แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับเรียนAPP (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลารหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุลนักศึกษา(ชื่อเล่น)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
2
3/7/2018, 23:33:08603319001
นางสาวกนกวรรณ. พรมทอง(แบม)
62/3 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
0933392136
3
3/7/2018, 23:22:43603319002
นางสาวกฤษณา เครือเนตร (อุ้ม)
97 ม.4 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
0945018185
4
3/7/2018, 23:11:49603319003
นางสาวกิตติภรณ์ พันธ์ศิริ(อาย)
167 ม. 11 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
0933566458
5
4/7/2018, 9:19:14603319004กิตติมา ศรีกุล (เนย)หอพักทองทวี2 ห้อง150856818746
6
4/7/2018, 9:14:01603319005Kitinat Chalao(Natsu)หอแก้วกัลยา3 ห้อง A020658837873
7
4/7/2018, 9:17:01603319006
กุสุมา เขจรกุล (น้ำฝน)
183 หมู่ 3 ถนน สถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
0953070302
8
4/7/2018, 9:14:20603319008
นางสาวจารุภา ฐานะ (จอย)
หอปารดาเเมนชั่น ห้อง 2090942674511
9
3/7/2018, 18:30:57603319009
น.ส.จินดารัตน์ คำมุงคุณ(หมิว)
31 ม.7 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
0998946002
10
4/7/2018, 9:13:40603319011
นางสาวจุฑามาศ เพ็ญภักตร์(ก้อย)
353 ม. 11 ต หนามแท่ง อ ศรีเมืองใหม่ จ อุบลราชธานี 34250
0837390836
11
4/7/2018, 9:15:57603319012
จุฬารัตน์ พรหมแสงใส ( เจียว)
หอนวลจันทร์ (ห้อง 7 )0969621071
12
4/7/2018, 9:17:21603319013
นางสาวชลดา ฤทธิวงค์(ผักกาด)
ปลาทอง ห้อง 2060986520387
13
4/7/2018, 9:14:54603319014
นางสาวชลิดา ศิริทน (ทัดดาว)
หอพักแพรพลอย 1094509918
14
4/7/2018, 7:09:14603319015
นางสาวชุติกาญจน์ สันโดด(กิ่ง)
8/4 บ้านหนองแฝก ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
0934804744
15
4/7/2018, 9:18:25603319016
ชุติภรณ์ สุทธวี (หมิว)
หอปลาทอง ห้อง 3120908851467
16
3/7/2018, 21:53:39603319017
นางสาวญาณัจฉรา ฝางคำ ป๊อกแป๊ก
201หมู่2 บ.ฝางเทิง ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี34350
0823763740
17
4/7/2018, 9:03:39603319018
นางสาวฐาปนี ดำโคตร (มิ้ม)
262 ม.6 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
0985965303
18
4/7/2018, 9:12:45603319019
ฐิติรัตน์ พรหมราช(จอย)
ห้อง 206 หอปลาทองแมนชั่น 0625892268
19
4/7/2018, 7:57:55603319020
ณัฏฐณิชา พงษ์เพ็ชร (มิ้น)
10 หมู่1 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
0970343083
20
3/7/2018, 22:13:59603319021
นางสาวณัฐฤทัย ดาบลาอำ(แจ๋ม)
55 หมู่2 บ้านงิ้ว หมู่2 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
0603319021
21
4/7/2018, 9:15:29603319022
นางสาวณิชาภัทร ไกรยนุช (ปุ้ม)
หอพีระ ตึก3ห้อง112 0932959083
22
4/7/2018, 9:18:23603319025
นางสาวทิพย์วรรณ พุทธพิภักดิ์ (ทิพย์)
หอพีระ อพาร์ทเมนท์ 72 ม.2 ถ.วาริน-เดชอุดม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
0874424757
23
4/7/2018, 9:21:08603319026
นางสาวธนากานต์ แก้วคำภา (หญิง)
413 ม.10 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
0990185432
24
3/7/2018, 18:25:35603319027
ธวัชชัย เขียวดวงดี(ต้อม)
141/10บ.ขัวก่าย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
0971411769
25
3/7/2018, 23:08:05603319028
นางสาวธัญญา รุ่งเรือง (ปุ้ม)
230/1. หมู่2. ซอย16. ถนนประชาอุทิศ. ตำบลพานพร้าว. อำเภอศรีเชียง. จังหวัดหนองคาย. 43130
0930817306
26
4/7/2018, 9:17:04603319029
นางสาว นันทิยา รังคะวงษ์ (แก้ว)
หอปารดา บ้านแขม0638628217
27
4/7/2018, 9:14:37603319030
นิศาชล ฉัตรจิราภรณ์ (หมวย)
59/2 หมู่4 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
0934464206
28
4/7/2018, 9:15:37603319031
นายบัญชา ภูลวรรณ (ก่อง)
หอพักปลาทองแมนชั่น0967606545
29
4/7/2018, 9:14:06603319032
นางสาวบุษกร แก้วคำสอน (มิ้นท์)
หอพักหญิงแพรพลอย20986153441
30
4/7/2018, 9:19:41603319033บุษกร บุตรเพ็ง(บุษ)ทองทวี1 0936926530
31
3/7/2018, 23:24:55603319034ปนัดดา ผิวนวล. ( นัท).
180 หมู่ 5 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
0640438121
32
4/7/2018, 9:16:52603319035
นางสาวประกายแก้ว ช่างดี ( แก้ว)
หอพักดี 22060945300877
33
4/7/2018, 9:17:00603319036
ปริญญา ชัยชมภู (ตั้งต้น)
หอพักบัณฑิต0956579435
34
4/7/2018, 9:05:43603319038ปิยมน สมจร (บี)
124/2 บ้านนาสะเเบง ต.นาสะแบงอ.ศรีวิไล จ. บึงกาฬ
0932819382
35
3/7/2018, 23:09:08603319043
นางสาวพิกุล วงไว (ใหม่)
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 8 ต.ดงยาง อ. นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
0957507844
36
3/7/2018, 18:37:28603319044เฟื่องฟ้า แสนยา
303หมู่15บ้านโนนสัง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
0972296149
37
3/7/2018, 22:42:22603319047
รัตนาวดี เชื้อคนแข็ง(แลคต้า)
56 หมู่ 14 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140
0981726326
38
3/7/2018, 19:23:48603319048
นางสาววนิดา สุภารี (คูณ)
223 หมู่ที่ 3 บ.โพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
0934727869
39
4/7/2018, 8:40:42603319056
นางสาวศรัณย์พร วันคำ(ป่าน)
18 ม.11 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
0934520165
40
3/7/2018, 18:29:42603319060
สิริกาญจน์ สว่างคุณนพชัย(มิ้วค์)
414 หมู่5 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
0909072125
41
3/7/2018, 18:45:13603319062
นางสาวสุพัฒตรา สังวาล (กุ๊กกิ๊ก)
43หมู่11 บ้านโคกพัฒนา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0994688020
42
3/7/2018, 20:00:08603319063
นางสาวสุพัตรา พลทองเติม (หมวย)
พีระอพาตเมนท์ ตึก 3 ห้อง 309 เลขที่74 หมู่2 ต.เมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
0639101890
43
3/7/2018, 18:26:33603319064
สุภนิดา จันทร์แดง(เฟิร์ส)
168/2 ม.1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
0804199816
44
3/7/2018, 20:06:58603319065ขวัญ
91/2 บ.แขม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
0880373007
45
3/7/2018, 19:24:10603319067
นางสาวอนุธิดา เคหาวิตร (แพม)
24 หมู่3 บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังกาฬสินธุ์ 46180
0981385817
46
3/7/2018, 19:53:47603319068
นางสาวอภิชญา กินรี(ปิงปอง)
พีระอพาร์ตเมนท์ ตึก 3 ห้อง 305 เลขที่ 74 ม.2 ต.เมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
0981950091
47
3/7/2018, 18:55:37603319069
นางสาว อรญา ผิวคำ (ปูเป้)
27 ม.6 ต. สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ. อุบลฯ34260
0934191351
48
3/7/2018, 23:19:07603319070อรญา โพธิ์ไทร(ออย)
9 ม.6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
0967400819
49
3/7/2018, 19:50:19603319071
นายอรรคพล มูลทองสุข(ปลื้ม)
หอพีระอะพาตเมนต์ตึก8ห้อง1250952680706
50
3/7/2018, 18:58:23603319072อรษา ศรีพารา (ตอง)
58 ม.1 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
0894282843
51
4/7/2018, 9:19:41603319037ปวีณาเสียงล้ำ(หน่อย)
123หมู่3ห้วยลำโมงต.คำบกอ.คำชะอีจ.มุกดาหาร
0642104940
52
4/7/2018, 9:22:40603319023นางสาวทัณฑิกา เสนคำสอน (ปราย)หอพักเเพรพลอย10603319023
53
4/7/2018, 9:23:27603319007
นายเกียรตินิยม เครือศรี (เเม้ว)
195หมู่6บ.วังเวียง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
0825764757
54
4/7/2018, 19:32:58603319041นางสาวพรนิดา วงเสนาบ้านสวนปาย ห้อง10611605485
55
5/7/2018, 6:47:04603319054
นางสาววิลาวัลย์ มะโฮงชัย (ออย)
26/4 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 341800655020130
56
5/7/2018, 8:54:03603319049นางสาววราทิพย์ ศรีบัว เอิร์นหอพีระ0893963299
57
5/7/2018, 11:30:27603319061สุดารัตน์ โคตรอ้วน(ปลา)หอน้องนุช ห้อง2140968643320
58
5/7/2018, 13:12:37603319046เยาวภา เฟื่องสุวรรณ์(เฟย)หอพักพีระอพาร์ตเม้นท์ ห้อง3040963951781
59
5/7/2018, 13:14:50603319073อัญชลี นันทะนา (อัญ)
72 ถ.เดชอุดม-วารินชำราบ ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
0972700811
60
5/7/2018, 13:39:02603319039นายปิยวุฒิ พิมพาแสง (เจมส์)194 ม.7 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 411900807520784
61
8/7/2018, 21:31:44603319058นางสาวศิรินธาร อินเลิศ ( เก๋ )101 ม.4 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี0880391251
62
8/7/2018, 21:44:38603319050
น.ส.วรินทร์ญา ไตรณรานุสรณ์ (ชมพู่)
หอแพรพลอย20845366546
63
อ.ฟาง0854525178
64
อ.ประดิษฐ์0874405756
65
อ.อริยา0814159191
66
อ.กิ่งแก้ว0812821261
67
อ.ภาณุ0877586257
68
อ.ปวิชยา0868679272
69
อ.พิมพ์ชนก0897198923
70
อ.รับขวัญ0885837894
71
อ.ศราพงค์
094-2895536
72
อ.ธนิสสา0885806268
73
อ.ชนม์ชนก0840383444
74
พี่กันต์ (น้ำไม่ไหล ไฟดับ ลิฟค้าง)
0900375922
75
พี่กันต์ 2(น้ำไม่ไหล ไฟดับ ลิฟค้าง)
0850286085
76
สภ.วารินชำราบ045321215
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu