074-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 074
3
ครูที่ปรึกษา จิดาภา ตันวิเชียร
For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวเลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
524911102210552010621
6
525012101610552010562
7
525023102110552010613
8
525614101610552010564
9
52562510151410552010555
10
525786101610552010566
11
525877101710552010577
12
52637810151410552010558
13
526599102010552010609
14
52827101018105520105810
15
5283011101512105520105511
16
52859121021105520106112
17
52878131018105520105813
18
52896141018105520105814
19
52925151018105520105815
20
53043161020105520106016
21
53075171020105520106017
22
5307918101514105520105518
23
53132191019105520105919
24
51678201017105520105720
25
5314821101513105520105521
26
5317122101514105520105522
27
53201231018105520105823
28
5323324101514105520105524
29
53262251020105520106025
30
53263261021105520106126
31
53270271020105520106027
32
53322281022105520106228
33
5333229101512105520105529
34
53365301018105520105830
35
53408311022105520106231
36
53415321018105520105832
37
5343333101513105520105533
38
53489341015105520105534
39
53509351015105520105535
40
53566361021105520106136
41
53581371018105520105837
42
53614381024105520106438
43
53673391021105520106139
44
53712401023105520106340
45
5373441101513105520105541
46
53853421020105520106042
47
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
48
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
49
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 ส่งงานเดียวบคคลสำคัญ
ซ่อมทำแบบฝึกหัด บทที่ 1-3
F2 งานอัตลักษณ์อาเซียน กลุ่ม 2-3 คน
50
51
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
52
ID Line
paek2551
53
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
54
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
55
56
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
57
58
ข้อละ 1 คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu