4.แบบรายงานความเสียหายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลความเสียหายด้านสื่อ/หนังสือ/อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนประสบอุทกภัย ปี 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
3
ที่โรงเรียนตำบลอำเภอระดับชั้นรายการความเสียหายจำนวน (หน่วย)มูลค่าความเสียหาย (บาท)ภาพถ่ายความเสียหาย
4
5
1คำพระโคกก่งวิทยาสว่างโพนทองป4-6
พื้นห้องเรียน
132,400
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1605477706151337&set=pcb.1605478742817900&type=3&theater
16
17
18
19
20
21
22
รวม32400
23
24
เจ้าหน้าที่ผู้รายงานรับรองถูกต้อง
25
26
27
นายมานิตย์ ปากวิเศษ(นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์)
28
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา
29
โทร. 0849387161 โทร.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu