Tuần 45.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
LỊCH PHÂN BỐ GIẢNG ĐƯỜNG GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT TUẦN 45 (từ 11/06 đến 16/06)
2
(*): Giảng đường máy chiếu Projector hơi mờ (Lịch giảng đường có thể thay đổi, Giảng viên- Sinh viên cập nhật tại website phòng ĐTĐH)
3
4
THỨ101
301
302
303
304
306
401
402
403
404
501
502
503
504
505
506
507*
5
43(129)39(117)36(108)28(84)30(90)15(45)33(99)36(108)20(46)18(54)33(99)33(99)27(81)36(108)18(54)18(54)14(42)
6
THỨ 2
11/06
SÁNG
7
8
9
CHIỀU
10
ĐH ĐD
3A1
ĐH ĐD
3A2
ĐH ĐD
3F1
ĐH ĐD
3F2
ĐH ĐD
3B1
ĐH ĐD
3B2
ĐH YĐK
1A
ĐH YĐK
1B
ĐH ĐD
3C1
ĐH ĐD
3C2
11
13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi
12
THỨ 3
12/06
SÁNGĐH ĐD
4C1
7h30 thiĐH ĐD
4C2
7h30 thiĐH ĐD
4A1
7h30 thiĐH ĐD
4A2
7h30 thiĐH ĐD
4B1
7h30 thiĐH ĐD
4B2
7h30 thiĐH ĐD
4D1
7h30 thiĐH ĐD
4D2
7h30 thi
13
ĐH YĐK
2A
ĐH YĐK
2B
ĐH XN
4A
ĐH XN
4B
14
9h30 thi9h30 thi9h30 thi9h30 thi
15
CHIỀUĐH GMTh Quốc
16
1A
17
tt PLTCYT
18
THỨ 4
13/06
SÁNG
19
20
21
CHIỀU
22
23
24
THỨ 5
14/06
SÁNG
25
ĐH ĐD
4A1
ĐH ĐD
4A2
ĐH ĐD
4B1
ĐH ĐD
4B2
ĐH ĐD
4C1
ĐH ĐD
4C2
ĐH ĐD
4D1
ĐH ĐD
4D2
ĐH XN
4A
ĐH XN
4B
26
7h30 thi7h30 thi7h30 thi7h30 thi7h30 thi7h30 thi7h30 thi7h30 thi7h30 thi7h30 thi
27
CHIỀUĐH ĐD
3A1
13h30ĐH ĐD
3A2
13h30ĐH ĐD
3F1
13h30ĐH ĐD
3F2
13h30ĐH ĐD
3B1
13h30ĐH ĐD
3B2
13h30ĐH YĐK
1A
13h30ĐH YĐK
1B
13h30ĐH ĐD
3C1
13h30ĐH ĐD
3C2
13h30
28
ĐH Dược
3A1
ĐH Dược
3A2
ĐH Dược
3B1
ĐH Dược
3B2
ĐH Dược
3C1
ĐH Dược
3C2
ĐH Dược
3D1
ĐH Dược
3D2
29
15h30 thi15h30 thi15h30 thi15h30 thi15h30 thi15h30 thi15h30 thi15h30 thi
30
THỨ 6
15/06
SÁNGĐH GMHiền-Thọ
31
ĐH YĐK
2A
ĐH YĐK
2B
1A
32
7h30 thi7h30 thitt GMCKBL
33
CHIỀUĐH GMHiền-Thọ
34
1A
35
tt GMCKBL
36
THỨ 7
16/06
SÁNG
37
38
39
CHIỀU
40
41
42
43
52
THỨ508*
509*
510
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
702
703
D3
D5
53
18(54)18(54)27(81)30(90)30(90)15(45)30(90)18(54)30(90)18(54)18(54)27(81)27(81)27(81)39(117)28(84)28(84)
54
THỨ 2
11/06
SÁNG
55
56
57
CHIỀU
58
ĐH ĐD
3D1
ĐH ĐD
3D2
ĐH ĐD
3E1
ĐH ĐD
3E2
59
13h30 thi13h30 thi13h30 thi13h30 thi
60
THỨ 3
12/06
SÁNG
61
62
63
CHIỀU
64
65
66
THỨ 4
13/06
SÁNG
67
68
69
CHIỀU
70
71
72
THỨ 5
14/06
SÁNG
73
ĐH HA
3
ĐH PH
3
74
7h30 thi7h30 thi
75
ĐH GMHiền-ThọĐH ĐD
3D1
13h30ĐH ĐD
3D2
13h30ĐH ĐD
3E1
13h30ĐH ĐD
3E2
13h30
76
1A
77
tt GMCKBL
78
THỨ 6
15/06
SÁNG
79
80
81
CHIỀU
82
83
84
THỨ 7
16/06
SÁNG
85
86
87
CHIỀU
88
89
90
Giảng đường D3 ( tầng 3), D5 (tầng 5) nằm ở khu nhà D- trung tâm kiểm định trang thiết bị Y tế ( phía sau dãy nhà xe của Sinh viên)
91
Người lên lịch: CN Mai Thi- chuyên viên P. ĐTĐH
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Loading...
 
 
 
Tuan 45
 
 
Main menu