แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDYATAUAVAWAXAYAZBABBBC
1
Timestamp ชื่อ - สกุล ผู้ทำแบบทดสอบเลขที่ห้องScore
2
6/30/2017 13:45:41จุฬาลักษณ์ อินชู301/814 / 20
3
6/27/2017 11:35:58ด.ญ.ธาสินี นกโพธฺฺฺฺฺิ์321/1010 / 20
4
6/30/2017 14:00:06ชลดา เขาเเก้ว321/817 / 20
5
6/27/2017 11:26:01ด.ญ. บุญทริกา นกกระโทก331/1013 / 20
6
9/11/2017 9:54:26ธนภรณ์ ช่างทอง301/415 / 20
7
9/11/2017 19:56:04ธนภรณ์ ช่างทอง301/414 / 20
8
9/13/2017 10:17:32ด.ญ.สุนิสา ขุยกลาง381/1210 / 20
9
9/14/2017 14:46:42ด.ญ.สุนิสา ขุยกลาง381/1213 / 20
10
9/15/2017 14:15:57ด.ญ.นงนุช แสงเชาวนศิริ371/810 / 20
11
9/15/2017 14:20:23ด.ญ. นงนุช แสงเชาวนศิริ371/812 / 20
12
9/15/2017 14:22:08จุฬาลักษณ์ อินชู301/811 / 20
13
9/15/2017 14:34:38ด.ญ.นงนุช แสงเชาวนศิริ371/815 / 20
14
9/16/2017 14:20:32วิภาวดี คำไทย441/812 / 20
15
9/26/2017 11:48:29ด.ญ.ปริยากร เครือคำ341/1014 / 20
16
9/26/2017 11:48:46ด.ญ.สุนิตตา อินทร์ทรีย์431/1012 / 20
17
9/26/2017 11:51:29ด.ญ.สุนิตตา อินทร์ทรีย์431/1016 / 20
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu