ABCDEFGHIJKLM
1
序號粵拼粵拼韻母粵拼聲母粵拼聲調聲調(九聲)(輔助檢索用異體)可疑條目據原書勘誤表修正數碼化校訂者修正校訂註
2
11m4m44
3
21ng4ng44
4
31ng4ng44
5
41ng4ng44吴|呉
6
51ng4ng44
7
61ng5ng55
8
71ng5ng55
9
81ng5ng55
10
91ng5ng55
11
101ng5ng55
12
111ng6ng66
13
121ng6ng66
14
131ng6ng66
15
141ng6ng66
16
151ng6ng66
17
162aa1aa11Y
18
172aa3aa33
19
182aa3aa33
20
192baa1aab11
21
202baa1aab11
22
212baa1aab11
23
222baa2aab22
24
232baa2aab22
25
242baa2aab22
26
252baa2aab22
27
262baa3aab33
28
272baa3aab33
29
282baa3aab33
30
292baa3aab33
31
302baa4aab44
32
312baa4aab44
33
322paa3aap33
34
332paa3aap33
35
342paa4aap44
36
352paa4aap44
37
362paa4aap44
38
372paa4aap44
39
382paa4aap44
40
392maa1aam11
41
402maa1aam11
42
412maa4aam44
43
422maa4aam44
44
432maa4aam44
45
442maa4aam44
46
452maa4aam44
47
462maa5aam55
48
473maa5aam55
49
483maa5aam55
50
493maa5aam55
51
503maa6aam66
52
513maa6aam66
53
523faa1aaf11
54
533faa1aaf11
55
543faa3aaf33
56
553daa2aad22
57
563taa1aat11
58
573naa2aan22
59
583naa3aan33
60
593naa4aan44
61
603naa4aan44
62
613laa3aal33
63
624gaa1aag11
64
634gaa1aag11
65
644gaa1aag11
66
654gaa1aag11
67
664gaa1aag11
68
674gaa1aag11
69
684gaa1aag11
70
694gaa1aag11
71
704gaa1aag11
72
714gaa1aag11
73
724gaa1aag11
74
734gaa1aag11
75
744gaa1aag11
76
754gaa2aag22
77
764gaa2aag22
78
774gaa3aag33
79
784gaa3aag33
80
794gaa3aag33
81
804gaa3aag33
82
814gaa3aag33
83
824gaa3aag33
84
834kaa1aak11
85
844kaa3aak33
86
854ngaa1aang11
87
864ngaa1aang11
88
874ngaa2aang22
89
884ngaa2aang22
90
894ngaa3aang33
91
904ngaa4aang44
92
914ngaa4aang44
93
924ngaa4aang44
94
934ngaa5aang55
95
944ngaa5aang55
96
954ngaa6aang66
97
964ngaa6aang66
98
974ngaa6aang66
99
985haa1aah11
100
995haa1aah11