ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
THU (VND) - YHCĐTHU (VND) - Phùng Vũ UyênTHU ($ - PAYPAL)THU - ZELLETừ cá nhân/tổ chức
CHI (VND) - Tài khoản YHCD
Nơi nhận/ Người nhận
Nội dung chi tiết/hình ảnh/hóa đơn chứng từ
2
TỔNG1.702.020.919 ₫570.381 ₫$4.977,7146.450.440 đ1.748.471.359 ₫1.726.986.000 ₫
3
24/07/202121.147.690 ₫Y học cộng đồng
4
24/07/2021500.000 ₫Nguyen Thanh Danh
5
24/07/20211.500.000 ₫Chu Hong Minh
6
24/07/202110.000.000 ₫NPT
7
24/07/20211.000.000 ₫Long Ng
8
24/07/20211.000.000 ₫Duong Thien Duc
9
24/07/20212.000.000 ₫VTT
10
24/07/20211.000.000 ₫Nguyen Thi Quynh Tho
11
24/07/20212.000.000 ₫Nguyen Thi Dieu Ngan
12
24/07/2021300.000 ₫Le Thi Thao Nguyen
13
24/07/20211.000.000 ₫Truong Van Thanh Binh
14
24/07/20211.000.000 ₫Nguyen Thi Thu Trang
15
24/07/20211.000.000 ₫Ngo Vu Quynh Huong
16
24/07/20213.000.000 ₫Dang Thi Kieu Oanh
17
24/07/2021$26,06Doan Thanh
18
24/07/2021$70,17Vu Linh - 95.3 $ AUD
19
24/07/20211.000.000 ₫Pham Bach Duong
20
24/07/20211.000.000 ₫Nguyen Huu Diem Phuong
21
24/07/20211.000.000 ₫Nguyen Thi Lan Huong va me Do Thi Lan
22
24/07/2021500.000 ₫Pham Quoc Thanh
23
24/07/2021500.000 ₫Phung Ngoc Thao
24
24/07/2021500.000 ₫Hoang Thi Hue An
25
24/07/20211.000.000 ₫Vo Thi Anh Thy
26
24/07/2021500.000 ₫An danh
27
24/07/20211.000.000 ₫Nguyen Uy Danh
28
24/07/2021100.000 ₫Huynh Khac Duy
29
24/07/202150.000 ₫Phan Thi Hong Dieu
30
550.500 ₫ Số dư ban đầu
31
24/07/20211.000.000 ₫Hoang Thuy Kieu Trang
32
-1.000.000 ₫Phung Vu Uyen chuyen cho quy YHCD
33
24/07/20211.000.000 ₫Ngo Thi Bao Tram
34
24/07/20211.000.000 ₫Huynh Hoang Thuc
35
24/07/20211.000.000 ₫Mai Nhi
36
24/07/2021200.000 ₫vanpth
37
24/07/2021200.000 ₫Nguyen Thi Quynh
38
24/07/2021700.000 ₫Vo Thi My Dung
39
24/07/2021500.000 ₫HuyKhang
40
24/07/20211.000.000 ₫Van Thi Hieu Hanh
41
24/07/2021500.000 ₫Do Thi Anh Thi
42
24/07/20211.000.000 ₫Ẩn DanhSai Gon co len
43
24/07/20211.000.000 ₫Nguyen Van Suu
44
45
25/07/20212.000.000 ₫Nguyen Ngoc Phuong Thao 50.000.000 ₫
Phùng Vũ Uyên - mua 200 bộ bảo hộ chống dịch cấp độ 3, 200 bộ phòng dịch xanh 7 món,
Cập nhật sau
46
25/07/20211.000.000 ₫Nguyen Thi Ngoc Hao
47
25/07/20213.000.000 ₫Le Thi Tam
48
25/07/2021200.000 ₫Truong Khiet Mi
49
25/07/20212.000.000 ₫Nguyen Xuan Dung - Hanh Pham Canada....-
50
25/07/2021500.000 ₫Nguyen Linh Giang
51
25/07/2021500.000 ₫Mai Thi Nhat Anh
52
25/07/2021200.000 ₫Tran Thai An
53
25/07/2021200.000 ₫Nguyen Thi Thu Thao
54
25/07/20212.000.000 ₫Tran Huong Giang
55
25/07/2021500.000 ₫Nguyen Quang Lam
56
25/07/20211.000.000 ₫Nguyen Lan Huong
57
25/07/2021500.000 ₫Le Thi Ngoc
58
25/07/20212.000.000 ₫Mai Tu Phuong
59
25/07/20212.000.000 ₫Dang Thi Ngoc Hanh
60
25/07/2021300.000 ₫Le Thi Kim Dung
61
25/07/20211.000.000 ₫Dang Thi Thu Hong
62
25/07/2021500.000 ₫Nguyen Huynh Van Chi
63
25/07/20215.000.000 ₫Vu Dinh Anh Thu
64
25/07/2021500.000 ₫Phan Thi Tuyet
65
25/07/20213.000.000 ₫Ta Thi Van Anh
66
25/07/2021800.000 ₫Nguyen Thi Gia Bao
67
25/07/20212.080.000 ₫Pham Lan Anh
68
25/07/202110.000.000 ₫Nguyen Vu Thanh Uyen - Hanh Trang va...
69
25/07/2021500.000 ₫Nguyen Thi Truc Quynh
70
25/07/2021500.000 ₫Le Tran Quang Huy
71
25/07/2021$200,00Vo Quang
72
25/07/2021$41,19Nguyen Thanh Thao
73
25/07/2021$100,00Trần Minh
74
25/07/2021500.000 ₫Ngo Nguyen Nhat Anh
75
25/07/20211.000.000 ₫Dao Viet Hang
76
25/07/20215.000.000 ₫Nguyen Xuan Ninh
77
25/07/20212.000.000 ₫Mot nguoi ban
78
25/07/20211.000.000 ₫Vo Thanh Lai
79
25/07/2021300.000 ₫Mai Thuy Phuong
80
25/07/2021500.000 ₫Hang Moon DHSPHN
81
25/07/2021$95,30Dang Ngoc Anh Suong
82
25/07/2021500.000 ₫Lien JIEH
83
25/07/20211.000.000 ₫Dang Quang Duy
84
25/07/2021500.000 ₫Nguyen Thi Thuy Linh
85
25/07/20211.000.000 ₫Dang Thi Bich Lien
86
25/07/20215.000.000 ₫Ngo Thi Thu Ha
87
25/07/2021200.000 ₫Gia đình bé Sữa Gạo
88
25/07/2021500.000 ₫Le Cong Ngoc
89
25/07/20213.000.000 ₫Emeral Vo
90
25/07/2021150.000 ₫Nguyen Van Ngoc
91
25/07/20213.000.000 ₫vo thi mong diep
92
25/07/2021500.000 ₫Thu Giang Bao Tran
93
25/07/20211.000.000 ₫Em gai My Tho
94
50.000.000 ₫YHCDYHCD chuyen tien mua dung cu y te
95
1.000.000 ₫ Ng My Anh
96
2.000.000 ₫Ton That Tam
97
500.000 ₫Hxxx Dxxxx
98
25/07/20211.000.000 ₫Ngo Thai Hoa
99
25/07/202110.000.000 ₫Quach Manh Hung
100