Barfotrevyen 2019 Foreldrevaktliste
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Barfotrevyen 2019 Foreldrevaktliste
2
UKE 1
3
4
fredag 20. sept.
lørdag 21. sept.
søndag 22. sept
mandag 23. sept.
tirsdag 24. sept.
onsdag 25. sept.
torsdag 26. sept.
5
Vakt 1Linn Eidem41685805
Yvonne Solli Larsen
95756123
6
KL 12-14Vakt 2Ninni Syrstad95997721
Hege Henriksen
95854016
7
Vakt 3
Janne Kristiansen
90112289
Janne Kristiansen
90112289
8
Vakt 1
Yvonne Solli Larsen
95756123
Yvonne Solli Larsen
95756123
9
KL 14-16Vakt 2
Hege Henriksen
95854016
Hege Henriksen
95854016
10
Vakt 3Linn Eidem41685805
Janne Kristiansen
90112289
11
Vakt 1
Linda Beate Moen
90521772
Gry Mette Lorentsen
99023531Roy Leding90916617Rob Ayasse95362371
Elisabeth Meyer
Elise Therese Leiros
90855709
Elise Therese Leiros
90855709
12
KL 18-20Vakt 2
Tor-Ronny Johannesen
90920399
Ann Kristin Haugen
92098293Hege Leding99599351Jan Tore Kvalvik93023450Torkil Gridstein41295407Marthe Molund97187929Marthe Molund97187929
13
Vakt 3Ninni Syrstad95997721Ranveig Daljord99162129Heidi Nilsen93052433
Maria Pettersen
99558593Mette Thoresen48122203
Lill Sverresdatter Larsen
91374037
Lill Sverresdatter Larsen
91374037
14
Vakt 1Trine Tøllefsen90742743
Gry Mette Lorentsen
99023531Hilde Knutsen99638497
Elise Therese Leiros
90855709
Elisabeth Meyer
Ellen A. Jacobsen
95769832Sissel Hansen91847387
15
KL 20-21Vakt 2Mette Thoresen48122203
Frank Håkon Johannessen
90644833
Liz Johannessen
99755248Marthe Molund97187929
Stein Otto Ingebrigtsen
41416805
Stein Otto Ingebrigtsen
41416805Siv Vittring48126221
16
Vakt 3Heidi Nilsen93052433
Ann Kristin Haugen
92098293Sissel Hansen91847387
Lill Sverresdatter Larsen
91374037
Frank Håkon Johannessen
90644833
Roger Slettli Nymo
99234540Rune Vittring97023965
17
18
19
Vakt 1Trine Tøllefsen90742743
Gry Mette Lorentsen
99023531
20
KL 21-23Vakt 2Mette Thoresen48122203
Frank Håkon Johannessen
90644833
21
Vakt 3Rune Jansen41123892
Rita Salomonsen
97683136
22
23
24
25
UKE 2
26
fredag 27. sept.
lørdag 28 sept.
søndag 29. sept.
mandag 30. sept.
tirsdag 1. okt.onsdag 2. okt.
27
Vakt 1
Linda Beate Moen
90521772Tina Skoglund41694448
28
Vakt 2
Tor-Ronny Johannesen
90920399
Kristin Skoglund
91630983
29
KL 12-14Vakt 3Linn Tangen90918660
Laila Strand Siversen
92052490
30
Vakt 4
31
Vakt 5
32
Vakt 1Lars Valdermo91618151Linn Eidem41685805
33
Vakt 2Rainer Vogel97470470Rainer Vogel97470470
34
KL 14-16Vakt 3Linn Tangen90918660
Lars-Espen Langhaug
91838364
35
Vakt 4
36
Vakt 5
37
Vakt 1
Kjell Christoffersen
901100463
Jan-Ove Rognmo
92809543
Laila Strand Siversen
92052490
Kjell Christoffersen
901100463Rob Ayasse953 62 371
May-Elin Rafaelsen
91838381
38
Vakt 2Laila Stigen47716344Trine Karlsen92809543
Hanne Sigvartsen
97005185Laila StigenBeathe Paulsen9578944
Ann Kristin Haugen
92098293
39
KL 18-20Vakt 3Evy Stock41695299Tone Skogholt99644492June Lenvik90926882Torkil Gridstein41295407
Ellen A. Jacobsen
95769832Alice Kvalvik90855542
40
Vakt 4Mette Thoresen91753707Ute Vogel93837285Ninni Syrstad95997721
41
Vakt 5Silje Thoresen91753707
Jill Beate Rakkenes
95213181
42
Vakt 1
Linda Beate Moen
90521772Tone Skogholt99644492
Laila Strand Siversen
92052490Arne Sundheim95903783Beathe Paulsen9578944
Elisabeth Kanebog
92263946
43
Vakt 2
Tor-Ronny Johannesen
90920399
Guro Skjeggerud
98846143
Hanne Sigvartsen
97005185Lars Valdermo91618151Tore Mathisen91878219
Ann Kristin Lydersen
97600261
44
KL 20-21Vakt 3Ranveig Daljord99162129Siv Vittring48126221June Lenvik90926882
Tonje Kristensen
97718402
Ellen A. Jacobsen
95769832Arnt Solstad9181733
45
Vakt 4
Guro Skjeggerud
98846143Mette Thoresen91753707
Ann Kristin Haugen
92098293
46
Vakt 5Ute Vogel93837285Silje Thoresen91753707
Roger Slettli Nymo
99234540
47
Vakt 1Ranveig Daljord99162129
Guro Skjeggerud
98846143Olav Johansen91838465
48
Vakt 2Rune Sylvarnes97471560Siv Vittring48126221
Linda Beate Moen
90521772
49
KL 21-23Vakt 3Randi Solheim47664010Randi Solheim47664010
Tor-Ronny Johannesen
90920399
50
Vakt 4Cathrine90416680
51
Vakt 5
Ingunn Skjervold
91514896
52
53
UKE 3
54
mandag 7. okt.tirsdag 8. okt.onsdag 9. okt.torsdag 10. okt.fredag 11. okt.lørdag 12. okt.søndag 13. okt.
55
Vakt 1
56
Vakt 2
57
KL 10-12Vakt 3
58
Vakt 4
59
Vakt 5
60
Vakt 1Hege Leding99599351Evy Stock41695299
61
Vakt 2Roy Leding90916617
Christina Rudenvall
92090844
62
KL 12-14Vakt 3
Christina Rudenvall
92090844Eirik Nilsen94890547
63
Vakt 4Bjørn Kleiven95528299
Alexandra Deeken
40596432
64
Vakt 5Alice Kvalvik90855542Linn Eidem41685805
65
Vakt 1Rob Ayasse95362371Torje Jenssen91687280
66
Vakt 2Alice Kvalvik90855542
Elisabeth Berger
97179233
67
KL 14-16Vakt 3Marit Pedersen41288287Roger Nymo99234540
68
Vakt 4
Roger Slettli Nymo
99234540
Jill Beate Rakkenes
95213181
69
Vakt 5
Hans Olav Karde
90151981Tore Mathisen91878219
70
Vakt 1Tone Skogholt99644492Trine Karlsen92809543
71
Vakt 2Britt I. Hansen91119928June Lenvik90926882
72
KL 16-18Vakt 3Marit Pedersen41288287
Line Yttervik Jensen
95086089
73
Vakt 4
Alexandra Deeken
40596432Tor Ronny 90920399
74
Vakt 5
Geir-Vidar Øverås
41519159Linda90521772
75
Vakt 1Tina Skoglund41694448
Maria Pettersen
95558593
May-Elin Rafaelsen
91838381
Rose-Marie Lejon
91154620Hilde Knutsen99638497Anita Tveitnes90626099Silje Skotnes40077008
76
Vakt 2
Kristin Skoglund
91630983Beathe Paulsen9578944
Liv Tone Paulsen
97718646
May-Elin Rafaelsen
91838381
Liz Johannessen
99755248Heiko Beilfuss47657287Rune Pedersen99638558
77
KL 18-20Vakt 3Arne Sundheim95903783Ninni Syrstad95997721Karin Kaasa92691578Karin Kaasa92691578Line Solstad97730484Tone Skogholt99644492
Margrethe Nordahl
91380780
78
Vakt 4
Knut Magne Augestad
97499442
Knut Magne Augestad
97499442Silje Skotnes4007008
Stine Benedicte Sveen
91621417
Stine Benedicte Sveen
91621417Vigdis Jensen99749324Monica Årnes93040861
79
Vakt 5
Kirsti Linaker Sylvarnes
99489560
Roger Slettli Nymo
99234540
Roger Slettli Nymo
99234540
Lisa Matthea Elvevold
93099913Bjørn Sørgård95794170Guro98846143
Ole-Kristian Fredriksen
99749303
80
Vakt 1Ellen Nilsen92016786Beathe Paulsen9578944Linn Tangen90918660Hilde Knutsen99638497
Linda Beate Moen
90521772Roar Olsen95195490Torkil Gridstein41295407
81
Vakt 2
Gunnar Rasmussen
48011162
Elisabeth Meyer
Christina Rudenvall
92090844
Liz Johannessen
99755248
Tor-Ronny Johannesen
90920399Vigdis Jensen99749324
Margrethe Nordahl
91380780
82
KL 20-21Vakt 3
Merethe Kristiansen
91544136Arne Sundheim95903783Nina Holte95058540Line Solstad97730484Torje Jenssen91687280Mari Bergset41560783
Elisabeth Holthe
40433611
83
Vakt 4Tina Skoglund41694448
Kristine Tollefsen
41577149
Kristine Tollefsen
41577149Monica Årnes93040861Bjørn Sørgård95794170
Linda Beate Moen
90521772
Ingunn Skjervold
91514896
84
Vakt 5
Kristin Skoglund
91630983Henry Nyseth91575180Henry Nyseth91575180
Ole-Kristian Fredriksen
99749303Cathrine Groth90416680
Tor-Ronny Johannesen
90920399Marit Harder41638467
85
Vakt 1Roar Olsen95195490Roar Olsen95195490Bjørn Kleiven95528299
86
Vakt 2Bjørn Sørgård95794170
Kristin Ludvigsen
97777515
Andreas Ø. Nielsen
92803278
87
KL 21-23Vakt 3
Tor-Ronny Johannesen
90920399Anette91612680
Eli Kristine Kvarsnes
45476563
88
Vakt 4
Linda Beate Moen
90521772Mari Bergset41560783
Ingunn Skjervold
91514896
89
Vakt 5
Andreas Østrem Nielsen
92803278Marit Bullenger41461761
Kristin Ludvigsen
97777515
90
Vakt 1Nina Holte95058540
91
Vakt 2Mari Bergset41506783
92
KL 23-24Vakt 3Marthe Molund97187929
93
Vakt 4
Bernt-Ivar Olsen Kristiansen
91727906
94
Vakt 5
Anita Richardsen
95772696
95
96
UKE 4
97
mandag 14. okt.tirsdag 15. okt.ondag 16. okt.torsdag 17. okt.fredag 18. okt.lørdag 19. okt.søndag 20. okt.
98
Vakt 1
99
Vakt 2
100
KL 10-12Vakt 3