ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
Phụ BảnQuái VậtVật Phẩm 1Vật Phẩm 2Vật Phẩm 3Vật Phẩm 4
2
Tô Châu Tam Liên Hoàn (Q123)Dư ĐộcFull Môn PháiHuyền Hạo NgọcBảo Thạch Cấp 2
3
Ngụy Tống Quân Đô ThốngFull Môn PháiHuyền Hạo NgọcPhá Thiên Tiễn
4
Ngụy Tống Quân Phó Đô ThốngFull Môn PháiHuyền Hạo NgọcPhá Thiên Tiễn
5
Hồng Hùng VươngFull Môn PháiCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Bảo Thạch Điêu Trác Phù Cấp 2
6
Sơn Trại Đại VươngTân Mãng Thần PhùVõ HồnSơ Cấp Dung Luyện PhùThổ Linh Châu (Khóa)
7
8
Lâu Lan Tam Liên Hoàn (Q123)Ngưu KhúcFull Môn PháiHuyền Hạo NgọcPhá Thiên Tiễn
9
Ngưu KỳFull Môn PháiHuyền Hạo NgọcPhá Thiên Tiễn
10
Vương DiêmFull Môn PháiHuyền Hạo NgọcBảo Thạch Cấp 2
11
Hồng Cúc Yêu VươngFull Môn PháiCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Bảo Thạch Điêu Trác Phù Cấp 2
12
Hoả Diệm Yêu MaTân Mãng Thần PhùVõ HồnSơ Cấp Dung Luyện PhùThổ Linh Châu (Khóa)
13
14
Ác TặcTặc Binh Đầu MụcLinh Hồn Toái Phiến - XíchBảo Thạch Cấp 2Chưởng Cự Yếu QuyếtNguyên Liệu Toái Phiến
15
Ác BáÁc BáLinh Hồn Toái Phiến - TranhBảo Thạch Cấp 2Bí Tịch 35, Yếu Quyết 65Nguyên Liệu Toái Phiến
16
17
Yến Tử ỔCưu Ma TríNhuận Hồn Thạch Cấp 1Hồn Băng ChâuNguyên Liệu Cấp 1
18
Mộ Dung PhụcTân Mãng Thần PhùHàn Băng Tinh TiếtThần Binh PhùSách Mở Rộng Võ Hồn
19
20
Kỳ CuộcCờ Đen/TrắngNguyên Tiêu Ngân/Đồng QuyểnVong Vô Thạch
21
Viễn Cổ Kỳ HồnSơ Cấp Hợp Thành Phù (Khoá)Phiếu Đổi Bảo Thạch Cấp 3 (Khóa)Nguyên Liệu Cấp 1
22
Lâu Lan Tầm BảoNgân/Hoàng Kim Bảo TươngNguyên Tiêu Ngân/Đồng QuyểnỨc Hồn Thạch
23
Trấn Bảo Long VươngSơ Cấp Hợp Thành Phù (Khoá)Phiếu Đổi Bảo Thạch Cấp 3 (Khóa)Nguyên Liệu Cấp 1
24
25
Túc CầuTôn Mỹ MỹTân Mãng Thần PhùBảo Thạch Cấp 3Sách Mở Rộng Võ Hồn
26
Diệt Phỉ Kính HồThuỷ Phỉ Đầu LĩnhTân Mãng Thần PhùBảo Thạch Cấp 3Sách Mở Rộng Võ Hồn
27
28
Thiên Giáng Kỳ ThúHộ Đảo Thần ThúBí Kíp Trân Thú Cao CấpCăn Cốt Đan
29
Tổ Đội Phi Thiên MiêuBí Kíp Trân Thú Cao CấpCăn Cốt Đan
30
Vô Địch Phi Thiên MiêuLinh Thú Ðan Cấp 1Trứng Trân Thú Trung CấpBí Kíp Trân Thú Cao Cấp
31
32
Sơ Chiến Phiêu Miễu Phong (75)Cáp Đại BáCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Huyền Thiên Hàn Ngọc (Khóa)Nhuận Hồn Thạch Cấp 1
33
Tang Thổ CôngCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Huyền Thiên Hàn Ngọc (Khóa)Nhuận Hồn Thạch Cấp 1
34
Ô Lão ĐạiCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Huyền Thiên Hàn Ngọc (Khóa)Nhuận Hồn Thạch Cấp 1
35
Lý Thu ThuỷTàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7 (Khóa)Huyền Thiên Hàn NgọcHồn Băng ChâuCao Cấp Hợp Thành Phù (Khóa)
36
37
Khiêu Chiến Phiêu Miễu Phong (95)Cáp Đại BáCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Huyền Thiên Hàn Ngọc (Khóa)Nhuận Hồn Thạch Cấp 1
38
Tang Thổ CôngCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Huyền Thiên Hàn Ngọc (Khóa)Nhuận Hồn Thạch Cấp 1
39
Ô Lão ĐạiCường Hoá Lộ, Kim Cương Tỏa (Khóa)Huyền Thiên Hàn Ngọc (Khóa)Nhuận Hồn Thạch Cấp 1
40
Lý Thu ThuỷTàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7 (Khóa)Huyền Thiên Hàn NgọcHồn Băng ChâuCao Cấp Hợp Thành Phù (Khóa)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100