सिर १४
२०५६ मंग्सिर १० पियन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०७१ मंग्सिर १० २०९१ मंग्सिर १४
40
३८ विजय गौतम कार्यालय सहयोगी, चौथो भद्रपुर–६, झापा
ज्ञान बहादुर गौतम
२०३२ पौष २५
२०५६ मंग्सिर १० पियन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०७२ जेस्ठ ३१ २०९० पौष २५
41
३९ राधा हरिजन कार्यालय सहयोगी, तृतीय भद्रपुर–५, झापा राम चन्द्र हरिजन २०१८ माघ १५
२०५६ मंग्सिर १० पियन श्रेणी बिहिन प्रथम -स्थाई_
२०६६ मंग्सिर १० २०७६ माघ १५
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu