ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
№ реєстрац
№ документу
ПІБВидТемаФормаТермінГодини
Кредити ЄКТС
Дата видачі
2
1
25С02139222/000001-20
Субботіна І. В.стажування
Викладання соціогуманітарних дисциплін у вищій школі
денна
02.12.-31.12.2019
144503.01.2020
3
2
25С02139222/000002-20
Віхров С. О.стажуванняВикладання правознавчих дисциплінденна
02.01.-31.01.2020
150504.02.2020
4
3
25С02139222/000003-20
Каранда М. В.стажування
Методика викладання філософських дисциплін
очно-дистанційна
20.01.-21.02.2020
150525.02.2020
5
4
25С02139222/000004-20
Царенок А. В.стажування
Методика викладання філософських дисциплін
очно-дистанційна
20.01.-21.02.2020
150525.02.2020
6
5
25С02139222/000005-20
Горчинський С.В.
стажування
Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі
дистанційна
20.01.-29.02.2020 р.
180605.03.2020
7
6
25С02139222/000006-20
Кушнарьова Н.М.
стажування
Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі
дистанційна
27.01.-07.03.2020
180612.03.2020
8
7
25С02139222/000007-20
Коленіченко Т.І.
стажування
Інноваційні освітні технології та методики викладання в системі підготовки майбутніх соціальних працівників
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
9
8
25С02139222/000008-20
Острянко Т.С.стажування
Інтерактивні технологічні основи видів і форм організаціїї сучасного навчання у ЗВО
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
10
9
25С02139222/000009-20
Децюк Т.М.стажування
Інноваційні підходи до викладання в закладах вищої освіти
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
11
10
25С02139222/000010-20
Мекшун А.Д.стажування
Інноваційні технології викладання в освітньому процесі
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
12
11
25С02139222/000011-20
Захаріна М.І.стажування
Вдосконалення педагогічної майстерності щодо підготовки соціальних працівників
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
13
12
25С02139222/000012-20
Лєскова Л.Ф.стажування
Сучасні методики підготовки майбутніх управлінців соціальної роботи
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
14
13
25С02139222/000013-20
Нагорна Н.С.стажування
Значення неформальної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
15
14
25С02139222/000014-20
Мульована Л.І.стажування
Інноваційні методи викладання в закладах вищої освіти
очно-дистанційна
16.03.-26.04.2020
180629.05.2020
16
15
25С02139222/000015-20
Лещенко М.Є.стажування
Інноваційні освітні технології підготовки фахівців
очно-дистанційна
25.05.-26.06. 2020 р.
150530.06.2020
17
16
25С02139222/000016-20
Борисов О.О.стажування
Вдосконалення процесу підготовки фахівців з викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання
дистанційна
01.09.-30.09.2020
180601.10.2020
18
17
25С02139222/000017-20
Дедович В.М.стажування
Вивчення сучасних методів і форм викладання курсу «Педагогіка вищої школи», спецкурсу «Психолого-педагогічні дисциплін
дистанційна
10.09.- 10.10.2020
90312.10.2020
19
18
25С02139222/000018-20
Савченко В.Ф.стажування
Вивчення сучасних методів і форм викладання курсу «Методика фізики» та методів і форм впровадження в освітній процес дистанційного навчання
дистанційна
10.09.- 10.10.2020
90312.10.2020
20
19
25С02139222/000019-20
Шара Л.М.стажування
Поглиблення професійних компетентностей, опанування новітніми інформаційно-комунікативними технологіями та використання їх в освітньому процесі
дистанційна
01.10-02.11.2020
120404.11.2020
21
20
25С02139222/000020-20
Еткіна І.І.стажування
Поглиблення професійних компетентностей, опанування новітніми інформаційно-комунікативними технологіями та використання їх в освітньому процесі
дистанційна
01.10-02.11.2020
120404.11.2020
22
21
25С02139222/000021-20
стажування
23
22
25С02139222/000022-20
Пеньковець В.І.
стажування
Інноваційні освітні технології підготовки фахівців в галузі фізичного виховання
дистанційна
10.11-24.12.2020
180628.12.2020
24
23
25С02139222/000023-20
Мунасипова-Мотяш І.А.
стажування
Вдосконалення процесу підготовки фахівців-психологів в умовах комбінованої (очно-дистанційної) форми навчання
дистанційна
23.11-24.12.2020
150528.12.2020
25
26
1
25C 02139222/000001–21
Балюнов О.О.стажування
Сучасні методики навчання базових розділів вищої математики майбутніх бакалаврів та магістрів спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та 111 Математика
дистанційна
21.12.2020-02.02.2021
180603.02.2021
27
2
25C 02139222/000002–21
Нак М.М.стажування
Сучасні методики навчання базових розділів вищої математики майбутніх бакалаврів та магістрів
дистанційна
21.12.2020-02.02.2021
180603.02.2021
28
3
25C 02139222/000003–21
Красавіна В.В.стажування
Організація навчально-виховного процесу в умовах карантину з використанням інформаційних технологій: дистанційне навчання, комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації
дистанційна
11.01.-05.03. 2021 р.
