ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Lịch Thi Cuối Kỳ 2 Đơt 1 Năm Học 2022-2023 VB2
2
3
STTMã LớpMã MHTên MHMã GVTên GVHình thức
TH
Đã ĐKNgày ThiThứ thiCa ThiPhòng ThiSố CBCTMã CBCTTên CBCTKhóa họcKhoaQLHọc kỳNăm họcNgày bắt đầu
Ngày kết thúc
Ghi chú
4
1IE103.N21.VB2IE103Quản lý thông tin11162
80438
Nguyễn Thành Phong,
Lưu Thanh Sơn
ĐA21ĐA16KTTT220222023-02-272023-05-06VN
5
2
MA004.N21.VB2
MA004Cấu trúc rời rạc80200Cao Thanh TìnhLT2213-05-202373B1.08280250
80401
Bùi Quốc Tuấn
Cao Thanh Khiết
16BMTL220222023-02-272023-05-06VN
6
3IE104.N21.VB2IE104Internet và công nghệ Web80266Võ Tấn KhoaĐA15ĐA16KTTT220222023-02-272023-05-06VN
7
4IE106.N21.VB2IE106Thiết kế giao diện người dùng80275Tạ Thu ThủyĐA14ĐA16KTTT220222023-02-272023-04-22VN
8
5IE207.N21.VB2IE207Đồ ánĐA1ĐA0KTTT220222023-02-272023-06-17VN
9
6IE505.N21.VB2IE505Khóa luận tốt nghiệpKLTN1KLTN0KTTT220222023-02-272023-06-17VN
10
7IE307.N21.VB2IE307
Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động
80348Võ Ngọc TânĐA14ĐA15KTTT220222023-02-272023-05-06VN
11
8
NT213.N21.VB2
NT213Bảo mật web và ứng dụng80299Nguyễn Tấn CầmĐA13ĐA15MMT&TT220222023-02-272023-04-22VN
12
9IT002.N21.VB2IT002Lập trình hướng đối tượng80360Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhLT2009-05-20233Ca tốiP.B2.20280360
80374
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Nguyễn Thanh Nam
17CNPM220222023-02-272023-05-06VN
13
10IT005.N21.VB2IT005Nhập môn mạng máy tính80012
80132
Bùi Thị Thanh Bình
Trần Bá Nhiệm
LT2018-05-20235Ca tốiP.B2.20280012
80132
Bùi Thị Thanh Bình,
Trần Bá Nhiệm
17MMT&TT220222023-02-272023-05-06VN
14
Ghi chú:
15
Ca 2 thi lúc 9h30
16
Ca 3 thi lúc 13h30.
17
Ca tối thi lúc 17h45
18
Sinh viên và CBCT có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 15 phút.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100