คำสั่งศาลจังหวัดหล่มสัก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
เลขคดีดำเลขคดีแดง
วันที่ยื่นคำร้อง
คำสั่งศาล
วันที่ศาลมีคำสั่ง
2
พ.266/2560พ.121/256126 เม.ย. 2561ทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 28 พ.ค. 256126 เม.ย. 2561
3
อ.1870/2560อ.1871/25603 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 14 พ.ค. 2561
4
อ..1182/2560อ.2060/25603 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 14 พ.ค. 2561
5
อ.760/2561อ.777/25617 พ.ค. 2561เนื่องจากคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้ว เมื่อวนที่ 23 เมษายน 2561 จำเลยชอบที่จะใช้สิทธิ7 พ.ค. 2561
6
อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ภายในเวลาตามกฎหมาย โดยดำเนินการ
7
บรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงยกคำร้อง.
8
อ.570/61อ.591/618 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์8 พ.ค. 2561
9
พ.160/60พ.92/6110 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทนายความโจทก์ขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 210 พ.ค. 2561
10
อ.595/61อ.704/6110 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 10 พ.ค. 2561
11
อ.588/61อ.702/6110 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 110 พ.ค. 251
12
อ.608/61อ.706/6110 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 110 พ.ค.2561
13
อ.746/61อ.771/6115 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึง 23 พฤษภาคม 2561 ทนายจำเลยยื่นขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 115 พ.ค. 2561
14
ผบ.1548/60ผบ.2111/6017 พ.ค.2561กรณีมีพฤติการณ์พิเศษและโจทก์ยื่นคำร้องภายในเวลาที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 256117 พ.ค.2561
15
อ.736/61อ.757/6118 พ.ค.2561อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 256118 พ.ค.2561
16
อ.759/61อ.780/6118พ.ค.2561กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่1 ได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 256118 พ.ค. 2561
17
อ.741/61อ.762/6118 พ.ค. 2561กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 256118 พ.ค. 2561
18
อ.743/61อ763/6118พ.ค.2561กรณ๊มีพฤติการณ์พิเศษอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 256118 พ.ค. 2561
19
อ.739/61อ.761/6118 พ.ค.2561กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 256118 พ.ค.2561
20
อ.756/61อ.775/6118พ.ค.2561กรณ๊มีพฤติการณ์พิเศษอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1ได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 256118 พ.ค.2561
21
อ.738/61อ.753/6118 พ.ค. 2561อนุญาตถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 18พ.ค.2561
22
อ.758/61อ.776/6118 พ.ค. 2561ศาลอนุญาตถึงวันที่ 22มิถุนายน 2561 โจทก์ขยายระยะยื่นเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 118 พ.ค. 2561
23
อ.745/61อ.770/6118 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 22 มิถุนายน 256118 พ.ค. 2561
24
อ.765/61อ.784/6118 พ.ค.2561โจทก์ยื่นขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 22 มิถุนายน 256118 พ.ค. 2561
25
อ.169/59อ.527/6123 พ.ค.2561อนุญาตถึงวันที่ 22 มิถุนายน 256123 พ.ค. 2561
26
อ.1508/2561อ.809/256123 พ.ค.2561ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ อนุญาตถึงวันที่ 27 มิถุนายน 256123 พ.ค. 2561
27
ผบ.192/61ผบ.423/6123 พ.ค. 2561ทนายโจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ23พ.ค.2561
28
อ.1509/60อ.810/6123 พ.ค.2561กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ อนุญาตถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทนายจำเลยขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 123 พ.ค.2561
29
อ.1508/60อ.809/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ 24 พ.ค. 2561
30
อ.801/61อ.819/6124 พ.ค. 2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 27 มิถุนายน 256125 พ.ค.2561
31
อ.803/61อ.827/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์รรั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 29 มิถุนายน 256125 พ.ค.2561
32
อ.435/61อ.830/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 29 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
33
อ.789/61อ.806/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26มิถุนายน 256125พ.ค.2561
34
อ.1509/60อ.810/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1อนุญาตถึงวันที่ 27 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
35
อ.773/61อ.800/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
36
อ.776/61อ.803/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
37
อ.770/61อ.792/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 25พ.ค.2561
38
อ.788/61อ.805/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
39
อ.796/61อ.816/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 27 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
40
อ.794/61อ.818/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 27 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
41
อ.778/61อ.794/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 25 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
42
อ.793/61อ.817/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1ศาลลอนุญาตถึงวันที่ 27 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
43
อ.775/61อ.802/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1ศาลอนุญาตถึงวันที่ 26 มิถุนายน 256125พ.ค.2561
44
อ.774/61อ.801/6124 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 26 มิถุนายน 256125 พ.ค.2561
45
พ. 266/60พ.121/6125 พ.ค.2561ทนายจำเลยทั้งสอง ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 28 มิถุนายน 256125 พ.ค.2561
46
อ.811/61อ.835/6131 พ.ค. 2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม 256131 พ.ค. 2561
47
อ.812/61อ.8237/6131 พ.ค. 2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 256131 พ.ค. 2561
48
อ.494/61อ.855/6131 พ.ค. 2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 256131 พ.ค. 2561
49
พ.156/614 มิ.ย. 2561พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เป็นการแก้ไขเล็กน้อยให้ตรงต่อความจริง อนุญาตให้แก้ไขตามขอ สำเนาให้อีกฝ่าย/.4 มิ.ย. 2561
50
อ.837/61อ.862/617 มิ.ย. 2561พนักงานอัยการยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 กรณ๊มีพฤติการณ์พิเศษ ศาลอนุญาพึงวันที่ 11 กรกฎาคม 25617 มิ.ย. 2561
51
อ.891/61อ.911/6111มิ.ย. 2561ทนายผู้ร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 256112 มิ.ย.2561
52
อ.874/61อ.906/6113 มิ.ย.2561ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ศษลอนุญาตถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 256113 มิ.ย.2561
53
อ.882/61อ.897/6113 มิ.ย. 2561ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์จำเลยครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 256114 มิ.ย. 2561
54
อ.388/61อ.999/6113 มิ.ย. 2561ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 256114 มิ.ย. 2561
55
พ.160/60พ.92/6114 มิ.ย. 2561ทนายโจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 3 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 256114 มิ.ย. 2561
56
อ.876/61อ.906/6114 มิ.ย. 2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 16 กรกฎาคม256115 มิ.ย. 2561
57
อ.882/61อ.897/6114 มิ.ย. 2561โจทก์ขออขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 256115 มิ.ย. 2561
58
อ.916/61อ.920/6114 มิ.ย. 2561โจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 256115 มิ.ย. 2561
59
ผบ.1991/60ผบ.386/6016 พ.ค.2561
โจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ อนุญาให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
17 พ.ค.2561
60
ผบ.292/61ผบ.648/6119 มิ.ย.2561ทนายโจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้ถึงวันที่ 11กรกฎาคม 256119 มิ.ย.2561
61
อ.945/61อ.959/6121 มิ.ย.2561ทนายความจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 256121 มิ.ย.2561
62
อ.558/61อ.956/6121 มิ.ย.2561จำเลยขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 24กรกฎาคม 256122 มิ.ย.2561
63
อ.950/61อ.966/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 256122 มิ.ย.2561
64
อ.957/61อ.981/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 256122 มิ.ย.2561
65
อ.954/61อ.967/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 256122 มิ.ย.2561
66
อ.952/61อ.968/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 256122 มิ.ย.2561
67
อ.467/61อ.949/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 256122 มิ.ย.2561
68
อ.1991/60อ.963/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ21 มิ.ย.2561
69
ผบ.448/61ผบ.571/6122 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 256122 มิ.ย.2561
70
ผบ.447/61ผบ.570/6122 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26 กรกรฎาคม 256122 มิ.ย.2561
71
ผบ.96/61ผบ.537/6125 มิ.ย.2561ทนายโจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 256125 มิ.ย.2561
72
อ.1918/60อ.950/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ21 มิ.ย.2561
73
อ.1456/60อ.1733/6021 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาฎีกาครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 256126 มิ.ย.2561
74
อ.1497/60อ.1496/6021 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาฎีกาครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 256126 มิ.ย.2561
75
ผบ.265/61ผบ.426/6127 มิ.ย.2561ทนายโจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 2 อนุญาตถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 256128 มิ.ย.2561
76
ผบ.265/61ผบ.426/6123 พ.ค.2561โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ23 พ.ค.2561
77
อ.1880/60อ.1000/6128 มิ.ย.2561จำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ศาลอนุญาตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 256128 มิ.ย.2561
78
อ.2023/60อ.960/6120 มิ.ย.2561ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ20 มิ.ย.2561
79
อ.2023/60อ.960/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตตามขอ21 มิ.ย.2561
80
อ.1817/60อ.962/6121 มิ.ย.2561ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ศาลอนุญาตตามขอ21 มิ.ย.2561
81
อ.1817/60อ.962/6121 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตตามขอ21 มิ.ย.2561
82
ผบ.248/61ผบ.578/6127 มิ.ย.2561ทนายโจทก์ขอขยายระยเวลายื่นอุทธณ์ ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตตามขอ27 มิ.ย.2561
83
อ.1880/60อ.1000/6128 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 256128 มิ.ย.2561
84
ขถ.1/2561ขถ.1/256128 มิ.ย.2561ทนายจำลยที่ 2,3 ขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ศาลอนุญาตตามขอ28 มิ.ย.2561
85
พ.247/6129 มิ.ย. 2561
จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย รับคำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง สำเนาให้โจทก์แก้ฟ้องแย้งภายใน 15 วัน นับแต่รับสำเนา ให้จำเลยนำส่ง/
29 มิ.ย. 2561
86
อ.984/61อ.990/6128 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 25612 ก.ค. 2561
87
อ.1006/61อ.1013/6128 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 25612 ก.ค. 2561
88
อ.1005/61อ.1012/6128 มิ.ย.2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 1กรกฎาคม 25612 ก.ค.2561
89
อ.529/61อ.1039/615 ก.ค..2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 7 สิงหาคม 25619 ก.ค..2561
90
อ.806/61อ.1065/615 ก.ค..2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 10 สิงหาคม 25619 ก.ค.2561
91
อ.1044/61อ.1057/615 ก.ค..2561โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 10 สิงหาคม 25619 ก.ค..2561
92
ผบ.2167/60ผบ.666/614 ก.ค. 2561ทนายโจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ9 ก.ค..2561
93
ผบ.487/61ผบ.670/619 ก.ค..2561ทนายความโจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 10 สิงหาคม 256110 ก.ค..2561
94
ผบ.344/61ผบ.651/6110 ก.ค. 2561ทนายโจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ10 ก.ค. 2561
95
ผบ.346/61ผบ.653/6110 ก.ค. 2561ทนายโจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตตามขอ10 ก.ค. 2561
96
ผบ.345/61ผบ.652/6110 ก.ค. 2561ทนายโจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 10 สิงหาคม 256111 ก.ค. 2561
97
ผบ.382/61ผบ.654/6110 ก.ค. 2561ทนายโจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาตถึงวันที่ 10 สิงหาคม 256111 ก.ค. 2561
98
ผบ.222/61ผบ.668/6111 ก.ค. 2561โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1อนุญาตถึงวันที่ 10 สิงหาคม 256111 ก.ค. 2561
99
ผบ.1700/60ผบ.9/6111 ก.ค. 2561ทนายจำเลยที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ครั้งที่ 1อนุญาตถึงวันที่ 10 สิงหาคม 256111 ก.ค. 2561
100
ผบ.1957/60ผบ.10/6111 ก.ค. 2561ทนายจำเลยที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ครั้งที่ 1 อนุญาถึงวันที่ 10 สิงหาคม 256111 ก.ค. 2561
Loading...