180610.03.2021 р.
29
4
25C 02139222/000004–21
Хомич Т.Л.стажування
Вияви анормативного слововживання в програмах і підручниках із української мови для закладів середньої освіти
дистанційна
11.01.-05.03. 2021 р.
180610.03.2021 р.
30
5
25C 02139222/000005–21
Жила С.О.стажуванняЛітература рідного краюдистанційна
11.01.-05.03. 2021 р.
180610.03.2021 р.
31
6
25C 02139222/000006–21
Ткаченко С.В.стажування
Сучасні педагогічні методи розвитку рухових здібностей різних категорій осіб з обмеженими можливостями
дистанційна
15.03-26.04.2021 р.
180627.04.2021 р.
32
7
25C 02139222/000007–21
Жула Л.В.стажування
Сучасні педагогічні методи розвитку рухових здібностей різних категорій осіб з обмеженими можливостями
дистанційна
15.03-26.04.2021 р.
180627.04.2021 р.
33
8
25C 02139222/000008–21
Примак Ю.В.стажування
Актуальні питання психологічної реабілітації на сучасному етапі
заочна
05.04. - 30.04.2021 р.
120406.05.2021 р.
34
9
25C 02139222/000009–21
Дерев'янко С.П.
стажування
Сучасна проблематика когнітивно-поведінкової терапії: розвиток емоційного інтелекту представників різних професій засобом когнітивного тренінгу
заочна
05.04. - 30.04.2021 р.
120406.05.2021 р.
35
10
25C 02139222/000010–21
Ющенко І.М.стажування
Адаптація здобувачів освіти для умов дистанційного навчання
заочна
05.04. - 30.04.2021 р.
120406.05.2021 р.
36
11
25C 02139222/000011–21
Новик Л.М.стажування
Сучасні інформаційні технології та інноваційні підходи в діяльності викладача психології
дистанційна
12.04. - 10.05.2021 р.
120412.05.2021 р.
37
12
25C 02139222/000012–21
Житник Л.О.стажування
Методика викладання соціогуманітарних дисциплін
дистанційна
16.04. - 31.05.2021 р.
180602.06.2021 р.
38
13
25C 02139222/000013–21
Гринь О.В.стажування
Інноваційні технології викладання історії у закладах вищої освіти
дистанційна
17.05. - 13.06.2021 р.
120415.06.2021 р.
39
14
25C 02139222/000014–21
Столяр М.Б.стажування
Новітні європейські та українські практики викладання гуманітарних дисциплін (напрям 033 - філософія). Методика викладання філософських дисциплін в провідних ЗВО України
дистанційна
27.05. - 29.06.2021 р.
120401.07.2021 р.
40
15
25C 02139222/000015–21
Богун М.О.стажування
Передові українські та європейські методи і методики викладання гуманітарних дисциплін (напрям 033 - філософія). Методика викладання філософських дисциплін в Україні ХХІ ст.
дистанційна
25.05. - 30.06.2021 р.
180601.07.2021 р.
41
16
25C 02139222/000016–21
Чорний О.О.стажування
Сучасні методи і методики в царині викладання гуманітарних дисциплін загалом та філософський зокрема. (напрям 033 - філософія)
дистанційна
18.05. - 30.06.2021 р.
180601.07.2021 р.
42
17
25C 02139222/000017–21
Чорна Л.С.стажування
Передові українські та європейські методи і методики викладання гуманітарних дисциплін (напрям 033 - філософія). Методика викладання філософських дисциплін в Україні ХХІ ст.
дистанційна
25.05. - 30.06.2021 р.
180601.07.2021 р.
43
18
25C 02139222/000018–21
Деркач Н.В.стажування
Новітні технології викладання іноземних мов і мовознавчих дисциплін у ЗВО в умовах дистанційного навчання
10.09. - 15.10. 2021 р.
180618.10.2021 р.
44
19
25C 02139222/000019–21
Шара Л.М.стажування
Поглиблення професійних компетентностей, опанування новітніми інформаційно-комунікативними технологіями та імплементація їх до освітнього простору
04.10 - 04.11. 2021 р.
60205.11.2021 р.
45
20
25C 02139222/000020–21
Еткіна І.І.стажування
Поглиблення професійних компетентностей, опанування новітніми інформаційно-комунікативними технологіями та імплементація їх до освітнього простору
04.10 - 04.11. 2021 р.
60205.11.2021 р.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100