4.แบบรายงานความเสียหายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลความเสียหายด้านสื่อ/หนังสือ/อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนประสบอุทกภัย ปี 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
3
ที่โรงเรียนตำบลอำเภอระดับชั้นรายการความเสียหายจำนวน (หน่วย)มูลค่าความเสียหาย (บาท)ภาพถ่ายความเสียหาย
4
5
1บ้านหนองไฮประชารรค์บ้านหันโนนศิลาป.1-4
พื้นห้องเรียน
432,400
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
รวม32400
23
24
เจ้าหน้าที่ผู้รายงานรับรองถูกต้อง
25
26
27
นายมานิตย์ ปากวิเศษ(นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์)
28
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา
29
โทร. 0849387161 โทร.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu